Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) har drevet projektet ’Velfærdsfabrikken’, der er et godt eksempel på et projekt, der har arbejdet med at udvikle og afprøve innovative metoder i relation til unge med handicap.

Velfærdsfabrikken har haft til formål at engagere unge med handicap og offentlige og private virksomheder til sammen at skabe nye velfærdsteknologiske produkter og services, der gør hverdag og social deltagelse med handicap lettere.

Bagom projektet

Den overordnede tilgang til samarbejdet har været samskabelse – en tilgang hvor forskellige parter i fællesskab udforsker en problemstilling i en struktureret innovationsproces, som har relevans for dem alle, og dernæst i kraft af deres forskellige kompetencer og viden arbejder på at udvikle nye løsninger.

En af de grundlæggende ideer bag projektet har i den forlængelse været, at de unge med handicap ikke blot skal ses som brugere af velfærdsteknologi, men i langt højere grad også som afgørende ressource i udviklingen af nye produkter og services.

Projektet har etableret en række innovationsteams bestående af unge med handicap og private og offentlige aktører, der har udviklet ideer, koncepter og prototyper på nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan være svar på de unges hverdagsudfordringer. Hverdagsudfordringer, som de unge selv har bidraget til at definere. Eksempler på nogle af de udfordringer, der er arbejdet med, er kørestolsbrugeres udfordringer med at kunne hilse på andre mennesker med et kram eller et håndtryk, synshandicappedes udfordringer med at handle ind, ordblindes udfordringer med at læse opskrifter og vejledninger eller udfordringer med at overskue og benytte offentlig transport.

Projektet har genereret værdifuld læring og viden om udvikling af teknologiske løsninger på de udfordringer, som unge med handicap oplever i hverdagen, og i forhold til samskabelse mellem virksomheder og unge med handicap i udviklingen af de teknologiske løsninger. Viden og erfaringer er bl.a. samlet i et katalog, der deler nogle af de udfordringer og læringer, som projektet har gjort sig ifm. metoder til samskabelse.

Du kan læse mere om projektets erfaringer og resultater herunder.

Læs mere

Kontakt hos VELUX FONDEN: