En langsigtet investering i forskningen
 

Målet med Villum Kann Rasmussen-professoratet er at tiltrække exceptionelt gode forskere til danske universiteter ved at garantere forskerne varige og attraktive ansættelsesvilkår.Konstruktionen er inspireret af de engelske 'endowed chairs'.

VILLUM FONDEN etablerede i 2012 et varigt professorat på Københavns Universitet for at styrke det danske forskningsmiljø. I 2018 blev der oprettet et professorat på DTU og i 2021 blev det tredje professorat etableret på IT-Universitetet i København. 

Verdens bedste forskere til Danmark

Forskningsdirektør i VILLUM FONDEN Thomas Bjørnholm:

- VILLUM FONDEN ønsker fortsat at styrke de danske forskningsmiljøer inden for teknik og naturvidenskab ved at gøre det muligt for dem at tiltrække nogle af verdens bedste forskere til Danmark.

- Vi ser frem til samarbejdet med de danske universiteter om den ambition og vi er åbne for forslag fra alle danske universiteter til mulige andre Villum Kann Rasmussen professor på niveau med Charles Marcus og Jens Nørskov.

Professor Bent Flyvbjerg, Project- og Program Management, IT-Universitetet i København

Læs nyheden fra den 30. juni 2021 om Bent Flybjergs Villum Kann Rasmussen professorat.

 

Jens Kehlet Nørskov står i spidsen for et stort energiforskningsinitiativ på DTU. Det sker blandt andet med etableringen af et nyt center for katalyseteori og samarbejde, som både skal omfatte forskning, erhvervssamarbejde og undervisning af studerende.

Katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov på Danmarks Tekniske Universitet

Jens Kehlet Nørskov har senest på Stanford University etableret sig som en af verdens førende forsker indenfor teoretisk katalyse. Et forskningsfelt, der har stort fokus i dag, fordi det er en afgørende komponent i udviklingen af nye bæredygtige teknologier til fremtidens produktion af brændstoffer og kemikalier.

I begyndelsen af 2018 etablerede VILLUM FONDEN endnu et Villum Kann Rasmussen-professorat. Her står Jens Kehlet Nørskov i spidsen for et stort energiforskningsinitiativ på DTU. Det sker blandt andet med etableringen af et nyt center for katalyseteori og samarbejder, som både skal omfatte forskning, erhvervssamarbejde og undervisning af studerende. Jens Kehlet Nørskov forventes  endvidere at stå i spidsen for at opbygge et stort europæisk forskningsinitiativ indenfor bæredygtig energiproduktion. Satsningen er en naturlig forlængelse af arbejdet i VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, der blev etableret på DTU i 2016.

Jens Kehlet Nørskov siger selv om professoratet: "Med Villum Kann Rasmussen-professoratet får jeg en unik mulighed for at løfte et vigtigt forskningsområde i Danmark og for at kunne  fordybe mig i min forskning  i mange år frem,” siger Jens Kehlet Nørskov.

Bevillingen fra VILLUM FONDEN bliver forankret på DTU Fysik, DTU Kemi og DTU Energi, der alle vil indgå i det kommende center for katalyseteori. 

Kvanteforsker Charles Marcus i sit laboratorium på Københavns Universitet, nærmere bestemt Niels Bohr Instituttet.

Kvanteforsker Charles Marcus på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

I 2012 oprettede VILLUM FONDEN for første gang et Villum Kann Rasmussen-professorat som blev besat af den amerikanske topforsker Charles Marcus fra Harvard University.

Ambitionen var, at Charles Marcus skulle bringe Niels Bohr Institutet tilbage i den absolutte top inden for forskning i kvantemekanik. I dag står Charles Marcus i spidsen for et nyt grundforskningscenter, Center for Quantum Devices, og et omfattende internationalt samarbejde med universiteter og virksomheder, herunder Microsoft, med fokus på virkeliggørelsen af den første operative kvantecomputer.

Centeret er førende inden for forskning i kvanteelektroniske komponenter som halvledende materialer, nanotråde og superledere – alle centrale byggesten i en kvantecomputer.

'Jeg er meget stolt af at være den første Villum Kann Rasmussen-professor i Danmark, og jeg har følt mig meget velkommen i Danmark og som 'en del af familien' i VILLUM FONDEN. Professoratet giver mig en fantastisk platform for at udføre nysgerrighedsdrevet og eksperimenterende forskning. Det er helt klar i Villum Kann Rasmussens ånd. Pt har jeg 'orlov' fra 'professoratet, og det giver mig mulighed for at kanalisere bevillingen i retning af de yngre forskere. I sidste ende, er det jo også dem, der kommer at bygge/definere fremtidens quantum computere', siger Charles Marcus. 

Kontakt:

 

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV