Seks videnskabskvinder bliver årets Villum International Postdocs

Fremragende forskning er fællesnævneren for årets modtagere af VILLUM FONDENs Villum International Postdoc-bevillinger. Programmet er øremærket kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.

Villum International Postdoc er VILLUM FONDENs karrierekickstartsforløb for excellente kvindelige tekniske og naturvidenskabelige forskere. Programmet er udviklet i samarbejde med de danske universiteter for at støtte forskerne på det tidspunkt i universitetsforskerkarriereforløbet, hvor der sker et stort frafald af kvinder på de danske universiteter.

De nye Villum International Postdocs er: Nataly Olivia Allasi Canales (KU), Rucha Anil Deshpande (DTU), Irina Iachina (SDU), Eliana Lozano (AAU), Jolanta Rieksta (KU) og Teresa Anna Steiner (DTU).

Gender Policy

VILLUM FONDEN støtter udviklingen af et mangfoldigt forskningsmiljø i Danmark, og har et særligt fokus på kvinder i forskning. 

Vi arbejder for, at kønsfordelingen blandt ansøgere og bevillingshavere som et minimum skal matche den nationale kønsfordeling. Læs mere i vores Gender Policy.

De seks forskere er blevet udpeget af universiteterne som særlige talenter og herefter fagligt vurderet af VILLUM FONDENs arbejdsgruppe for teknisk og naturvidenskabelig forskning:

”Årets Villum International Postdocs er alle fremragende forskere med stort talent, høje ambitioner og internationalt udsyn, og vi håber, at de kan være rollemodeller for de unge og de næste generationer af tekniske og naturvidenskabelige forskere. Flere af dem omfavner arbejdet med at skabe en grøn fremtid for os alle. Deres forskningsprojekter behandler bæredygtighed på vidt forskellige områder - fra biodiversitet og udvikling af miljøvenlige materialer til klimasmarte anlæg og brugen af ​​nye vedvarende energikilder,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN.

De seks forskere får bevillinger på i alt 14,5 mio. kr.

Nøglen i edderkoppens spind

En af årets bevillingsmodtagere er 30-årige Irina Iachina fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU. Irina forsker i edderkoppesilke, der både er utroligt stærkt, let og elastisk. Hendes mål er at udvikle kunstig edderkoppesilke af høj kvalitet, som vil kunne erstatte andre stoffer som fx karbonfiber og polyester, der ikke er miljøvenlige at fremstille:

“Edderkoppesilke er et af naturens supermaterialer. Vi har at gøre med en tråd der er ti gange tyndere end et menneskehår, men som har en styrke der er sammenlignelig med stål. Silken er også lavet udelukkende af proteiner ved stuetemperatur, og er derfor et miljøvenligt og stærkt alternativ til mange af de materialer vi bruger i dag. Samtidig er det desværre umuligt at skaffe naturlig silke i industrielle mængder, og vi er derfor nødt til at kigge på at fremstille det kunstigt,” siger Irina Iachina.

Kvinder i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriets rapporter viser, at der på de danske universiteter bliver relativt færre kvinder, jo længere man kommer op i det akademiske karriereforløb. Selvom andelen af kvinder blandt danske forskere er stigende, går udviklingen langsomt.

Inden for det natur- og teknisk videnskabelige hovedområde har udviklingen i andelen af kvinder været mere begrænset end for de øvrige områder. Området er i forvejen det videnskabelige område, hvor andelen af kvinder er lavest. Se rapporten Danmarks Talentbarometer.

Som led i programmet skal alle Villum International Postdocs på et længere forskningsophold i udlandet for at sikre internationalt udsyn og netværk. Irina Iachina tager til MIT (Massachusetts Institute of Technology)  i USA. Her skal hun arbejde med computersimuleringer for at forstå edderkoppesilke-produktionsprocessen ved at simulere dannelsen af en edderkoppesilkefiber, som i edderkoppens silkeorgan:

"Villum International Postdoc-programmet gør det muligt for mig at realisere min drøm om at forske på et af verdens topuniversiteter, MIT, uden, at jeg skal gå på kompromis med mit familieliv. Bevillingen betyder, at jeg kan forfølge min passion og danne min egen forskningsgruppe, der arbejder med edderkoppesilke i Danmark. Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere flere kvinder og piger til at tage en naturvidenskabelig uddannelse og karrierevej."

Se årets Villum International Postdocs

Villum International Postdocs 2022 og bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen. Kreditér venligst VILLUM FONDEN v. brug. Foto: Thomas Frandsen.  Hent billedet og portrætter af de seks bevillingsmodtagere mv. i høj opløsning: Download pressefotos. 

Fra venstre ses: 

Eliana Lozano, AAU Energy, Aalborg Universitet (2,2 mio. kr.): 'Multi-layer modeling framework for e-refineries'

Rucha Anil Deshpande, DTU Nanolab, Danmarks Tekniske Universitet (2,5 mio. kr.): 'Compact metasurfaces for applications from nano-optics to superwetting'

Irina Iachina, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (2,5 mio. kr.): 'Artificial spider silk: A comprehensive modeling and applied study of the production of spider silk'

Teresa Anna Steiner, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet (2,3 mio. kr.): 'Differential Privacy for String Algorithms and Data Structures'

Nataly Olivia Allasi Canales, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (2,5 mio. kr.): 'Improving global food security by tracing the origin, diversity and niche conditions of cultivated bitter potatoes'

Jolanta Rieksta, Biologisk Institut, Københavns Universitet (2,5 mio. kr.): 'IndiVOCtual - effects of within-species variation on biogenic volatile organic compound emissions from mountain birch'

 

Kontakt:
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
...