VILLUM FONDEN ønsker at styrke interdisciplinær forskning i Danmark med et initiativ rettet mod datadrevet forskning.

Afsættet for Villum Synergy Programme er de forskningsmuligheder, der ligger i grænsefladen mellem datalogi og andre fagområder. Digitalisering, kunstig intelligens og big data kalder på tværfaglige samarbejder, der kombinerer ekspertise indenfor datalogi med andre fagområder som for eksempel teknisk videnskab, naturvidenskab og også gerne humaniora og samfundsvidenskab.

Hvem kan søge?
Projekterne skal involvere to PI's (Principal Investigators), som begge er fastansatte på danske universiteter: En skal være fra datalogi, statistik eller anvendt matematik og den anden skal være fra et anvendelsesområde, der kan vælges bredt (sundhedsvidenskabelig forskning undtaget). Som ansøger kan man kun være PI på én ansøgning. 

Hvornår?
Programmet annonceres hvert år i et åbent opslag. 

Hvor meget?
I kan søge om bevillinger på 2-3 mio. kr. til initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder og bevillinger på 10-20 mio. kr. til veletablerede samarbejder, der kan drage nytte en større bevilling. Alle bevillingsbeløb inkluderer op til 15 % til dækning af indirekte projektomkostning. Der blev i 2021 afsat en budgetramme på ca. 50 mio. kr. til programmet, heraf omkring 35 mio. kr. til veletablerede samarbejder, såkaldte Full projects.

Hvor længe?
Initieringsprojekter kan løbe op til to år, mens bevillingsperioden for fulde projekter kan strække sig fra tre til fem år.

Hvornår hører du fra os?
Der vil typisk være omkring 6 - 8 måneder fra ansøgningsfrist til godkendelsen af bevillinger.

Ansøgningsproces
Ansøgninger, der opfylder betingelserne (conditions), bedømmes ud fra videnskabelig excellence. Ansøgningerne vurderes af en videnskabelig komité og bevilges af VILLUM FONDENs bestyrelse. For ansøgninger om store bevillinger, der kommer videre fra komitéens første vurdering, inkluderer processen en ekstern skriftlig fagfællebedømmelse (reviews) efterfulgt af et interview med den videnskabelige komité.

15 Synergy-bevillinger

I 2022 har ét stort projekt og 14 pilotprojekter fået bevillinger på i alt 57 mio. kr under Villum Synergy-programmet.

Seneste opslag: Villum Synergy 2022

Bemærk: Ansøgningsfristen var den 2. marts 2022 kl. 14.00.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89