VELUX FONDENs nøgletal 2017-2021 (TDKK)

*'Nøgletal er beregnet ud fra årets øvrige uddelinger.
**Nøgletallene er defineret under anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet.

Opdateret 21.6.2022.
Næste opdatering i juni 2023.

Nye nøgletal fra 2018

I 2018 har vi introduceret to yderligere nøgletal for fondens administrationsomkostningsprocent for at synliggøre forskellen mellem omkostninger direkte forbundet med uddelingsaktiviteterne og omkostninger forbundet med generel administration - dvs. omkostninger som økonomi, kommunikation, IT, ledelse etc.

VELUX FONDENs mange uddelingsområder arbejder bevidst med forskellige filantropiske tilgange og har meget forskellig anvendelse af interne og eksterne ressourcer, alt afhængigt af den arbejdsmetode, som vi vurderer bedst bidrager til udmøntningen af det enkelte områdes strategi. Variationerne i ressourceforbrug ses bl.a. ifm. dialog med ansøgermiljøer, vurdering af ansøgninger, evaluering af projekter og programmer, projekt- og strategiudvikling samt projektopfølgning.

Derfor er nøgletal i 2018 udbygget vedrørende sekretariatsomkostninger med følgende:

Indirekte bevillingsomkostninger i forhold til bevillinger

Nøgletallet beregnes ved at dividere indirekte bevillingsomkostninger med ”Årets øvrige bevillinger”.

Administrationsomkostninger i forhold til bevillinger

Nøgletallet beregnes ved at dividere administrationsomkostninger med ”Årets øvrige bevillinger”.

Administrationsomkostninger er opgjort som ”Sekretariatsomkostninger” med fradrag for ”indirekte bevillingsomkostninger”. Fordelingen mellem administrationsomkostninger og indirekte bevillingsomkostninger rummer elementer af skøn.

Administrationsprocent

Nøgletallet beregnes ved at dividere de samlede sekretariatsomkostninger med ”Årets øvrige bevillinger”.