Gennem tiden har vi bidraget til forskellige programmer, der alle har understøttet vores mål om at skabe forskning i verdensklasse. Læs om aktiviteterne her:

Pionercentre

VILLUM FONDEN støtter det nationale initiativ til oprettelse af pionercentre inden for særligt vigtige forskningsområder. Pionercentrene er initieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med de danske universiteter og fonde. 

Læs mere om pionercenter-initiativet på Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside. 

Skalering af teknologi

Bevillinger til initiativer, der målrettet understøtter rejsen fra forskning til teknologi. Fx følgende projekter:

  • Spin-outs Denmark der skal skabe flere forskningsbaserede virksomheder og styrke danske universiteters tech trans. 
  • GreenLabSkive der styrker samarbejde med danske universitetet om at udvikle og demonstrere fremtidens energisystemer. 
  • ATV - Akademiet for Tekniske Videnskaber der med fokus på Science & Engineering som motor for vækst og velfærd i Danmark er med til at styrke og synliggøre det danske innovationsøkosystem.
Villum Kann Rasmussen Chair

VILLUM FONDEN etablerede i 2012 en såkaldt Villum Kann Rasmussen Chair ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Den tidligere Harvard-professor Charles Marcus er leder af Center for Quantum Devices og besidder i øjeblikket stillingen. Spørgsmål vedrørende dette program rettes til forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.

Infrastruktur

I 2011 tog VILLUM FONDEN initiativ til at styrke de fysiske rammebetingelser for den tekniske og naturvidenskabelige forskning i Danmark.
De danske universiteter og forskningsinstitutioner blev inviteret til at komme med forslag til store infrastrukturprojekter, man kunne ønske at få støtte til. 

Forslagene blev evalueret, ansøgere og internationale sagkyndige interviewet, og i slutningen af 2012 og starten af 2013 besluttede VILLUM FONDEN bestyrelse sig for tre bevillinger på mellem 60-75 mio. kr. hver.

Der er foreløbig ingen planer om at gentage invitationen til nye infrastrukturprojekter.

Forskningsprojekter

Vi har tidligere støttet enkeltstående, specifikke forskningsprojekter. Forksningsmidlerne er gået til PhD studerende og postdocs samt administrative udgifter, rejser og indkøb af større udstyr og kunne søges af fastansatte forskere på danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Programmet udløb i januar 2016

Centres of Excellence

VILLUM FONDEN ønsker at styrke de allerstærkeste forskningsmiljøer inden for teknik og naturvidenskab i Danmark med større rammebevillinger. Vi har derfor løbende støttet den tværgående forskning i form af en række Centres of Excellence, der er såkaldte centre uden 'mure.

Programmet udløb i 2016 og er siden blevet erstattet af det nye VILLUM Investigator program.