”Unge i partnerskaber – veje ud i virkeligheden” er et godt eksempel på et projekt, der har arbejdet med organiseringen af unge i konstruktive fællesskaber.

Kodeordene i projektet har været metodeudvikling med fokus på etablering af læringsfællesskaber ude i virksomhederne for unge på produktionsskoler.

Projektet har udviklet og afprøvet metoder til at hjælpe unge på produktionsskoler i gang med uddannelse og arbejde gennem et tæt partnerskab mellem fire produktionsskoler og lokale virksomheder. I alt er der afprøvet 10 forskellige partnerskaber i perioden 2014-2016.

Bagom projektet

Langt de fleste unge går i gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Men ikke alle. En gruppe af unge befinder sig på kanten af både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og er ikke umiddelbart i stand til at komme i gang med eller gennemføre en uddannelse i det ordinære ungdomsuddannelsessystem.

Nogle unge vælger i stedet at tage vejen omkring produktionsskolerne. Men afstanden mellem produktionsskolerne, og de krav der stilles på eksempelvis en erhvervsuddannelse eller på en arbejdsplads, kan for nogle unge synes uoverkommelig stor.

Projektet ”Unge i partnerskaber – veje ud i virkeligheden” udviklede og afprøvede nye metoder, der gav de unge mulighed for at deltage i læringsfællesskaber ude i virksomhederne i den periode, de gik på en produktionsskole. I projektet blev en del af produktionsskolens undervisning flyttet ud på arbejdspladserne, hvor de unge indgik som en vigtig del produktionen, mens der fortsat var tale om produktionsskoleundervisning og ikke individuel tilrettelagt praktik.

Projektet afprøvede dermed betydningen af at skabe en ekstra platform eller trædesten for de unge i deres gradvise dannelse og tilnærmelse til at kunne klare sig selv i uddannelse og job – og det har vist nye veje ud i virkeligheden og ind i nogle konstruktive, lærende fællesskaber.

Du kan læse mere om projektets erfaringer og resultater herunder.

Læs mere

Kontakt hos VELUX FONDEN: