YATSI – bygger bro mellem unge forskere, videnskabelige discipliner og industrien

Med 5 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og støtte fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) bliver det første Young Academy of Technology, Science and Innovation – forkortet YATSI – nu grundlagt i Danmark.

Medlemmer søges

YATSI får 40 medlemmer, der beskæftiger sig med teknisk eller naturvidenskabelig forskning, og som vælges fra den akademiske verden eller industrien på grundlag af generel motivation og individuel videnskabelig dygtighed. YATSI søger medlemmer lige nu - ansøgningsfrist: 1. maj 2023.

Læs mere på www.yatsi.dk

YATSI vil bringe unge forskere og fagfolk fra den akademiske verden og industrien sammen på tværs af STEM-fagene i et unikt videnskabeligt netværk. Ambitionen er at give de unge videnskabsfolk en offentlig stemme, at styrke videnskabeligt baseret innovation og iværksætteri og STEM-uddannelserne samt at bygge bro bottom-up mellem industriel og akademisk forskning.

"Vi vil arbejde for at gøre YATSI til et tværfagligt forum med bred repræsentation fra den tekniske og naturvidenskabelige forskning på tværs af danske institutioner og virksomheder og med både nationale og internationale medlemmer. Vi er meget taknemmelige over, at ATV og VILLUM FONDEN har gjort det muligt at etablere YATSI," siger professor Andreas Hougaard Laustsen-Kiel, DTU, der er en af initiativtagerne til YATSI.

Engagement, debat og innovation

YATSI har som mål at:

  • fremme udveksling af videnskabelige idéer og tværfaglig viden mellem den akademiske verden og industrien på tværs af et bredt udvalg af STEM-fag 
  • styrke strategiske samarbejder samt innovation og iværksætteri baseret på videnskab
  • støtte fagfolk i starten af deres karriere inden for naturvidenskab eller de tekniske videnskaber i at etablere faglige netværk på tværs af den akademiske verden og industrien
  • give unge forskere og fagfolk inden for STEM-fagene en tydeligere offentlig stemme – i Danmark og internationalt.

"YATSI er et spændende forskerdrevet initiativ, der vil fremme nye samarbejder inden for forskning, udvikling og innovation. Jeg forventer, at det vil hjælpe unge forskere og teknologer med at opbygge faglige netværk, og jeg håber, at det vil føre til etablering af nye samarbejder og potentielt tidligere implementering af ny viden og teknologi i industrien," siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

YATSI bliver en datterorganisation til ATV. Medlemmerne af YATSI skal være personer med lovende karrierer som forskere i den akademiske verden eller industrien, og hensigten er at skabe synergi mellem de to organisationer.

Lia Leffland, administrerende direktør for ATV, tilføjer:

"Akademiet for de Tekniske Videnskaber arbejder på at styrke netværk i det danske natur- og ingeniørvidenskabelige økosystem og for at knytte stærke forbindelser mellem forskning og erhvervsliv. I ATV har vi drøftet, hvordan et ungt akademi kunne bidrage til at styrke både forskningsnetværk og brobygningen til industrien – ikke mindst ved at have engelsk som arbejdssprog, så internationale unge forskere også får mulighed for at blive en del af netværket."

 
Kontakt

For yderligere oplysninger om YATSI og ATV:
Rikke Kortsen Okholm, specialkonsulent, ATV:
Telefon: +45 23 32 73 85
Email: rko@atv.dk

For yderligere oplysninger om VILLUM FONDENs bevilling til projektet:

...