VILLUM FONDEN vil løfte excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau frem i deres internationale karriere.

Kun omkring en ud af syv professorer indenfor natur og teknisk videnskab er kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Det betyder for det første at vi går glip af kvindelige forskertalenter. Derudover gavner en mangfoldig arbejdsplads både forskningen og forskningsmiljøet.

Villum International Postdoc Programme støtter ambitiøse og fremragende kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.en, hvor det store frafald af kvinder i de akademiske karrierestillinger på universiteterne starter.

Udlandsophold er et krav

Ansøgere skal planlægge et forskerophold i udlandet, da det er afgørende, at de kommer godt fra start med internationalt udsyn og netværk tidligt. Det gavner både karrieren og forskningen. Værtsinstitutionen skal aktivt støtte ansøger i forhold til at sikre hjemkomst til Danmark.

Programmet er øremærket kvindelige forskere i 5 år i perioden 2019-2023.

Hvem kan søge?
Du kan søge, hvis du er en yngre kvindelig forsker indenfor natur og teknisk videnskab, som (næsten) lige har færdiggjort din ph.d. i Danmark. Dansk statsborgerskab er ikke et krav. Vær opmærksom på, at programmet kun kan søges ved invitation og anbefaling fra dit fakultet og institut.

Hvornår?
Programmet annonceres hvert år over en femårig periode fra 2019-2023 med frist i oktober.

Hvor meget?
Du kan søge en bevilling på 1-2,5 mio. kr., som primært dækker løn. Bevillingsbeløb inkluderer 15 % til dækning af indirekte projektomkostninger. Udover bevillingen tilbyder vi finansiering af øgede leveomkostninger ved udlandsophold efter behov. Fx støtte til medfølgende partner og børn. Vi har afsat 15 mio. kr. til programmet i 2019. 

Hvor længe?
En bevilling løber op til 4 år fx med 1-2 års ophold i udlandet undervejs og efterfølgende 1 års ophold på værtsinstitutionen i Danmark.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. tre måneder (oktober til december).

Ansøgningsproces

Du kan kun søge ved invitation fra fakultetet på dit universitet.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence. Fondens komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning indstiller til bestyrelsen, hvem der skal modtage en Villum International Postdoc-bevilling.

Seneste opslag

Villum International Postdoc Call 2019

Ansøgningsfristen var den 22. oktober 2019.

VILLUM FONDEN øremærker forskningsmidler til kvinder

For yderligere information kontakt:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV