Hvordan kan opsporing og behandling af øjensygdomme hos ældre patienter forbedres i almen praksis? Og hvorfor afbryder patienter med øjensygdommen våd AMD deres behandling med risiko for blindhed til følge? Det skal to forskningsprojekter undersøge med bevilling fra VELUX FONDENs jubilæumsinitiativ Ældre med synstab.

Ensomhed, mistet livsglæde og en hverdag præget af udfordringer. Øjensygdomme rammer stadigt flere ældre og med sygdommene følger der ofte en både ny og svær livssituation for både de ældre og deres pårørende. Men får man diagnosticeret sygdommen i god tid er der i mange tilfælde gode muligheder for at få behandling, der kan mindske skaden markant. Desværre er der sjældent opmærksomhed på ældre patienters syn hos den ældres praktiserende læge, der kan sende patienten videre til udredning og efterfølgende behandling.

I projektet ’Identifikation af nedsat syn i almen praksis’ (KU) skal der udvikles en model, der kan øge praktiserende lægers viden om øjensygdomme og opmærksomhed på synet i deres møde med ældre mennesker.

”Sammen med praktiserende læger, patienter, pårørende og plejepersonale vil vi udvikle en model for bedre opsporing og forebyggelse af øjensygdomme hos ældre, så de kan komme til udredning og behandling før sygdommene får gjort uoprettelig skade. Målet er at udvikle en model, der kan implementeres i hele landet til gavn for patienter med synsnedsættelse,” fortæller forskningsleder Frans Boch Waldorff, der selv er praktiserende læge.

Frans Boch Waldorff skal med bevilling fra VELUX FONDEN undersøge, hvordan praktiserende læger kan blive bedre til at opdage og behandle øjensygdomme hos ældre patienter.

Vigtige skridt mod målet

Blandt de hyppigste årsager til synstab blandt ældre er øjensygdommen våd AMD, der kan føre til uopretteligt synstab og blindhed, hvis der ikke sættes ind med rettidig behandling. Heldigvis er der sket store udviklinger indenfor behandling af sygdommen, hvor det tidligere ikke var muligt at forebygge synstab. Behandling med injektioner i øjet har betydet en halvering af personer, der bliver blinde af sygdommen.

Alligevel er der mange patienter, der ikke gennemfører deres behandling. Derfor vil man hos projektet ’Identifikation af patientrapporterede barrierer for at forebygge at patienter med våd AMD afbryder tilrådet behandling’ (SDU) kortlægge de præcise grunde til, hvorfor så mange patienter vælger at afbryde ellers effektiv behandling, der er nødvendig for at bevare synet.

”De to projekter tager vigtige udfordringer omkring forebyggelse, behandling og opsporing af øjensygdomme til behandling med det formål, at ældre med nedsat syn fortsat kan bibeholde muligheden for deltage i fællesskaber og bevare livsglæden”, fortæller direktør i VELUX FONDEN Ane Hendriksen.  

Med bevilling fra VELUX FONDEN skal læge og forsker ved Syddansk Universitet Lonny Stokholm undersøge, hvorfor patienter afbryder deres behandling af øjensygdommen våd AMD.

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35