Til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Hvem kan søge?
Villum Experiment er skabt til de særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøger er anonym for bedømmerne. 

Hvornår?  
Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. Vi offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august/september. 

Hvor meget?
Der kan søges op til 2 mio. kr. inkl. 15% til indirekte omkostninger. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser og drift. 

Hvor længe?
En bevilling varer op til to år.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. seks måneder.

Ansøgningsproces - Villum Experiment:

Anonym ansøgning
Ansøgeren er anonym for bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud og som har et højt risikomoment i forhold til succes. Hver sagkyndig har mulighed for at tildele én ansøgning en ”trumf”; dvs. at den prioriteres højest i indstillingen til fondens bestyrelse.

Kom med i et fællesskab
Som modtager af en Villum Experiment bevilling får du mulighed for at deltage i forskellige netværksaktiviteter med andre bevillingshavere.

Seneste opslag: Villum Experiment 2023

Bemærk: Ansøgningsfristen var den 15. marts 2023 kl. 14.00.

Experiment-bevillinger 2022

VILLUM FONDEN har givet  51 forskere 100 mio. kr. til forskningseksperimenter.

Hvad betyder anonym ansøgning for forskningen?

Center for Forskningsanalyse skal evaluere Villum Experiment-programmet.

Kontakt:
Anders Smith
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 29 66 70 86