Støtte til de yngre forskningstalenter på de danske universiteter med ambition om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.

Villum Young Investigator-programmet støtter særligt talentfulde yngre forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ansøgerne skal have et klart defineret mål med deres forskning fem år frem og projektet skal være af et sådant omfang, at udførelsen kræver etablering af en forskningsgruppe. For danske universiteter og forskningsinstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet en gang årligt i åben konkurrence. Opslaget bliver offentliggjort i foråret med ansøgningsfrist i juni. 

Hvor meget?
Det er muligt at søge om 7-10 mio. kr., inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger. Beløbet fastlægges endeligt 1. april 2020. En stor del af midlerne går typisk til ansættelse af ph.d.er og postdocs i forskningsgruppen. Der er i alt afsat 150 mio. kr. til programmet i 2020.

Hvor længe?
En bevilling løber i fem år og bevilges kun én gang.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. otte måneder (april til december).

Ansøgningsproces:

Vigtige datoer i 2020

 • 14. april 2020: Vi åbner for ansøgninger
 • 16. juni 2020, kl. 12:00: Ansøgningsfrist
 • 30. oktober 2020: Afslag eller invitation til interview
 • 11., 12. og 13. november 2020: Interviews med udvalgte ansøgere
 • 23. december 2020: Afslag eller tilsagn om bevilling

Ansøgere, der modtager afslag, kan efter 2. november 2020 ringe til programchef Michel M.H. Kristensen på +45 2941 7889 for en kort samtale om begrundelse for afslag.

Du kan ikke få en bevilling

... hvis du er indstillet til en Villum Young Investigator bevilling, og du allerede har modtaget et ERC Start Grant, Sapere Aude Research Leader Grant, Novo Nordisk Hallas-Møller Investigator Grant, Carlsberg Foundation Distinguished fellowships eller en lignende bevilling rettet mod unge lovende forskningsledere, der ønsker at etablere deres egne forskningsgruppe og profil.
 

Hvem kan søge?
Ansøgere forventes at have 2-8 års forskningserfaring siden færdiggørelse af deres ph.d., orlov inkluderet. 

Ansøgere er typisk erfarne postdocs, adjunkter eller lektorer. Lektorer må ikke have mere end to års erfaring.

Du kan ansøge, selvom du tidligere har fået afslag. Ved ansøgning er det afgørende, at du vedlægger et støttebrev fra institutionen, der bekræfter, at institutionen vil være engageret i en eventuel bevilling og ser det som en oplagt karrieremulighed for ansøger.

Når der skal træffes afgørelse mellem to lige kvalificerede ansøgere, vil kandidaten, som er fastansat eller i et tenure track forløb blive foretrukket.

Kom med i et fællesskab
Som Villum Young Investigator indgår du i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til 1-2 seminarer med emner som f.eks. rekruttering og forskningsledelse etc.

Villum Young Investigator komité

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi  nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater.

Villum young investigator komité
 • Professor Dorte Juul Jensen, DTU Mechnical Engineering, Technical University of Denmark (Chair)
 • Professor Charlotte Fløe Kristjansen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
 • Professor Owen Lewis, Brasenose College, University of Oxford
 • Professor Susanne Mandrup, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark
 • Professor Helmut Bölcskei, Department of Information Technology and Electrical Engineering and Department of Mathematics, ETH
 • Professor Bo Elberling, Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen
 • Professor Duncan Sutherland, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University
 • Professor Hans Ågren, Department of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology
 • Professor Lars Samuelson, Solid State Physics, Faculty of Engineering, Lund University

Seneste opslag: Villum Young Investigator Call 

BEMÆRK: Ansøgningsfristen var den 18. juni 2019 kl. 12.00.

15 nye Villum Young Investigators 2020

For yderligere information kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89