I projekt ’Vores museum’ samler otte danske museer og fem universiteter kræfterne om at undersøge, hvordan danskerne får bedre udbytte af museernes formidling af kulturarv. 

Projekt: Dansk Museumsformidling - historik, design og evaluering'

9,9 mio. kr. fra VELUX FONDEN plus samme beløb fra Nordeafonden, i alt ca. 19,8 mio.kr.

’Vores museum’ er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling, der løber over fire år. Projektet har desuden fået tilsvarende beløb i medfinansiering fra ansøgerkredsen.
Projektet bliver ledet fra et sekretariat på SDU, som orkestrerer den omfattende koordinering af de mange involverede aktører. I projektgruppen deltager i alt otte seniorforskere, to postdocs, 11 ph.d.-stipendiater og otte museumspraktikere. De vil via 13 delprojekter kortlægge og udvikle vilkår og muligheder for museernes formidling både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for endnu flere brugere.

Dialog og samarbejde

For VELUX FONDEN fungerer projektet også som en overbygning på fondens museumssatsning, hvor fonden har bevilget en række kollektive forsknings- og formidlingsprojekter på landets museer. ’Vores museum’ undersøger basale vilkår og problemstillinger for det samlede museumsområde. Dermed har det samme karakter som fondens metaprojekter på det humanvidenskabelige uddelingsområde. Direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN, sagde ved åbningen:
”Projektet er et markant projekt for os, fordi det bygger på dialog og samarbejde mellem de institutioner, vi støtter. Vi er sikre på, at projektet ikke blot vil skabe fine resultater for museerne, men også sikre brobygning, samarbejde og etablering af nye erkendelser, som får store implikationer for museerne og museumsgæsterne. Vi glæder os til at følge jer og gøre brug af resultaterne”.

Det er professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, SDU, der har etableret det store, fælles projekt, der skal se på museernes formidling – både historisk og aktuelt. Foto: Ole Munksgaard

Projektet blev skudt i gang i sommeren 2016, hvor knap hundrede forskere, museumspraktikere og fonde mødtes på det nyåbnede RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde. Foto øverst på denne side: Museumskoncernen ROMU
 

Projekt 'Vores Museum'
Det første år - kort fortalt

Projektets fokus det første halve år har været koordinering af alle de involverede parter (ansættelse, samarbejdsaftaler og organisering). I juni 2016 var hele projektgruppen samlet til konstituerende internat og dialog om projektets vision, værdi, gavn og gevinster.

AUGUST:
Kickoff
I august 2016 var den forskningsmæssige del af projektgruppen samlet til endagsseminar, hvor temaet var ’Den gode forskningsplan’. Omdrejningspunktet var de 13 forskningsplaner, som skal udstikke kursen for de næste fire år.
Seminaret fungerede som kickoff til de nyansatte ph.d.-stipendiater og postdocs’ udarbejdelse af forskningsplaner.

OKTOBER:
Forskningsplaner pudses af
I oktober arbejdede seniorforskere, postdocs og ph.d.er med at raffinere forskningsplanerne for at skærpe problemformuleringer og forskningsspørgsmål med henblik på at sikre sammenhæng og fælles fremdrift i projektet. Alle forskningsplaner blev godkendt på de respektive universiteter inden julen 2016.

DECEMBER:
Oplysning og oplevelse - begreber foldes ud
Alle projektdeltagere var samlet til seminar med fokus på begrebs-mapping for at udvikle et fælles fundament for det videre forskningsarbejde. 

Projektets overordnede tese er, at museer historisk skabes og udvikles i et spændingsfelt mellem en opfattelse af museet som et middel til befolkningens oplysning og som et mål for besøgendes oplevelser. Men hvad betyder de to begreber oplysning og oplevelse, og hvordan har de været brugt og forstået historisk og aktuelt?

MAJ 2017:
Interntional konference i maj 2017

’Vores museum’ har planlagt en række seminarer og workshops de kommende år. Det første større offentlige arrangement bliver en international konference den 17. maj 2017 på Statens Naturhistoriske Museum i København. Her vil forskere og museumspraktikere fra ind- og udland diskutere udvalgte centrale spørgsmål og tematikker, som projektet kredser om.

Yderligere information

Museumsfolk, forskere, politikere og alle andre med interesse for museumsformidling, digital deltagelse og brugerinvolvering kan løbende følge med i projektets udvikling, viden og resultater på www.voresmuseum.dk samt @voresmuseum på Facebook og Twitter.