VILLUM Experiment: Til den dristige forskningsidé, der har det vanskeligt i et klassisk peer review-bevillingssystem.

Programmet er åbent for alle forskere uanset nationalitet og kan søges af aktive forskere uanset alder.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning - se hovedmenu

Dette program er skabt til helt særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. For at sikre, at forskerne tør fremsende deres mest ambitiøse idéer, uden at blive ’hængt ud’ af deres fagfæller, der skal vurdere deres forskningsidé, er ansøger anonym for bedømmerne. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud. Måske vil kun et ud af ti projekter vise sig at skabe noget unikt.

Det bevilgede beløb er på 1-2 mio. kr., og det skal dække en forskningsperiode på 1-2 år. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser, løbende udgifter osv.

Deadline for ansøgninger var den 21. marts 2018 kl. 14.00. Se seneste opslag.

71 mio. kr. til 39 skæve forskningsidéer

39 VILLUM Experiment-projekter har fået støtte i 2017.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Lars Arnskov Olsen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 26 17 08 39