119 mio. kr. til 20 yngre forskere
 

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Adjunkter

Georgios Magdis

Gas til Stjerner - Stjerner til Støv: Kortlægning af Universets Stjernedannelses historie

Et af de største mål i moderne Kosmologi er at bestemme Universets Stjerne dannelses historie; hvordan dannede galakserne deres stjerner over de sidste 13 Milliarder år? Vi ved at gasskyer kollapser og danner stjerner som eksploderer og beriger galakserne med stjerne støv. Projektet vil korlægge denne livscyklus for galakser, og “male” et billede af universets kosmiske stjerne dannelses historie. Bevillingen gør det muligt at rekruttere en post-doc og en PhD-studerende og indkøb af nyt udstyr.

5,0 mio.kr.

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Elizabeth Heather Neilson

Naturens fødekæder: Hvordan påvirker klimaforandringer samspillet mellem Eucalyptus og koala

Eukalyptusblade har et lavt næringsindhold, er svære at fordøje og indeholder høje niveauer af giftige naturstoffer. Alligevel lever koalaen af udelukkende at æde eukalyptusblade baseret på et tæt samspil mellem planten, koalaen og dens mikrobiom. VILLUM bevillingen muliggør ansættelse af en post doc og PhD-studerende til studier af, hvordan klimaændringer påvirker dette unikke samspil når tørke og højere COi atmosfæren ændrer eukalyptusbladenes kemiske sammensætning. 

5,0 mio.kr.

Institur for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

 

Kasper Green Larsen

Algoritmernes Begrænsninger

Nogle af de vigtigste spørgsmål inden for Datalogi omhandler hvorvidt konkrete beregningsproblemer kan løses effektivt (hurtigt) af en computer eller ej. I dette projekt vil vi udvikle matematiske metoder til at bevise at sådanne beregningsproblemer umuligt kan løses effektivt. Sådanne konklusioner kan spare forskningsmidler og tid der ellers ville være spildt i forsøg på at udvikle løsninger der ikke findes. Denne bevilling vil muliggøre ansættelsen af en PhD-studerende og en postdoc

5,0 mio.kr.

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Magnus Kjærgaard

Effektive koncentrationer i supra-molekylære biologiske komplekser

Biologiske celler er velorganiserede maskiner, hvor alle komponenter sidder på den rigtige plads. Denne organisation opstår fordi mange proteiner binder til hinanden i store dynamiske komplekser. Forbindelsen imellem proteinerne påvirker biokemiske processer, hvilket er dårligt forstået. I dette projekt vil jeg udforske den funktionelle betydning af supra-molekylære strukturer i biologi ved at udvikle metoder til at måle og forudsige effektive koncentrationer i protein-komplekser.

5,0 mio.kr.

Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet

David Jason Koskinen

Neutrinoer på is

Neutrinoen er en af naturens mest talrige elementarpartikler, men også den vi ved mindst om. Dette projekt vil foretage de bedste målinger af neutrinoens egenskab til at skifte type, ved hjælp af neutrino-observatoriet IceCube. Legatet skal finansiere ansættelsen af en postdoc, en ph.d.-studerende, samt computerresourcer til både den nuværende og fremtidig eksperimentel udforskning af neutrino oscillationer.

4,9 mio.kr.

Niels Bohr Institutet, København Universitet

Kaare Hartvig Jensen

Biomimetiske modeller af sukkertransport i planter

Sukker produceret ved fotosyntese i planters blade brødføder vores planet.  Den mekanisme der transporterer sukker ind i bladets karsystem og videre ud i planten er imidlertid stadig dårligt forstået. Jeg vil kombinere kunstige modeller af planter med nye eksperimentelle metoder i levende planter. Dette vil give et unikt system til studiet af sukkertransport og en ny bioinspireret reaktor til fotosyntetiske mikroorganismer. Legatet vil finansiere to postdocs og eksperimentelt udstyr. 

4,4 mio.kr.

Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet

Irene Tamborra

Teorien for astrofysiske neutrinoer og deres kilder

Neutrinoer er næsten masseløse elementarpartikler der vekselvirker meget svagt. De produceres i store mængder i astrofysiske processer. Da de undslipper fjerne objecter næsten uden at vekselvirke med stof undervejs mod jorden, bærer neutrinoerne på værdifuld information om astrofysiske processer, som vi ellers ikke ville have adgang til. Projektet stiler mod at benytte neutrinoer som budbringere fra specielt ekstremt voldsomme astrofysiske begivenheder. Bevillingen vil muliggøre ansættelse af to postdocs og en PhD-studerende til projektet.

5,0 mio.kr.

​Niels Bohr Institutet, København Universitet

Emmanuel Arthur

Vanddampsadsorption og spektroskopi: Nye metoder til karakterisering af jordens overflade- og stabilitetsegenskaber

Vanddamps-adsorption og reflektions-spektroskopi introduceres som hurtige og billige metoder til karakterisering af centrale jordegenskaber, f.eks. vandafvisning og Atterberg-grænser. Projektet vil forbedre vores forståelse af adsorptions-hysterese, og der udvikles nye koncepter for bestemmelse af jordegenskaber der normalt er vanskelige og tidsrøvende at måle. Projektet vil finansiere en postdoc, en PhD og dataanalyse software samt bidrage til indsamling af data for jordegenskaber på landsplan. 

4,5 mio.kr.

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Lektorer

Martin Lindegren

Marin biodiversitet og økosystemernes funktion: primære mønstre og processer i naturen

Forholdet mellem biodiversitet og økosystemernes funktion (såkaldte ”BEF”) har været debatteret i årtier. Da vi generelt mangler observationsstudier, er det uklart hvor godt vores teori forklarer BEF i naturen, især i havene. I dette projekt vil jeg bruge unikke observationsdata på marine fiskesamfund, der dækker en bred naturlig gradient i biodiversitet til at undersøge de primære mønstre, processer og underliggende mekanismer omkring BEF forhold i naturen. Projektet betyder ansættelse af en postdoc og to PhD-studerende.

4,7 mio.kr.

Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet 

Jan Baumbach

”Bioinformatik og Store Datamængder”

Systembiologi genererer datasæt af enorme størrelser for at forstå cellers tilpasning til skiftende forhold, som er kontrolleret af biokemiske signalsystemer. Projektets hovedformål er at udvikle nye algoritmer til at angribe problemerne med store data mængder. Algoritmerne vil blive anvendt til at afdække alternative signalveje der er ansvarlige for at regulere udviklingen af celler, væv og organer. Legatet muliggør ansættelse af to PhD-studerende og en postdoc.

6,4 mio.kr.

Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Lars A. Buchhave

Bestemmelse af kompositioner og atmosfærer af små exoplaneter

De første exoplaneter blev opdaget for kun 20 år siden og vi ved nu at de fleste stjerner har planeter omkring sig. Men hovedparten af disse planettyper findes ikke i vores Solsystem og vi ved meget lidt om deres karakteristika. Vi vil fortage en gennemgribende karakterisering af disse exoplaneter for at placere vores Solsystem i en galaktisk kontekst og give os mulighed for at forstå hvor liv potentielt kan udvikle sig. Denne bevilling tillader ansættelse af to PhD-studerende og to postdocs.

6,8 mio.kr.

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Kira Astakhova

Nye værktøjer til højeffektiv påvisning af nukleinsyrer – trinet efter enzymatisk amplificering

Naturlige DNA er lange, snoede molekyler som findes i komplekse biologiske medier ved ekstremt lave koncentrationer, hvilket gør dem udfordrende at detektere. De nye prober og analyser som jeg foreslår, vil være et skridt i retning af hurtig, pålidelig og enzym-fri detektering af DNA. Med brug af fluorescensmikroskopi, kan dette blive en ny måde at afsløre og undersøge DNA på. Denne bevilling vil gøre det muligt at ansætte to postdocs, en PhD-studerende og indkøb af nyt udstyr.

7,0 mio.kr.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

Eline Lorenzen

Istidsfaunaens store pattedyr: demografi, dynamik og uddøen

To tredjedele af verdens store pattedyr uddøde under sidste istid. Hvorfor?

Projektet vil kortlægge arvemassen af uddøde og nulevende istidsfauna, for at belyse arternes demografiske historie over de sidste 100.000 år. Ved at sammenholde data med viden om klima, miljø og menneskets forhistoriske udbredelsesmønstre, vil vi belyse de ydre faktorer der forårsagede istidsfaunaens masseuddøen.

Bevillingen vil finansiere to postdocs, en PhD-studerende, feltarbejde, samt DNA sekventering.

7,0 mio.kr.

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
 

Yi Sun

Avanceret NanoBiosensor til hurtig og følsom detektion af forurenende stoffer i fødevarer

Fødevaresikkerhed er et globalt anliggende. Der er et presserende behov for online metoder, der hurtigt kan påvise forurenende stoffer i fødevarer. Formålet med projektet er at udvikle en alsidig nanobiosensor ved at kombinere avanceret nanoteknologi med biosensorer teknikker. Enheden kan bruges på forskellige stadier i fødevareproduktionskæden, og kontrollere fødevaresikkerheden på en langt hurtigere og omkostningseffektiv måde. Legatet muliggør ansættelse af to ph.d.-studerende og en postdoc.

7,0 mio.kr.

Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Jan O. Härter

Kvantificering af ekstrem konvektionsnedbør ved klimaforandringen

Nedbør fra tordenskyer kan forårsage stor skade og kan blive endnu kraftigere når temperaturen stiger. Nedbøren udgør dermed et trusselsaspekt under klimaforandringen. Vi ved nu at tordenskyer interagerer og selvorganiserer i løbet af tiden. Projektets hovedmål er at skabe en ny beskrivelse af tordenskyer og dermed forklare, hvordan nedbørekstremer opstår. Vi kombinerer avancerede simulationer med detaljerede observationer og basal modellering. Bevillingen muliggør ansættelse af tre postdocs.

7,0 mio.kr.

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Thomas Sand Jespersen

”Vekselvirkende elektroner i nano-skala oxid-komponenter”

Projektet udnytter en ny klasse af oxid-krystaller, som på unik vis kombinerer egenskaber fra halvledere – byggestenene i al moderne elektronik – med effekter som superledning og magnetisme, som skyldes stærke elektronvekselvirkninger. Målet er at forstå vekselvirkningernes konsekvenser for egenskaberne af elektriske nano-komponenter. Bevillingen gør det muligt at udvide gruppen med én PhD-studerende og én postdoc samt at etablere ny eksperimentel infrastruktur.

7,0 mio.kr.

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Rasmus Ejlers Møgelberg

Typeteorier for reaktiv programmering

Typeteorier er systemer der kan bruges både som formelle logiske systemer og som 

programmeringssprog. I dette projekt vil vi anvende matematiske modeller til at udvikle en typeteori hvori man kan bevise korrekthed af reaktive programmer, dvs. programmer, der kører i lang tid mens de interagerer med omgivelserne. Bevillingen finansierer to PhD-studerende samt to postdocs. 

6,4 mio.kr.

Section of Theoretical Computer Science, IT-Universitetet

Søren Kegnæs

Design af selektive heterogene nanopartikel katalysatorer

Mange processer i den kemiske industri er afhængige af katalysatorer, der indeholder små metalnanopartikler. Desværre er nanopartiklerne ofte tilbøjelige til at sintre, hvilket nedsætter den katalytiske aktivitet over tid. Formålet med forskningsprojektet er at udvikle nye metoder til at fremstille selektive heterogene katalysatorer med sinter-stabile metalnanopartikler. Bevillingen dækker en investering i nyt testudstyr samt ansættelsen af to PhD-studerende og to postdocs i projektperioden.

7,0 mio.kr.

Institut for Kemi, Danmarks Tekniske Universitet

Meike Burow

Regulering af transkriptionsfaktor-netværk på proteinniveau

Proteiner er essentielle for alle biologiske processer og det er velkendt at deres individuelle funktioner i høj grad styres af deres struktur. Proteiner der binder til DNA for at tænde eller slukke gener i højere organismer mangler dog typisk en veldefineret struktur, men har stadig særskilte funktioner. Hvad er de underliggende mekanismer? Denne bevilling vil finansiere to PhD-studerende, en postdoc og nyt udstyr til at udforske sammenhængen mellem struktur og funktion af uordnede proteiner.

7,0 mio.kr.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Søren Stobbe

Topologiske fotoniske kredsløb

Integrerede optiske kredsløb er centrale elementer i Internettet, og de kan reducere energiforbruget til informationsteknologi ganske betydeligt, hvis de kan gøres tilstrækkeligt kompakte og effektive. Dette projekt omhandler undersøgelser af en ny type optiske materialer, som muliggør konstruktion af kompakte optiske bølgeledere med kraftigt reducerede tab ved hjælp af effekter kendt fra såkaldte topologiske isolatorer. Bevillingen muliggør ansættelsen af en postdoc og tre PhD-studerende.

7,0 mio.kr.

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Forskningsdirektør: 'Nyskabende forskning skal ske på forskernes præmisser'