VILLUM FONDENs nøgletal 2013-2017 (TDKK)

*          Nøgletal er beregnet ud fra Øvrige uddelinger
**        Bortfald vil typisk bestå af restbeløb på tidligere års bevillinger, der ikke er udnyttet
***      I 2016 stiger "Ansøgt beløb" væsentligt. Det skyldes, at VILLUM FONDEN har modtaget enkelte udenlandske ansøgninger indeholdende meget høje beløb. Hertil skal lægges, at igangsætningen af VILLUM Investigators-tiltaget har resulteret i ansøgninger for TDKK 3.680.008.

(senest opdateret 16.3.2018) 
Nøgletal for VILLUM FONDEN bliver opdateret i marts 2019