Let gang på jorden – trio bag innovative skruefundamenter modtager Bygningskomponentprisen 2023

Med viden, forskning og forretning sætter Niels Thorup Madsen, Jens Jakob Porsmose og Lars Bo Ibsen nye standarder for skruefundamenter, der kan gøre byggebranchen mange tons C02 lettere, hurtigere og billigere. For deres nysgerrighed, viden og dedikation modtager trioen VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs Bygningskomponentpris.

Det er sjældent fundamentet, der stjæler opmærksomheden, når man snakker byggeri. Men når både store og små byggerier elegant svæver over jorden og samtidigt giver plads til dyre- og planteliv under sig, så er der god grund til at kigge efter. For med skruefundamenters udbredelse i byggeriet er det blevet muligt at erstatte det traditionelle betonfundament med skruer, der sparer byggeriet for både C02, omkostninger og tid.

Om modtagerne
  • Niels Thorup Madsen er partner og CEO i BAYO.S, som er distributør og producent af skruefundamenter. Da han i 2017 startede med at forhandle BAYO.S Skruefundamenter i Danmark, så han mulighederne for at udbrede skruefundamenter i byggeriet. I dag har han gennem dygtig forretningsudvikling samlet hele forsyningskæden fra produktion, distribution og montage i internationalt regi.
  • Lars Bo Ibsen er professor og har siden 1986 været tilknyttet Aalborg Universitet, hvor han er leder af forskningsgruppen Geoteknik og Offshore Fundamenter. Han er desuden forskningsleder i projektet Day to Day Foundation: Innovative and Cost-effective Solutions for Future House Building Using Ground Screw Foundation. I projektet udvikler teamet software og hardware til beregning og montage af fundamentskruer.
  • Jens Jakob Porsmose er geoteknisk ingeniør, CEO og ejer af Andreasen & Hvidberg – en førende rådgivningsvirksomhed indenfor geoteknisk rådgivning for byggeri og anlæg. Jens Jakob Porsmose har dybe rødder i universitetsmiljøet og stor viden om jordbundsforhold og alternative funderingsløsninger samt mangeårig erfaring som rådgivende ingeniør.
Forskning gør forskellen

Skruefundamentet er traditionelt brugt ved mindre lette byggerier. Men da producent og distributør af BAYOS skruefundamenter Niels Thorup Madsen begyndte at undre sig over, hvorfor der ikke var nogen i branchen, der kunne beregne en skruepæl, tog han turen fra Lolland til Aalborg for at mødes med geoteknisk ingeniør Jens Jakob Porsmose og professor i geoteknik og fundering Lars Bo Ibsen. Og her fandt de tre en fælles nysgerrighed på muligheden for at bringe skruefundamentet ind i større byggerier og på den måde spare betydelige mængder CO2 på materialeforbruget og samtidigt lette byggeprocessen. Med deres forskellige faglige tilgange og utrættelige mod på at finde løsninger på væsentlige problemer har de tre modtageres teams samarbejdet tæt de sidste 6 år. Først med at kortlægge skruefundamenters store potentialer for at optimere bæreevne, hvis der tages højde for, hvordan gevindet påvirker bæreevnen i forskellige jordtyper.

I Danmarks største sandkasse på Aalborg Universitet kan Lars Bo Ibsen og hans team styre lejringstæthed, sidetryk, lodret last, moment og meget mere. Og her udvikles nu et instrument med software, som beregner bæreevne baseret på sensorer, der ved nedskruning registrerer nedskruningshastighed, tryk og moment. Data herfra sendes derefter i en dokumentationsrapport direkte fra montagemaskinens sensorer på byggepladsen til rådgivere. Den nye beregningsmodel skal nu godkendes indenfor de danske normer. Indtil modellen er godkendt, slutdokumenterer man skruernes bæreevne efter montage i henhold til den gældende dansk norm. Metoden er den første i Danmark, der kan dokumentere brugen af skruefundamenter og derved sikre, at bygningsreglementets Eurocode 7 overholdes.

Og i kraft af en pionerindsats af forretningsudvikler Niels Thorup Madsen, forsker Lars Bo Ibsen og geotekniker Jens Jakob Porsmose har perspektiverne for brugen af skruefundamenter i byggeriet udvidet sig gevaldigt. Indtil nu har det været forbeholdt de mindre byggeprojekter, som fx solceller og støjskærme, at bruge denne nye type fundamenter, da ingen i byggeriet har kunnet dokumentere præcist, hvor meget skruefundamenterne kan bære. Og det har sat en stopper for udvidet brug af skruefundamenter i større byggeprojekter og muligheden for at få forsikret projektet.

Nysgerrighed på naturens præmisser

Men ved at samle forretningssans og viden i et innovativt system af software, måleenheder og montagemaskiner har Niels Thorup Madsen, Jens Jacob Porsmose og Lars Bo Ibsen som de første i verden gjort det muligt at dokumentere skruernes reelle bæreevne og på den måde sat nye standarder for deres brug i byggeriet.

”Fællesnævneren må jo nok være en nysgerrighed på at gå nye veje og en vilje til at få det umulige til at lykkedes. Vi er jo ikke de eneste i skruefundamentbranchen, men vi er de eneste, der ikke gav op, da det så svært ud at bevise, hvad skruefundamenter egentlig kan. Der så vi en mulighed for at forene vores kompetencer på tværs af områder og få udbredt skruefundamenter til langt flere og større byggerier”, fortæller forretningsudvikleren Niels Thorup Madsen.

“Dokumentationen har været den helt store opgave, fordi den, der kan måle og dokumentere bæreevnen, også kan få lov til at udnytte jordens styrke mere. Og her har den udviklede software og hardwareløsning spillet en afgørende rolle ved at gøre det muligt for os at måle friktionen, som kan omsættes til en bæreevne. Vi kan simpelthen tilpasse arbejdsprocessen efter jordens geotekniske egenskaber og styrkeforhold, så installatøren på byggepladsen næsten med det samme kan få vide, om skruerne er skruet rigtigt i og få dokumentation for det, som så kan sendes til kunden”, supplerer geoteknikeren Jens Jakob Porsmose.

Om Bygningskomponentprisen

Bygningskomponentprisen uddeles af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Prisen gives til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for industrielt fremstillede bygningskomponenters værdi, betydning og praktiske anvendelse i dagliglivet.

Prisen uddeles hvert andet år.

Fondenes stifter, Villum Kann Rasmussen, startede sit eget firma i 1941 og beskæftigede sig resten af livet intensivt med bygningskomponenter. Hans mest kendte bygningskomponent er VELUX ovenlysvinduet.

Prisen blev uddelt for første gang i sin nuværende i 2015 til iværksætter, arkitekt og designer Claus Dyre for hans opfindelse og kommercialisering af linieafløbet Unidrain. I 2017 blev prisen tildelt Peer Leth for hans indsats omkring udvikling og forædling af træbaserede akustikplader i virksomheden Troldtekt. I 2019 modtog Lauritz Rasmussen Bygningskomponentprisen for vedholdende indsats for udbredelsen af præfabrikerede og industrialiserede træelementer i byggeriet. Og i 2021 modtog Claus Juul Nielsen prisen for sit arbejde med at skabe nyt liv i et af verdens ældste byggematerialer, murstenen.  

Juryen for dette års prismodtagere er:

  • Mette Tony, partner, Praksis Arkitekter
  • Frank Jensen, CEO, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Jacob Steen Møller, fhv. campusdirektør, DTU
  • Torben Sørensen, vice president, VKR Holding A/S
  • Anna Mette Exner, indehaver, Anna Mette Exner Arkitektur
  • Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten​​​​​​​
Samarbejde åbner nye døre

Og med de tre engagerede og dedikerede herrers nytænkende og grundige tilgang har byggeriet fået et værktøj, der med syvmileskridt kan rykke branchen tættere på den stadigt mere nødvendige grønne omstilling, uden at der skal gås på kompromis med hverken æstetik eller pris.

”Hvis vi vil skabe reel grøn innovation i byggeriet, er det bydende nødvendigt, at vi tænker eksisterende fagligheder og viden sammen og begynder at bygge med naturen i stedet for udenom den. Og her har de tre modtagere gjort en forbilledlig indsats med netop at samle stor erfaring og indsigt fra forskellige områder om ét fælles banebrydende projekt, der tænker bæredygtighed og fleksibilitet ind helt fra begyndelsen,” siger Mette Tony, forperson for Bygningskomponentprisens jury. 

De tre prismodtagere overrækkes hver 100.000 kr. ved en ceremoni i Villum Window Collection.

Kontakt:
Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Email: 
era@fondene.dk