Lars Boberg er en af de første, der har modtaget støtte fra VELUX FONDENs skolarprojekter. 

 

Lars Boberg er 25 år og medicinstuderende på 6. semester på Københavns Universitet. Han har modtaget 121.000 kr. til sit projekt og fortæller:

- Mit projekt handler om at kortlægge et anatomisk lysfænomen i øjets nethinde der kaldes Gunn dots (små reflekterende prikker), vi har fundet ud af at der er sammenhæng mellem antallet af disse Gunn dots og tykkelsen af nethinde nervefibre. Dette kan betyde, at vi i fremtiden får mulighed for at undersøge, om der er sammenhæng mellem vores anatomiske fund og forekomsten af forskellige nethindelidelser. Så selvom begrebet er blevet beskrevet i slutingen af 1800 tallet af Robert Marcus Gunn, er man stadig i tvivl om, hvad dette fænomen egentlig betyder og hvilke cellestrukturer, der er ophav til dem.

- Jeg blev opmærksom på, at VELUX FONDEN støtter unge forskere, og da mit projekt havde opbakning og interesse fra flere professorer, så var det netop denne økonomiske støtte, der gjorde min forskning mulig. Vores resultater vil være de første systematiske undersøgelser af fænomenet i et stort befolkningsstudie.

- Som medicinstuderende har jeg her fået en unik indføring i forskningsmetodologi og erfaringer, som jeg føler er vigtige for mig. Jeg er spændt på, at se, hvor det bærer hen, og indtil videre er jeg både meget opslugt af de mange muligheder og sammenhænge, der videre kan analyseres, siger Lars Christian Boberg.

Læs mere om VELUX FONDENs støtte til øjenforskning og herunder skolarprojekter