VILLUM Investigator-programmet har som mål at støtte forskere, der har potentialet til at yde væsentlige bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning på en dansk uddannelsesinstitution.

Programmet er for forskere, som har udvist betydelig originalitet og fremragende forskningsresultater.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning - se hovedmenu

En ideel ansøger vil være en aktiv forsker, som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Programmet annonceres hvert andet år i åben konkurrence. Bevillingen er for seks år, og modtagere kan efter den periode søge programmet igen i konkurrence  med andre ansøgere. 

Beløbsrammen er op til 40 mio. kr., inkl. etableringsomkostninger. En del af bevillingen kan bruges til at ansætte en sekretær, assistent el. lign., der kan aflaste forskeren for administrative byrder. Forskningen skal ske på en dansk forskningsinstitution. Hvis forskeren allerede er ansat ved en dansk uddannelsesinstitution, kan denne vælges som base, men det er også muligt at flytte institution, hvis det er relevant for forskningen.

Aktuelt opslag

VILLUM Investigator-programmet er åbent for ansøgninger

Ansøgningfristen er den 5. september 2018

400 mio. kr. til topforskere

Vi har i marts 2017 bevilget støtte til 11 erfarne og højt anerkendte forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning.

For yderligere information kontakt:
Lars Arnskov Olsen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 26 17 08 39