VILLUM FONDEN ønsker at hjælpe de danske universiteter i deres bestræbelser på at tiltrække og udvikle internationale toptalenter og sikre, at flere slår rod i Danmark. 

I dialog med universiteter og forskere

Villum Family and Onboarding er udarbejdet i dialog med universiteterne og på baggrund af en antropologisk undersøgelse foretaget af IS IT A BIRD. Antropologerne har talt med udenlandske topforskere for at forstå deres hverdag og behov. 

Undersøgelsen ”Paving the path for tomorrow’s research top talents in Denmark - Exploring the barriers and potentials for attracting and retaining talent in Danish STEM research” kan hentes her:

Download rapport

Gennem programmet Villum Family and Onboarding tilbyder vi universiteter at finansiere familie- og velkomstpakker for udvalgte forskere. Programmet er målrettet forskere, der har opnået en forskningsbevilling fra et af disse programmer: Villum Investigator, Villum Young Investigator eller Villum International Postdoc.

Pakken kan dække de omkostninger, som følger med, når en topforsker skal til Danmark og falde til med hele familien. Eller når en forsker skal have familien med til udlandet i forbindelse med et længerevarende forskningsophold. Midlerne kan fx dække løn til medfølgende ægtefælle i en periode, løn til barselsvikar eller støtte til børns pasning og skolegang.

VILLUM FONDENs bestyrelse har afsat 16 mio. kr. årligt til programmet. Der er etableret en særskilt fond, Mobilitetsfonden (Fonden til fremme af international mobilitet for forskning), der håndterer bevillingerne til universiteterne.

Hvem kan søge?

Programmet kan kun søges af de danske universiteters internationale kontorer (HR eller lignende) i samarbejde med et værtsinstitut.

De internationale kontorer og evt. værtsinstituttet skræddersyr i samarbejde med forskeren et tilbud, som passer til den pågældende forsker.

Hvilke forskere?  

Universiteter kan søge på vegne af forskere, der opfylder følgende kriterier:

  • Forskeren skal have en bevilling under enten Villum Investigator, Villum Young Investigator eller Villum International Postdoc-programmet.

For forskere under Villum Investigator og Villum Young Investigator programmet gælder desuden:

  • Forskeren skal have en ansættelseskontrakt (fastansættelse) på et dansk universitet.
  • Hvis forskeren er dansk statsborger eller på anden vis tilknyttet Danmark, skal vedkommende ikke haft bosættelse i Danmark i fem år.

Mobilitetsfondens bestyrelse

  • Forskningsdirektør Thomas Bjørnholm, VILLUM FONDEN (formand)
     
  • Fhv. SDU-rektor Jens Oddershede
  •  
  • Partner Christian Gregersen, Horten   

Ansøgning og administration af bevillinger

Universiteter kan kontakte VILLUM FONDEN for at få mere information om muligheder og ansøgning om familiepakke.

Mobilitetsfonden står for bevillingerne til universiteterne. 

Advokatfirmaet Horten håndterer administrationen af Mobilitetsfonden. Se Mobilitetsfondens fundats.

 

Kontakt:
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08