VILLUM FONDEN vil løfte excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau frem i deres forskerkarriere.

Programmet kan kun søges ved invitation og med en anbefaling fra hjemmeinstitution.

Indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning er kun omkring en ud af syv professorer kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Det betyder, at vi går glip af kvindelige forskertalenter. Derudover gavner en mangfoldig arbejdsplads både forskningen og forskningsmiljøet.

Villum International Postdoc Programme støtter ambitiøse og fremragende kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.en, hvor det store frafald af kvinder i de akademiske karrierestillinger på universiteterne starter.

Ansøgere skal forfølge et ønske om en selvstændig forskerkarriere og i den forbindelse planlægge et forskerophold i udlandet. Det er afgørende, at man kommer godt fra start med internationalt udsyn og netværk. Det gavner både karrieren og forskningen. Værtsinstitutionen skal aktivt støtte ansøger i forhold til at sikre hjemkomst til Danmark.

Programmet er øremærket kvindelige forskere.

Der er afsat i alt 15 mio. kr. til programmet i 2023. 

Hvem kan søge?
Du kan søge, hvis du er kvindelig forsker indenfor natur og teknisk videnskab og er ved eller lige har færdiggjort din ph.d. i Danmark. Dansk statsborgerskab er ikke et krav. Vær opmærksom på, at programmet kun kan søges ved invitation og anbefaling fra dit fakultet og institut.

I forvaltningen af ansøgninger til fonden henholder fonden sig til det juridiske køn på ansøgningstidspunktet.

Hvornår?
Programmet bliver annonceret årligt.

Hvor meget?
Du kan søge en bevilling på 1-2,5 mio. kr., som primært dækker løn. Bevillingsbeløb inkluderer 15 % til dækning af indirekte projektomkostninger. Udover bevillingen tilbyder VILLUM FONDEN supplerende finansiering af leveomkostninger forbundet ved at tage partner og familie med på udlandsophold. Den supplerende støtte bliver bevilliget og udbetalt efter behov og på vurdering af institut og institutionens internationale kontor/enhed. 

Hvor længe?
En bevilling løber nominelt op til 3 år, hvor udlandsopholdet er det primære; helst 2 års ophold i udlandet og efterfølgende 1 års ophold på værtsinstitutionen i Danmark.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. fire måneder.

Ansøgningsproces
Du kan kun søge med en anbefaling fra et dansk universitet.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence. Fondens komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning indstiller til bestyrelsen, hvem der skal modtage en Villum International Postdoc-bevilling.

Seneste opslag: Villum International Postdoc 2023

Bemærk: Ansøgningsfristen var 4. maj 2023 kl. 14.00.

 

Villum International Postdoc 2023:

Elisa Bassignana (ITU), Ersilia Guarini (KU), Nathalie Suhr Eiris Henriksen (DTU), Mengting Li (AAU) Mahak Pancholi (AU) og Monica Hamann Sandgaard (RUC). 

Villum International Postdocs 2022:

Nataly Olivia Allasi Canales, Rucha Anil Deshpande, Irina Iachina, Eliana Lozano, Jolanta Rieksta og Teresa Anna Steiner.

Villum International Postdocs 2021:

Marie Brøns, Rocio Rodriguez Cano, Laura Kacenauskaite, Christina Lynggaard, Jette Katja Mathiesen og Laura Stidsholt.

Villum International Postdocs 2020:

Drude Fritzbøger Christensen, Freja Nygaard Rasmussen, Jiawei Wang, Kim Birnie-Gauvin, Line Meldgaard Madsen og Nanna Inie.

Villum International Postdocs 2020:

Maria Barrett, Amanda Bundgaard, Ada-Ioana Bunea, Meike Anna Christine Latz, Sinja Rist, Henriette Lyng Røder, Rita da Silva og Julie Thøgersen. 

Kontakt:
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
...