Havet i fokus – VELUX FONDENs miljøprogram på Folkemødet

På skonnerten Freia, kan du under Folkemødet 2022 blive klogere på spildevand, plastik i havene og formidling af havets udfordringer, når en række projekter støttet af VELUX FONDEN tager temperaturen på den blå natur.  

Projekt: Ivandet 

16. juni kl. 13:30 – 14:15

Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og der er behov for ambitiøse indsatser for at vende udviklingen. Projektet Ivandet fortæller om deres arbejde med at forbedre havmiljøet og udbrede kendskabet til det kystnære havmiljø omkring Bornholm gennem indsamling af viden, miljøforbedrende tiltag og formidling.

Projekt: MarinePlastic

17. juni kl. 09:15 – 10.00

Havplastikforurening er et af vor tids hurtigst voksende miljøproblemer. Mellem 60 og 80 % af nutidens globale havaffald består af plastik, og mere end 300 millioner tons frigives årligt til havmiljøet. Dyk med ned under havoverfladen, og hør hvordan det et tværfaglige center for banebrydende forskning i havplastikforurening Marine Plastic arbejder med at forbedre havmiljøet  og med data og formidling bringer viden i spil.

Projekt: Rent Øresund 

17. juni kl. 17:30 – 18:15

Hvert år udledes der hundrede millioner liter urenset spildevand direkte fra kloakkerne og ud i Øresund. Det skaber en konkret sundhedsfare for mennesker, der bruger havet og har store konsekvenser for vores havmiljø. Kom med, når projektet Rent Øresund sætter udledningen af spildevand på dagsordenen.

Kontakt:
Charlotte Mogensen
Programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 39 65
...