Vi ønsker at støtte den erfarne og internationalt anerkendte forsker, som kan yde et afgørende bidrag til det tekniske og naturvidenskabelige felt på et dansk universitet.

Hvem kan søge?
Den ideelle ansøger er en aktiv forsker, som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet hvert andet år (senest i 2018) i åben konkurrence. Opslaget bliver offentliggjort i foråret med ansøgningsfrist i september og bevillinger i marts det efterfølgende år. 

Hvor meget?
Du kan søge op til 40 mio. kr., inkl. 15% til indirekte omkostninger. En del af bevillingen kan bruges til at ansætte en sekretær, assistent el. lign., der kan aflaste forskeren for administrative opgaver. 

Hvor længe?
En bevilling løber i seks år. Efter en periode er det muligt at søge programmet igen i konkurrence med andre ansøgere.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. syv måneder. 

Ansøgningsproces 

Forskningen skal ske på en dansk forskningsinstitution. Hvis forskeren allerede er ansat ved et dansk universitet, kan dette vælges som base, men det er også muligt at flytte institution, hvis det er relevant for forskningen.

Ved ansøgning skal du vedlægge et støttebrev fra institutionen.

Du kan ansøge, selvom du tidligere har fået afslag.

 

Seneste opslag: Villum Investigator Programme

Ansøgningfristen var den 5. september 2018

For yderligere information kontakt:
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV