Brænder du for bæredygtig udvikling, og tror du, at ansvarlige investeringer kan være med til at gøre en forskel? Hvis du kan svare ’ja’ til dette spørgsmål, har vi drømmejobbet til dig.

Ansvarlige investeringer er et område i rivende udvikling, og det er samtidig et vigtigt fokusområde for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Vi har netop vedtaget en politik for ansvarlige investeringer, og gennem de sidste år har vi etableret et program for målrettede, grønne impact-investeringer. Sideløbende arbejder vi med at forøge graden af samfundsansvar bredt i vores investeringsportefølje. Vi søger at leve op til VKR Gruppens mønstermålsætning, og vores mål er derfor at være blandt de førende på området.

Som Sustainable Investment Analyst kommer du til at bidrage til fondenes arbejde med ansvarlige investeringer, herunder vores unoterede impact-investeringer, noterede ESG-investeringer, investment-spektrum og ESG-screening af porteføljen. Din rolle vil indledningsvis være analytisk, men du har god mulighed for at præge arbejdet og udvikle dit ansvarsområde. Du vil på ad hoc-basis blive involveret i det øvrige arbejde i investeringsteamet.

Du må gerne være nyuddannet med en relevant samfundsfaglig/økonomisk uddannelse, som f.eks. cand.merc., cand.polit. eller cand.scient.pol., og måske har du et par års relevant erhvervserfaring. Du skal have udvist interesse for ansvarlige investeringer, f.eks. via valg af relevante fag under uddannelsen, studiejob, speciale, frivilligt arbejde m.v. Vi forventer, at du har en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsning, og at du samtidig er en holdspiller med lyst til at indgå i samarbejde med kollegaerne. Flertallet af vores samarbejdspartnere er udenlandske, og du skal derfor mestre engelsk i skrift og tale.

Arbejdsopgaverne

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

  • Udarbejde due diligence-analyse af nye ansvarlige investeringer, monitorere eksisterende ansvarlige investeringer, foretage ESG-screening og beregne eksponering til fossile brændstoffer
  • Indhente og bearbejde data fra samarbejdspartnere, herunder kapitalforvaltere, konsulenter og dataleverandører
  • Opbygge et katalog over potentielle, nye noterede ESG-investeringer
  • Udarbejde en årlig impact-rapportering, halvårlig ESG-screening samt statusrapportering til bestyrelser, investeringskomité m.v.
  • Formidle fondenes arbejde med ansvarlige investeringer på hjemmeside, i præsentationer, årsskrift, artikler m.m. i samarbejde med fondenes kommunikationsafdeling
  • Deltage i relevante netværk, f.eks. Dansif, CREO m.m. efter behov
  • Følge nyudviklinger indenfor ansvarlige investeringer, impact-rapportering, FN’s Sustainable Development Goals etc.

Der er tale om en nyoprettet stilling indenfor et område i rivende udvikling, så du vil have rig mulighed for at præge jobbet og opgaverne fremadrettet.

Formueforvaltning

Fondenes formue bliver forvaltet med det overordnede mål at sikre det højst mulige afkast på langt sigt, så de to fonde har mulighed for at uddele midler og opnå mest mulig almennytte.

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er onsdag den 30. januar 2019. Du skal sende din ansøgning: 

via Jobindex

Tiltrædelse så hurtigt som muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Anders Lyngaa Kristoffersen
Head of Impact Investments, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 24 98 76 16