VIPO-bevillinger til videnskabskvinder

I år får seks seje forskere bevillinger i VILLUM FONDENs talentprogram Villum International Postdoc – alias VIPO. Programmet er målrettet kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.

Villum International Postdoc er VILLUM FONDENs karrierekickstartsforløb øremærket kvindelige forskere i perioden 2019-2023. Programmet er udviklet i samarbejde med de danske universiteter, og mange af bevillingsmodtagerne har fokus på at skabe samfundsmæssig impact inden for problematikker relateret til bæredygtighed. I år spænder deres projekter fra DNA-baserede metoder til at studere biodiversitet til eksperimenter med vibrationsrespons i vindmøller og andre konstruktioner.

Årets seks Villum International Postdocs, der modtager bevillinger på i alt 14,5 mio. kr., er: Marie Brøns (DTU), Rocio Rodriguez Cano (AAU), Laura Kacenauskaite (KU), Christina Lynggaard (KU),  Jette Katja Mathiesen (DTU) og Laura Stidsholt (AU).

Gender Policy

VILLUM FONDEN støtter udviklingen af et mangfoldigt forskningsmiljø i Danmark, og har et særligt fokus på kvinder i forskning. 

Vi arbejder for, at kønsfordelingen blandt ansøgere og bevillingshavere som et minimum skal matche den nationale kønsfordeling. Læs mere i vores Gender Policy.

Talentudvikling og diversitet

Målet med Villum International Postdoc-programmet er at være med til at styrke talentudviklingen i dansk forskning inden for det tekniske og naturvidenskabelige område:

”I det akademiske karriereforløb, er der stadig udfordringer med den såkaldte ’leaky pipeline’, der medfører et større frafald af kvinder end mænd i forskerkarriere-stillingerne. Det er et tab for Danmark, at vi på den måde går glip af forskertalent. Diversitet blandt forskere kan desuden øge sandsynligheden for, at forskningen dækker en bredere vifte af emner og tilgange, og på den måde bidrage til at styrke forskningens relevans ift. samfundets vidensbehov. Forskningsemnerne for årets Villum International Postdocs spænder meget bredt, og vi håber, at de seks talentfulde og ambitiøse bevillingsmodtagere kan inspirere flere kvinder til en forskerkarriere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN.

Bolte til bæredygtighed

Boltede samlinger er det håndgribelige omdrejningspunkt for 30-årige postdoc Marie Brøns fra DTU Mekanik, der er en af årets seks bevillingsmodtagere. Hun er en af få kvindelige forskere indenfor feltet mekaniske vibrationer. I sit ph.d.-projekt udviklede hun en metode til at lytte sig frem til, om en bolt i en vindmøllevinge er stram nok. Vindmølleindustrien bruger enorme ressourcer på et efterspænde bolte for at undgå, at vindmøllerne kollapser under vindens enorme kraftpåvirkninger, så der er stort potentiale i at udvikle en teknik, så kan man nøjes med at efterspænde de løse bolte. I postdoc-projektet, Dynamic Disturbance Substructuring, skal Marie Brøns nu eksperimentere med at forstyrre vibrationsresponsen i ingeniørstrukturer på en kontrolleret måde for at muliggøre mere bæredygtige konstruktioner af alt fra vindmøller til store industrielle maskiner:

Kvinder i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriets rapporter viser, at der på de danske universiteter bliver relativt færre kvinder, jo længere man kommer op i det akademiske karriereforløb. Selvom andelen af kvinder blandt danske forskere er stigende, går udviklingen langsomt.

Inden for det natur- og teknisk videnskabelige hovedområde har udviklingen i andelen af kvinder været mere begrænset end for de øvrige områder. Området er i forvejen det videnskabelige område, hvor andelen af kvinder er lavest – i 2018 udgjorde kvinder 27 procent af det videnskabelige personale: På ph.d.-niveau er der 38 procent kvinder, på adjunkt-niveau 33 procent, på lektor-niveau 24 procent og på professor-niveau er der 15 procent.

Se rapporten Danmarks Talentbarometer 2019.

”Villum International Postdoc-program er en enestående mulighed. Jeg kan næsten ikke begribe, at jeg nu har hele tre år til at dykke ned i mit eget projekt, udvide mine faglige kompetencer og internationale netværk, og målrettet føre mine egne forskningsideer ud i livet. Det er simpelthen fantastisk. Der er i dag langt mellem kvinderne i mekanik, både foran og bag katederet i auditoriet. Med VILLUM FONDENs bevilling har jeg fået chancen til at gøre mit for at øge diversiteten inden for faget. Jeg har planlagt flere tiltag og arrangementer, hvor jeg håber, jeg kan sprede min entusiasme for mekanik, og forhåbentlig inspirere andre unge kvinder til at kaste sig over differentialligningerne, vindmøllerne, eller 3D-printerne, til gavn for både den enkelte og for samfundet,” understreger Marie Brøns, der er eksperimentalist med solide beregningsteknikker i baghånden.

Internationalt omdrejningspunkt

Alle Villum International Postdocs skal som led i programmet på et længere forskningsophold i udlandet for at sikre internationalt udsyn og netværk. Marie Brøns’ forskningsvej fører hende til Technische Universität München (TUM):

”Jeg ser meget frem til mit ophold på TUM, hvor jeg vil lære nye metoder fra en verdensførende gruppe inden for mekaniske vibrationer. Jeg vil gerne gå forskningens vej, for jeg brænder for krydsfeltet mellem fordybelse, innovation, og formidling. Bevillingen giver mig tiden og midlerne, ikke bare til at gennemføre mine ideer her og nu, men også til at opnå de kompetencer, der skal til for at skabe en permanent karriere i forskning. Et skridt som er svært at lykkedes med, og som jeg håber at tage en dag. Jeg glæder mig til at komme i gang!,” siger Marie Brøns.

Se årets Villum International Postdocs

Bevillingsmodtagerne er blevet udpeget af universiteterne som særlige talenter og herefter fagligt vurderet af VILLUM FONDENs arbejdsgruppe for teknisk og naturvidenskabelig forskning, der har indstillet dem til bevilling hos fondens bestyrelse. 

Villum International Postdocs 2021 og bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen. Kreditér venligst VILLUM FONDEN v. brug. Foto: Thomas Frandsen.  Hent billedet og portrætter af de seks bevillingsmodtagere mv. i høj opløsning: Download pressefotos.

Fra venstre ses: 

Marie Brøns, DTU Mekanik, Danmarks Tekniske Universitet (2,2 mio. kr.): ’Dynamic Disturbance Substructuring’ (DDSUB)

Rocio Rodriguez Cano, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet (2,4 mio. kr.): ‘Antenna design and integration on glass surfaces for the next generations of mobile communication’ (5G/6G)

Christina Lynggaard, Globe Institute, Københavns Universitet (2, 5 mio. kr.): ‘Biodiversity hotspots in tropical forests in West Africa: a DNA-based framework to aid vertebrate conservation efforts’

Laura Stidsholt, Institut for Biologi, Aarhus Universitet (2,5 mio.): ‘A biologging approach to studying wild animals in the Anthropocene’

Jette Katja Mathiesen, DTU Fysik, Danmarks Tekniske Universitet (2,5 mio. kr.): ’Tailoring Shape-Controlled Multimetallic Nanoparticles for Conversion of Sustainable Energy’

Ikke til stede på gruppebilledet:

Laura Kacenauskaite, Kemisk Institut, Københavns Universitet (2,5 mio. kr.): ‘Looking into the molecular structure of a sustainable future - New tools for better insights into complex materials’

 

Kontakt:
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08