Villum Synergy: Datadrevet tværfaglig forskning accelererer

12 projekter får 45 mio. kr. af VILLUM FONDEN i bevillinger i Danmarks største program for datadrevet tværfaglig forskning: Villum Synergy. Projekterne spænder vidt - fra evolutionsforskning til effektiv grøn strøm og gennemsigtig retfærdig asylbehandling.

”Der ligger mange forskningsmuligheder gemt i grænsefladerne mellem datalogi og andre fagområder. Vi har oprettet Villum Synergy-programmet for at give forskerne mulighed for at bruge tværfaglige forskningssamarbejder til at skabe vigtige videnskabelige gennembrud. Årets 12 udvalgte projekter peger på det store potentiale, der ligger i at støtte excellent tværfaglig forskning med data som driver,” understreger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Programmet er målrettet forskere fra datalogi, statistik eller anvendt matematik i samarbejde med forskere fra en bred vifte af andre områder – fra teknisk videnskab og naturvidenskab til humaniora og samfundsvidenskab.

Villum Synergy program

Næste kald til Villum Synergy vil blive annonceret den 4. november 2021 med ansøgningsfrist 2. marts 2022.

Læs mere om programmet.

Forskere fra vidt forskellige fagområder

VILLUM FONDEN har i år modtaget i alt 55 ansøgninger til programmet; heraf seks ansøgninger til store projekter i etablerede samarbejder og 49 ansøgninger til initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder.

På baggrund af indstilling fra programmets faglige komité bestående af ni topforskere har VILLUM FONDEN besluttet at give bevillinger til ét stort forskningsprojekt og 11 pilotprojekter.

AI i asylsager

Et af pilotprojekterne er XAIfair (Explainable Artificial Intelligence and Fairness in Asylum Law) er et samarbejde mellem jurister og forskere i bl.a. machine learning. Med udgangspunkt i data fra asylprocedurer vil forskerne øge gennemsigtigheden og sikre de juridiske krav til retfærdighed i den offentlig beslutningstagning. Projektet ledes af juraprofessor Thomas Gammeltoft-Hansen fra Københavns Universitet og professor Thomas B. Moeslund fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet:

”Når flygtninge søger asyl skal myndighederne træffe en juridisk afgørelse med vidtrækkende konsekvenser. Men hvad præcis indgår i en sådan afgørelse, og hvorfor falder tilsyneladende ensartede asylsager ofte helt forskelligt ud fra land til land? Målet med vores projekt er at udvikle nye tværfaglige tilgange, der kan give svar på disse spørgsmål,” siger professor Thomas Gammeltoft-Hansen, og professor Thomas B. Moeslund uddyber:

”Vi vil kombinere metoder fra digital billedanalyse og såkaldt Explainable AI til at skabe mere gennemsigtighed og fortolkningsmulighed i analysen af asylafgørelser fra Danmark, Sverige og Norge.”

Synergy-bevillingen skal finansiere to postdocs med forankring i henholdsvis jura og datavidenskab, der skal arbejde tæt sammen for at udvikle et fælles sprog og forståelsesramme på tværs af de to fagdiscipliner.

De 12 projekter

VILLUM FONDEN uddeler i alt 44,8 mio. kr. fordelt på ét stort forskningsprojekt og 11 pilotprojekter:

Stor bevilling til veletableret samarbejde:

Professor Stefan Sommer, Datalogisk Institut, Københavns Universitet &
Professor Rasmus Nielsen, GLOBE, Københavns Universitet: Stochastic Morphometry: Evolutionary Modelling of Whole Shape Data, 12,5 mio. kr.

Initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder:

Professor Mads Græsbøll Christensen, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet &
Professor Xiongfei Wang, AAU Energi, Aalborg Universitet: Edge AI for High Stability-Robustness of Power Electronics in Modern Power Systems, 3 mio. kr.

Lektor Nikos Hatzakis, Kemisk Institut, Københavns Universitet &
Lektor Wouter Boomsma, Datalogisk Institut, Københavns Universitet: Integration of protein dynamics in Deep Generative models for accelerating protein design (Deep design), 3 mio. kr.

Professor Sebastian Risi, Digital Design, IT-Universitetet &
Lektor Anders Sundnes Løvlie, Digital Design, IT-Universitetet: Algorithmic Ways of Seeing: Improving Image Recognition by Training on Art Images, 3 mio. kr.

Lektor Chenjuan Guo, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet &
Professor Per Halkjær Nielsen, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet: Explainable AI for Complex Microbial Community Interactions and Predictions, 3 mio. kr.

Lektor Kasper Green Larsen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet & 
Professor Ove Christiansen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet: Decomposing high-dimensional data objects for chemistry, 3 mio. kr.

Lektor Panagiotis Karras, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet &
Professor Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet: On-the-fly Data Exploration for Condensed Matter Physics, 3 mio. kr.

Lektor Mikkel Schmidt, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet &
Professor Darko Zibar, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet: Machine learning-enabled fiber-optic communication (MARBLE), 3 mio. kr.

Professor Hua Lu, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet & 
Lektor Jannie Møller Hartley, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet: Safeguarding Diversity in News Recommendation, 3 mio. kr.

Lektor Isabelle Augenstein, Datalogisk Institut, Københavns Universitet &
Professor Christian Borch, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS: Understanding the Effects of NLP-Based Trading Algorithms, 2,9 mio. kr.

Professor Thomas Gammeltoft-Hansen, Jura, Københavns Universitet &
Professor Thomas Moeslund, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet: Explainable Artificial Intelligence and Fairness in Asylum Law (XAIfair), 3 mio. kr.

Professor Rasmus Hartmann-Petersen, Institut for Biologi, Københavns Universitet &
Professor Anders Krogh, Datalogisk Institut, Københavns Universitet: The evolution and function of lysine desert proteins, 2,6 mio. kr.

 

Kontakt: 
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
...