OBS! Ansøgningsfristen er udløbet. Deadline var den 28. februar 2020 kl. 13.00.

VELUX FONDEN inviterer foreninger, organisationer, almene boligselskaber m.fl. til at søge midler til projekter, der giver udsatte borgere mulighed for at deltage aktivt i frivillige fællesskaber.

Det har stor betydning for vores mentale sundhed at indgå i fællesskaber. Alle har brug for at være en del af noget sammen med andre og for, at ens tilstedeværelse og handlinger betyder noget – for nogen. Flere undersøgelser peger dog på, at mennesker i socialt udsatte positioner i lavere grad deltager i samfundets fællesskaber, selvom de ønsker det i samme grad som den øvrige befolkning.

OBS Ansøgningsfristen på dette opslag er udløbet. Deadline var fredag den 28. februar 2020 kl. 13.00. 

VELUX FONDEN har til formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. På det sociale område støtter vi indsatser målrettet mennesker i udsatte positioner. Målet er at give flere borgere mulighed for at deltage i samfundets konstruktive fællesskaber – og derigennem styrke den enkelte borgers handlekraft på vej mod fx uddannelse, beskæftigelse eller et mere selvhjulpent liv.

Metodeudvikling i fokus 

I 2018 støttede fonden syv meget forskellige metodeudviklingsprojekter, der alle har fokus på at få flere udsatte voksne ind i frivillige fællesskaber som både deltagere og frivillige. Projekterne viser stort potentiale for at skabe nye veje ind i fællesskaberne. 

Nye metoder til frivillige fællesskaber

VELUX FONDEN har i 2018 bevilget 16 mio. kr. til syv projekter, der vil afprøve nye metoder til at hjælpe voksne i en udsat position ind i frivillige fællesskaber.

Vi har igen i 2020 afsat midler til projekter, der udvikler nye metoder til at flere både unge og voksne i en socialt udsat position tager del i frivillige fællesskaber ved at bidrage aktivt som frivillige. De frivillige fællesskaber kan være enten afgrænsede fællesskaber for bestemte målgrupper eller almene fællesskaber, hvor der ikke er fokus på bestemte målgrupper, fx almene idræts- og kulturfællesskaber.

Målgruppe 

Projektets målgruppe skal være mennesker over 18 år i en socialt udsat position, der ikke i dag er aktive i et konstruktivt, frivilligt fællesskab, men har et ønske om det. 

Den sekundære målgruppe kan være fællesskabets nuværende frivillige og deltagere, som skal åbne fællesskaberne op for nye frivillige.  

Den gode ansøgning
  • Sender I, når I har været i kontakt med os, og vi gennem uforpligtende dialog har rådgivet jer om, hvorvidt jeres projekt falder inden for rammen. Vi beder jer også om at læse vores generelle vejledninger til ansøgning og budget .
  • Beskriver projektets formål og metodeudvikling: Hvilken konkret forandring skal projektet skabe for den unge eller voksne – og for jeres organisation? Hvilken metode står jeres organisation med, når projektet er gennemført? 
  • Begrunder valg af målgruppe og beskriver målgruppens karakteristika, herunder: Hvad gør det i dag vanskeligt for målgruppen at deltage i og bidrage til de frivillige fællesskaber? Hvilke muligheder vil inddragelsen af målgruppen som frivillige give for fællesskabets udvikling? 
  • Beskriver, hvilke frivilligopgaver og frivilligroller I vil arbejde med i projektet
  • Beskriver, hvordan I konkret vil sikre, at målgruppen vil blive inkluderet i fællesskabet som aktive frivillige
  • Beskriver, hvordan den udviklede metode kan integreres i den ordinære drift hos ansøger eller lignende organisationer eller institutioner, når bevillingen udløber.
Evaluering  

VELUX FONDEN indgår samarbejde med en ekstern evaluator, som gennemfører en tværgående evaluering af de projekter, der modtager bevilling. Evalueringen skal svare på, hvad der skal til, for at unge og voksne i en socialt udsat position kan blive aktive deltagere i frivillige fællesskaber. 

Ansøgningsfrist og tidsramme

Ansøgningsfristen var fredag den 28. februar 2020 kl. 13.00. 

Fondens bestyrelse træffer beslutning om endelig bevilling i september 2020. Bevilgede projekter forventes at starte i fjerde kvartal 2020. De projekter, der opnår bevilling, forventes at deltage i seminarer hos fonden i løbet af projektperioden. 

Alle skal være en del af et fællesskab

På det sociale område støtter VELUX FONDEN projekter, der giver udsatte borgere – fra barn til voksen - mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber. 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål:

Stine Weiersøe Villadsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 92 43 90 62
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80