VILLUM FONDEN ønsker at styrke interdisciplinær forskning i Danmark med et nyt initiativ rettet mod datadrevet forskning.

Afsættet for Villum Synergy Programme er de forskningsmuligheder, der ligger i grænsefladen mellem datalogi og andre fagområder. Digitalisering, kunstig intelligens og big data kalder på tværfaglige samarbejder, der kombinerer ekspertise indenfor datalogi med andre fagområder som for eksempel teknisk videnskab, naturvidenskab og også gerne humaniora og samfundsvidenskab.

Hvem kan søge?
Projekterne skal involvere to PI's (to Principal Investigators), som begge er fastansatte på danske universiteter: En skal være fra datalogi, statistik eller anvendt matematik og den anden skal være fra et anvendelsesområde, der kan vælges bredt (sundhedsvidenskabelig forskning undtaget). Som ansøger kan man kun være PI på én ansøgning. 

Hvornår?
Programmet annonceres hvert år i et åbent opslag. Tidsplan for næste opslag:

4. november 2020: Annoncering af opslag

3. marts 2021: Ansøgningsfrist

August 2021: Beslutning om bevilling

Hvor meget?
I kan søge om bevillinger på 2-3 mio. kr. til initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder og bevillinger på 10-20 mio. kr. til veletablerede samarbejder, der kan drage nytte en større bevilling. Alle bevillingsbeløb inkluderer op til 15 % til dækning af indirekte projektomkostning. Der er afsat en budgetramme på 50 mio. kr. til programmet i 2020/2021.

Hvor længe?
Initieringsprojekter kan løbe op til to år, mens bevillingsperioden for fulde projekter kan strække sig fra tre til fem år.

Hvornår hører du fra os?
Der vil typisk være omkring seks måneder fra ansøgningsfrist til godkendelsen af bevillinger.

Ansøgningsproces
Ansøgninger bedømmes ud fra videnskabelig excellence. Ansøgningerne vurderes af en videnskabelig komité og bevilges af bestyrelsen. For ansøgninger om store bevillinger, der kommer videre fra komitéens første vurdering, inkluderer processen fagfællebedømmelse og interview.

Seneste opslag: Villum Synergy Call 2019

Ansøgningsfristen var den 10. oktober 2019.

For yderligere information kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV