Støtte til de yngre forskningstalenter på de danske universiteter med ambition om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.

Villum Young Investigator-programmet støtter særligt talentfulde yngre forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ansøgerne skal have et klart defineret mål med deres forskning fem år frem og projektet skal være af et sådant omfang, at udførelsen kræver etablering af en forskningsgruppe. For danske universiteter og forskninginstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet hvert år i åben konkurrence. Opslaget bliver offentliggjort i foråret med frist i juni. 

Hvor meget?
Det er muligt at søge om 7-10 mio. kr., inkl. 15 % til indirekte projekt omkostninger. En stor del af midlerne går typisk til ansættelse af ph.d.er og postdocs i forskningsgruppen. Der er i alt afsat 150 mio. kr. til programmet i 2018.

Hvor længe?
En bevilling løber i fem år og kun én gang.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. syv måneder.

Ansøgningsproces - Villum Young Investigator:

Vigtige datoer 2018-2019

  • 6. april 2018: Vi åbner for ansøgninger
  • 20. juni: Ansøgningsfrist
  • 29. oktober: Afslag eller invitation til interview
  • 12., 13. and 14. november: Interviews med udvalgte ansøgere
  • 22. december: Afslag eller tilsagn om bevilling

Ansøgere, der modtager afslag, kan ringe til programchef Michel M.H. Kristensen på +45 2941 7889 fra den 7.-18. januar 2019 for en kort samtale om begrundelse for afslag.

Hvem?
Ansøgere forventes at have en ph.d.-alder på 3-7 år. I 2019 vil det blive ændret, så ansøgere med 2-8 års ph.d.-alder kan søge.

Ansøgere er typisk erfarne postdocs, adjunkter eller lektorer. Lektorer må ikke have mere end to års erfaring, eksklusiv orlov.

Du kan ansøge, selvom du tidligere har fået afslag. Ved ansøgning er det afgørende, at du vedlægger et støttebrev fra institutionen, der bekræfter, at institutionen vil være engageret i en eventuel bevilling og se det som en oplagt karrieremulighed for ansøger.

Villum Young Investigators 2019

Et nyt hold yngre, særligt talentfulde forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning modtager 205 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.

Kom med i et fællesskab

Som Villum Young Investigator indgår du i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til 1-2 seminarer med emner, som forskere på dit karrieretrin kan drage nytte af, eksempelvis rekruttering, forskningsledelse etc.

Se det seneste opslag:

Opslag: Villum Young Investigator

Ansøgningsfrist er udløbet for 2018. Men se opslaget her.

Villum Young Investigators 2018

153 mio. kr. til 18 unge forskertalenter

Mød to Villum Young Investigators:

Nina Lock, Villum Young Investigator 2014

Sune Lehmann, Villum Young Investigator 2012

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89