I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen ’mønstervirksomhedsmålsætningen’, som danner fundament for vores kultur, vores arbejdsmetoder og vores fokus på at sikre gode relationer til omverden.

Vi ønsker at sikre tilgængelighed og transparens, og derfor er det en naturlig del af fondenes governance-strategi at fastlægge og følge en whistleblowerpolitik. 

En whistleblowerordning er en tryg og anonym mulighed for, at medarbejdere og andre interessenter kan ’blæse i fløjten’, hvis de oplever eller har mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder eller ulovligheder i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN eller i aktiviteter med tilknytning til fondene. 

Hvad kan du indberette?

Du kan indberette om forhold, der vedrører fondenes ansatte, komité- og udvalgsmedlemmer, eksterne bedømmere samt bestyrelsesmedlemmer.

Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette alvorlige forseelser. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, afslag på bevillingsansøgninger mv., kan ikke behandles via whistleblowerordningen.

Læs mere – og indberet

Gå til den eksterne whistleblowerportal, hvor du både kan læse mere om ordningen og indberette et eventuelt forhold:

Whistleblowerportal

Har du spørgsmål om whistleblowerordning, så kontakt os gerne: 

Henrik Jørgensen
Administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 55 19 16
Email: 
hj@fondene.dk