Villum Experiment: 51 forskere får 99 mio. til forskningseksperimenter

Sover svampe? Kan mikrobølger bruges til at fremstille billige grønne brændsler? Hvordan kommunikerer man sikkerheden i valgteknologier? Det er tre af de forskningsspørgsmål, som 51 tekniske og naturvidenskabelige forskere nu får midler til at prøve at finde svar på.

Fokus

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Programmet blev lanceret i 2017, og siden programmets start har 246 forskere fået en bevilling. For at undersøge om programmet lever op til målet, har fonden igangsat en evaluering af programmet. Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Aarhus Universitet, der står for evalueringen, forventer at kunne offentliggøre resultaterne i 2024.

Læs mere om Villum Experiment.

Årets Villum Experiment-bevillingsmodtagere er udvalgt blandt et skarpt felt på næsten 400 ansøgere og er kommet gennem et helt specielt udvælgelses-nåleøje. Under behandlingsprocessen har ansøgerne været anonymiseret for bedømmelsespanelet. De 21 internationale bedømmere har således ikke haft mulighed for at skele til ansøgernes CV og akademiske meritter og har derfor udelukkende bedømt forskningsidéerne ud fra, om de udfordrer normen og har potentiale til at ændre verden og vores viden om verden.

”Villum Experiment er et eksperiment i sig selv. I programmet bestiller vi årligt fri forskningsfantasi og -eksperimenter for op mod 100 mio. kr. Med højrisikovillige midler og en anonym udvælgelsesproces ønsker vi at bidrage til, at vilde forskningsidéer og skæve vinkler på verden bliver testet. Ingen kan forudsige, hvor de næste store videnskabelige gennembrud opstår, og vi tror på perspektiverne i at slippe forskernes egen kreativitet fri,” siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.

Fantasifulde forskningsdyk

I år bliver der fordelt 98.663.650 kr. til 51 forskere tilknyttet danske universiteter. Modtagerne er unge, gamle og lige midt i mellem. Her er både postdocs og professorer, for det er ideen og ikke cv’et der tæller. Fælles for dem er lysten til nytænkning inden for naturvidenskab og teknisk forskning. I projekterne tager de ambitiøse forskningsdyk ned i alt mellem himmel og jord – fra fake news til forhistorie.

Et af projekterne udspringer af de verdensomspændende udfordringer med digital desinformation ift. valgteknologi. Adjunkt Oksana Kulyk fra IT-Universitetet vil i projektet ‘Communicating trust in the security of election technologies’ udvikle metoder til at kommunikere valgteknologiers sikkerhed og på den måde medvirke til at forebygge desinformationsindsatser og øge tilliden til valgsystemer:

“Offentlighedens manglende tillid til troværdigheden af valg er allerede en udfordring i mange lande. Og indførelsen af elektroniske afstemningssystemer baseret på krypotografi kan gøre tillidskrisen værre. Manglen på gennemsigtighed – reel eller oplevet – gør det svært for vælgere at gennemskue om valgprocessen er fair, og desinformationskampagner kan ødelægge tilliden endnu mere. I mit Villum Experiment-projekt vil vi undersøge, hvordan tillidsmekanismer fungerer, hvordan vælgere opbygger tillid til valgteknologier, og hvordan man kommunikerer tillid effektivt og gennemsigtigt,” siger adjunkt Oksana Kulyk.

Bedømmelsesprocessen

Succesraten for ansøgere til årets Experiment er lidt over 13 %. Ansøgningerne er blevet vurderet af et bedømmelsespanel bestående af 21 internationale sagkyndige eksperter inddelt i fire underpaneler: “Earth & Space”, “Life Science”, “Physical Science & Math” og IT & Engineering”.

Ansøgningerne bedømmes ud fra deres originalitet, potentielle impact, og hvordan de passer til Experiment-programmets hensigt om at fremme ukonventionelle ideer.

Hver sagkyndig har desuden haft mulighed for at tildele én ansøgning en såkaldt ”trumf”, der har givet denne ansøgning forrang. Det sker for at udfordre de traditionelle konsensusprægede udvælgelsesprocedurer. Se review sheet (pdf).

Et andet Experiment-projekt kigger tilbage i historien og leder efter molekylært bevis for, at vores uddøde istids-forfædre gik i dvale som overlevelsesstrategi for at få ny viden om adfærdsmæssige tilpasninger – indsigt der kan vise sig nyttig, hvis vi bliver en rumfartsart.

Et projekt med bæredygtigt fokus vil bruge mikrobølger i kombination med et særligt keramisk materiale til at fremstille brint billigt og bæredygtigt til brug i brintbiler eller omdannet til grøn brændsel.

Og så er der projektet ”Do sponges sleep?” om de måske-sovende svampe, der skal belyse søvnens tidlige udvikling og funktion i mennesker og dyr ved at undersøge søvnlignende adfærd i svampe. Fælles for Experiment-projekterne er, at de er alt andet end søvndyssende.

Villum Experiment-modtagere anno 2021:

 

Aalborg Universitet

Torsten Nygård Kristensen, professor: Using bugs living in insect pests to control the pests, 2 mio. kr.

Aarhus Universitet

Charlotte Knudsen, ph.d.: Communication across the kingdoms of life: can bacterial RNA viruses affect gene expression in eukaryotic cells?, 1,8 mio. kr. 

Christoffer Karoff, lektor: A new approach for monitoring methane emissions from space, 2 mio. kr. 

Friederike Gründger, dr.: Phage therapy to boost bacterial oil spill clean-up in the Arctic, 2 mio. kr. 

Hooman Farkhani, adjunkt: Spin-Grain: Spintronic nano-grains with local vortex oscillations for reservoir computing, 1,9 mio. kr.

Ian Marshall, adjunkt: ElectroMicrobiological Oxygen Generation in Dark, Anoxic Sediments (OxyGen), 2 mio. kr. 

Jeppe Lauritsen, professor: Are Topological Insulators Active in Electrocatalytic Reactions?, 2 mio. kr. 

Johnna Holding, forsker: Does organic matter released from the melting Greenland Ice Sheet influence cloud processes in the Arctic?, 2 mio. kr. 

Kurt Gothelf, professor: Small Molecule DNA Rotaxanes, 2 mio. kr. 

Magnus Kjærgaard, adjunkt: Oxygen-free biosynthesis in microbial cell factories, 2 mio. kr. 

Mikkel Heide Schierup, professor: Genomic archaeology: Inferring human cultural practices over the past 40.000 years from whole genomes, 2 mio. kr.

Peter Funch, lektor: Do sponges sleep?, 2 mio. kr. 

Shubiao Wu, lektor: A novel microbial pathway towards simultaneous mitigation of N2O and CH4 in wetlands, 1,9 mio. kr. 

Torben R. Jensen, professor: Novel Trivalent Cation Conductors for Future Batteries, 2 mio. kr. 

Danmarks Tekniske Universitet

Abhay Shivayogimath, dr.: RESULT - Rethinking Sulphur Lithium Battery Technology, 1,9 mio. kr. 

Alex Toftgaard Nielsen, professor: Microbial consortium-based conversion of CO2 to biochemicals, 2 mio. kr. 

Anne Strunge Meyer, professor: Enzymatic upcycling of polyethylene terephthalate (PET) into high performance polyamides, 1,7 mio. kr. 

Andreas Kaiser, lektor: Advanced Metal-Organic Framework-Nanofiber architectures for conversion of CO2 into hydrocarbons by solar light, 1,9 mio. kr. 

Barth Smets, professor: The Renaissance of Microbial Cultivation in Support of Biodiscovery, 2 mio. kr. 

Jonatan Bohr Brask, dr.: From laws to limits: Thermodynamic constraints on quantum correlations, 1,7 mio. kr. 

Lars Jelsbak, professor: Recording microbial signals in soil microbiomes, 2 mio. kr. 

Manh-Ha Doan, postdoc: Seeking room-temperature superconductivity with exciton condensate in van der Waals heterostructures, 2 mio. kr. 

Manuel José Nieto Domínguez, seniorforsker: Repurposing antibiotic resistance to capture new-to-Nature chemistries in a bacterial host, 2 mio. kr. 

Massimo Rolle, lektor: EK-GPS: Driving bacteria in heterogeneous porous media, 2 mio. kr. 

Rafael Taboryski, professor: Light Reconfigurable Nano-fluidics - LiRN-fluidics, 2 mio. kr. 

Shfaqat Abbas Khan, professor: Prediction of ice mass loss induced Earthquakes in Greenland, 1,6 mio. kr. 

Tommy Norin, ph.d.: Why does metabolic rate scale with body size?, 2 mio. kr. 

Vincenzo Esposito, professor: Microwaved Ferroelectric-Chemical Antenna for P2X - MANTRA, 2 mio. kr. 

Weigang Lin, lektor: Calcium based CO2 capture by pressure swing combined with heat storage materials, 2 mio. kr. 

Yazhou Wang, postdoc: Photoacoustic detection of microplastics, 2 mio. kr. 

Yifeng Zhang, lektor: Light-driven green ammonia synthesis in soil using bio-inorganic hybrid electrode (SolN), 2 mio. kr. 

Yi Yang, adjunkt: Reversing multicolor tomography for precise property control in ultrafast 3D printing (REMUTO), 2 mio. kr. 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Nanna Bjørnholt Karlsson, seniorforsker: Observing the Unknown Winter Freshwater in Greenland Fjords, 1,4 mio. kr. 

Københavns Universitet

Anders Garm, lektor: Learning without a conventional brain, 2 mio. kr. 

Alexey Solodovnikov, lektor: The Baltic Amber Enigma, 1,9 mio. kr. 

Brian Møller Andersen, professor: Emergent Quantum Phases and Superconductivity in Flatband-land, 1,8 mio. kr.

 Daniel Ashbrook, lektor: Dynamically adjustable haptics for 3D-printed user interfaces via metamaterials augmented with force-transmission lines, 2 mio. kr. 

Demi Tristan Djajadi, postdoc: Cleaning waste with waste: using bio-based industrial sidestreams to remove micro- and nanoplastic from water bodies, 1,9 mio. kr. 

Frederik Tidemand, postdoc: Nanodisc production in living cells facilitates structural studies of membrane proteins, 2 mio. kr. 

Frido Welker, adjunkt: Snow Queen and Odin in the Pleistocene - did our relatives hibernate?, 2 mio. kr. 

James Avery, lektor: OsteoMorph: Understanding Bone Microphysics through Computational Morphology of SRuCT, 1,7 mio. kr. 

Louise Isager Ahl, ph.d.: Exploring plant evolution through conformational cell wall glycomics, 2 mio. kr. 

Mette Bendixen, adjunkt: Drawing a line in the sand: Mapping sand mining in Africa for future sustainable usage, 1,5 mio. kr. 

Michael Pittelkow, lektor: New cyclic carbon allotropes, 2 mio. kr. 

Nicolaj Krog Larsen, dr.: Cosmogenic Nuclide Memory of Rocks (CoNMoR), 2 mio. kr. 

Niels Johan Christensen, forsker: 4D Printing with Proteins: Pumped Multienzyme Reactors, 1,9 mio. kr. 

Nikos Hatzakis, lektor: Single molecule sequencing of oligosaccharides (SingleCarb), 2 mio. kr. 

Roskilde Universitet

Biljana Mojsoska, adjunkt: Novel bio-inspired material: programmed functionalization of peptoid nanosheets, 2 mio. kr. 

Syddansk Universitet

Luciana Tavares, lektor: New dielectric materials for next generation high performance capacitors, 2 mio. kr. 

Volodymyr Zenin, dr.: Making a single photon capable of detecting a single molecule, 2 mio. kr. 

IT-Universitet i København

Oksana Kulyk, adjunkt: Communicating trust in the security of election technologies, 2 mio. kr. 

Kontakt: 
Anders Smith
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 29 66 70 86