Støtte til den dristige forskningsidé, der kan have det vanskeligt i et klassisk peer review-bevillingssystem.

Hvem kan søge?
Villum Experiment er skabt til de særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøger er anonym for bedømmerne. For danske universiteter og forskninginstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

Hvornår?  
Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. Vi offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august/september. 

Hvor meget?
Der kan søges mellem 1-2 mio. kr. inkl. 15% til indirekte omkostninger. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser, løbende udgifter osv. Der er i alt afsat op til 100 mio. kr. til programmet i 2019.

Hvor længe?
En bevilling varer op til to år. Som tidligere modtager, kan du søge igen, når bevillingen er udløbet.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. fem måneder.

Villum Experiment call

OBS: Ansøgningsfristen i 2019 er udløbet. Vi åbner for ansøgning igen i starten af 2020.

Ansøgningsproces - Villum Experiment:

Ansøgeren er anonym for bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud og som har et højt risikomoment i forhold til succes. Hver sagkyndig har mulighed for at tildele én ansøgning en ”trumf”; dvs. at der skal særlige argumenter til, hvis fondens bestyrelse vælger ikke at støtte idéen.

Kom med i et fællesskab

Som modtager af en Villum Experiment bevilling får du mulighed for at deltage i forskellige netværksaktiviteter med andre bevillingshavere.

Hvad betyder anonym ansøgning for forskningen?

Center for Forskningsanalyse skal evaluere Villum Experiment-programmet.

Få inspiration fra projekter, vi har støttet

100 mio. kr. til 53 dristige idéer

I 2018 har 53 originale forskningseksperimenter modtaget i alt 100 mio. kr.

"Jeg har udfordret normen"

Tom Gilbert er professor ved Københavns Universitet og en af de første, der modtog en bevilling under programmet Villum Experiment i 2017. 

71 mio. kr. til 39 skæve forskningsidéer

39 Villum Experiment-projekter fik bevillinger i 2017.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os: