Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning er den største individuelle danske forskerpris. Den anerkender en særlig værdifuld indsats indenfor de tekniske og naturvidenskabelige områder.

Årslegatet bliver hvert år uddelt på Villum Kann Rasmussens (1909-93) fødselsdag den 23. januar.

 

Villum Kann Rasmussen, fondenes stifter, ønskede med årslegatet at støtte den tekniske og videnskabelige forskning og at give bedre muligheder for kreativt videnskabeligt arbejde til gavn og inspiration for dansk forskning. 

Villum Kann Rasmussen demonstrerede i sit eget virke stor kreativitet og igangsætterlyst, bl.a. i konstruktionen af VELUX ovenlysvinduet og ved at udtage mere end 55 patenter frembragt gennem opfindsomhed og eksperimentel forskning.

I alt har 37 forskere modtaget årslegatet siden dets indstiftelse i 1987. Legatet er på 5 mio. kr. og kan ikke søges.

Mere om teknik og naturvidenskab - gå til hovedmenu

VILLUM FONDENs bestyrelse udpeger modtageren af årslegatet. Dette sker efter indstilling fra en sagkyndig komité, som indhenter en udtalelse om den enkelte kandidat fra internationale eksperter på det pågældende forskningsområde.

Se tidligere modtagere af årslegatet

Professor og pioner Ivan Damgård modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat 2018
Årslegatmedaljen

Med årslegatet følger 5 mio. kr. samt en bronzemedalje med Villum Kann Rasmussens silhuet.

Tidligere modtagere

Astronom Jens Hjorth modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat i 2017

Årslegatmodtager 2016 professor Lone Gram

Årslegatmodtager 2016 professor Jens Stougaard