Vi ønsker at støtte den erfarne og internationalt anerkendte forsker, som kan yde et afgørende bidrag til de tekniske og naturvidenskabelige områder på et dansk universitet.

Hvem kan søge?
Den ideelle ansøger er en aktiv forsker, som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet hvert andet år i åben konkurrence. Vi offentliggør næste opslag ultimo februar 2024 med ansøgningsfrist d. 28. august 2024. Den endelige beslutning om bevilling bliver taget i marts 2025.

Hvor meget?
Forskere, der allerede er etablerede på en dansk forskningsinstitution, kan søge op til 30 mio. kr., inkl. 15% til indirekte omkostninger.

VILLUM FONDEN ønsker at fremme rekrutteringen af førende internationale forskere til Danmark. Hvis du på ansøgningstidspunktet har været ansat udenfor Danmark i mindst fire af de sidste fem år, kan du søge op til 40 mio. kr., inkl. 15% til indirekte omkostninger.

En del af bevillingen kan bruges til at ansætte en sekretær, assistent el. lign., der kan aflaste forskeren for administrative opgaver. 

Hvor længe?
En bevilling løber i seks år. Efter en bevillingsperiode er det muligt at søge programmet igen i konkurrence med andre ansøgere.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. syv måneder. 

Ansøgningsproces
Hvis du søgte Villum Investigator i 2022 og ikke blev inviteret til interview, kan du ikke søge i 2024. Ansøgere til Villum Investigator-opslaget 2024, der ikke bliver inviteret til interview, vil være afskåret fra at søge i opslaget i 2026. 

Seneste opslag: Villum Investigators

Ansøgningsfristen var den 31. august 2022 kl. 14.00.

 
Kontakt:
Anders Smith
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 29 66 70 86
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV