Fire Villum Young Investigators bliver YIP+

I år får fire fremragende forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU tillægsbevillinger til Villum Young Investigator-programmet (YIP). Forskerne får hver en tillægsbevilling på ca. 4 mio. kr.

Bevillingsbeløb og tidsramme

En YIP+-bevilling er på op til 4 mio. kr. i en bevillingsperiode på op til tre år fra 2023.

Under YIP-programmet er der i år samlet blevet bevilget 142 mio. kr. – herunder ca. 16 mio. kr. til YIP+.

I 2021 lancerede VILLUM FONDEN YIP+ for at være med til at sikre en stabil universitetskarriere for de allermest talentfulde Villum Young Investigators (YIP) på lektorniveau, hvor det på daværende tidspunkt var svært at finde midler. Næste år bliver muligheden for tillægsbevilling dog afskaffet:

”De senere år er der kommet flere muligheder for at søge midler til forskning for lektorer, og vi har derfor valgt at nedlægge YIP+ efter i år. Så næste ansøgningsrunde vil være sidste mulighed for at søge en YIP+ bevilling,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Mød de fire YIP+

Årets bevillinger sikrer fire af de mest talentfulde YIP-modtagere fra 2018 en stabil forskerkarriere. De fire forskere har alle bevist deres talent for fremragende forskning og har præsenteret ambitiøse planer for deres fremtidige forskning.

Læs deres projektbeskrivelser herunder - klik på deres navn:

Vito Foderà
Københavns Universitet, Institut for Farmaci, 4 mio. kr.

 

Protein faseadskillelse og overgang til fast form i syntetiske celler (ProSec)

Faseadskillelse af biologiske molekyler tillader organisering på et cellulært niveau, men studier af disse processer er udfordret af cellens komplekse opbygning. Inspireret af principperne for syntesebiologi, ønsker vi at undersøge fysikken bag faseadskillelse af proteiner og belyse, hvilken rolle biologiske grænseflader spiller. Til dette vil vi kombinere avancerede mikroskopiteknikker samt molekylær dynamisk simulering. Bevillingen muliggør at fonde en ph.d.-studerende og en postdoc.

Martin Nielsen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi, 4 mio. kr.

 

Bifunktionel homogen katalytisk CO2 hydrogenering

De menneskeskabte atmosfæriske CO2-niveauer skal mindskes og styres for at sikre et fremtidigt bæredygtigt samfund. De to vigtigste løsninger er lagring hhv. kemisk omdannelse af CO2. Vores projekt tager udgangspunkt i sidstnævnte med den fordel, at der omdannes et ellers uønsket affaldsstof til industrielt brugbare, kemiske råvarer. Vi anvender kemisk design på molekylært niveau til at udvikle CO2-omdannede katalysatorer med hidtil uset styrke. Bevillingen vil finansiere to postdocs. 

Christiano Spotti
Aarhus Universitet, Institut for Matematik, 4 mio. kr.

 

Geometri af kollaps

Geometri er studiet af former. Former kan deformeres og strækkes, og i sidste ende kan de kollapse til objekter af lavere dimension. Studiet af sådanne fænomener er ved at blive af central interesse, også på grund af deres relevans indenfor andre områder, såsom algebraisk geometri og matematisk fysik. Projektet har til formål at undersøge kollaps af kanoniske former i kompleks geometri, hvor mange forskellige teknikker kan anvendes. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende og en postdoc.

Kristoffer Szilas
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 4 mio. kr.

 

Hvorfor medførte jordens første ultra-højtryks subduktion global tektonisk stagnation og perioden ”den kedelige milliard”?

 

Dette projekt undersøger den ca. 1,8 milliarder år gamle bjergkæde Nagssugtoqiderne i Grønland. Området består af unikke bjergarter, som har bevaret det mest fundamentale skifte i jordens tektonik. Ved at kombinere termodynamisk modellering med detaljeret mineralogi vil min forskergruppe bidrage med helt ny indsigt i denne kritiske periode i jordens udvikling, som havde store implikationer for livets evolution. Bevillingen støtter en ph.d.-studerende, en postdoc, samt feltarbejde i Grønland.

Hvem bliver de næste YIP+?

I slutningen af marts 2023 vil nuværende YIP-modtagere med et bevillingsbrev dateret januar 2019 modtage en invitation til at søge senest d. 8. juni 2023, kl. 12.00.

Der kan ikke søges til egen løn, og værtsinstitutionen skal tydeligt bekræfte, at ansøgeren har en fast fakultetsstilling eller lignende ved en dansk forskningsinstitution.

Det forventes, at 10-15 YIP-modtagere kan søge, hvoraf op til ca. fem kan opnå en YIP+-bevilling.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89