23.01.2017

Forskning i istidsfauna, næste generation af batterier, exoplaneter, den matematiske forståelse af kvantefysik, optisk kommunikation og konventionsnedbør.

Emnerne spænder vidt, når man kaster et hurtigt blik ned over bevillingerne fra VILLUM FONDENs støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning gennem de sidste mange år.

En af de helt store satsninger i 2016 var finansieringen af et stort jubilæumsinitiativ i anledning af VKR Gruppens 75-årsjubilæum, hvor et ambitiøst forskningscenter blev søsat. Nemlig VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, der over de næste otte år modtager tilsammen 150 mio. kr. 

Desuden har VILLUM FONDEN også støttet en række initiativer indenfor forskningsformidling for at gøde interessen for teknik og naturvidenskab blandt børn og unge.

Teknik og naturvidenskab er rygraden

”At støtte den tekniske og naturvidenskabelige forskning har altid været en væsentlig del af VILLUM FONDENs virke”, fortæller VILLUM FONDENs forskningsdirektør, professor Thomas Sinkjær:

”Dels uddeler vi hvert år den store forskerpris – Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på 5 mio. kr. til en af landets mest fremragende forskere. I jubilæumsåret 2016 dog uddelt til to forskere. I alt har 35 forskere modtaget den store pris, der er anerkendelse af en dygtig forskers langvarige og dedikerede indsats indenfor et særligt forskningsfelt. Det fortsætter vi naturligvis med! Dels har VILLUM FONDEN længe støttet teknisk og naturvidenskabelig forskning med en bred vifte af virkemidler. Fra 2016 fokuserer vi på ’nysgerrigheds-dreven’ (curiosity-driven) forskning, dvs. de idéer, forskerne selv er mest optaget af at løse. Vi håber derved at tiltrække de bedste forskere med de bedste idéer, og forhåbentlig kan vi også være med til at sikre de nybrud i forskningen, som kan gøre en stor forskel i samfundet”, siger Thomas Sinkjær.

VILLUM FONDEN støtter:

”Med Young Investigator-programmet får yngre forskere en værdifuld og betydelig hjælp, der betyder, at de tidligt får fart på deres forskningskarriere. Legaterne gør det muligt for dem at opbygge deres forskningsområde hurtigere ved at udvide deres forskningsgruppe med nye ansættelser. Det kan føre til ny og spændende viden og fund, som kan komme samfundet til gavn”.

Anders Overgaard Bjarklev, rektor ved DTU

DE UNGE:

VILLUM Young Investigator-programmet har siden 2012 været en god og vigtig satsning, hvor hele 95 yngre forskere har fået mulighed for at etablere deres egen første forskningsgruppe baseret på de idéer, de brænder mest for, og dermed komme ud af de veletablerede professorers ’skygge’. For mange forskere har det ført til anerkendt forskning og derved forbedret forskerens karrieremuligheder og mulighed for at tiltrække endnu flere forskningsmidler.

Bevillingen er på 7-10 mio. kr., den kan modtages én gang, og tidsrammen er fem år. En stor del af midlerne bruges til ansættelse af danske og udenlandske ph.d.er og postdocs i forskningsgruppen.

”Københavns Universitet hilser forskerstøtteprogrammet VILLUM Investigators varmt velkommen. Virkemidlet er en fantastisk mulighed for erfarne og fremragende forskere fra både ind- og udland for at fordybe sig yderligere indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område”.

Thomas Bjørnholm, prorektor for Forskning og Innovation, Københavns Universitet

DE ERFARNE:

VILLUM Investigator: Her er målet at støtte forskere, der via opbygningen af et internationalt forskningsmiljø på en dansk forskningsinstitution får potentialet til at yde væsentlige bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Programmet er for forskere, som har udvist betydelig originalitet og fremragende forskningsresultater. En ideel ansøger vil være en aktiv forsker, som gennem ti år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Programmet annonceres hvert andet år i åben konkurrence. Bevillingen er for seks år, og modtagere kan efter den periode søge programmet igen i konkurrence med andre ansøgere. Beløbsrammen er op til 40 mio. kr., inkl. etableringsomkostninger. En del af bevillingen kan bruges til at ansætte en sekretær, assistent e.l., der kan aflaste forskeren for administrative byrder. Hvis forskeren allerede er ansat ved en dansk uddannelsesinstitution, kan denne vælges som base, men det er også muligt at flytte til en anden dansk institution, hvis det er relevant for forskningen.

VILLUM FONDEN håber at se spændende ansøgninger også fra udenlandske topforskere og forventer at bevilge ca. ti VILLUM Investigators med opstart medio 2017.

”Originale forskningsidéer og internationalt stærkt talent er af helt afgørende betydning for udvikling af Danmark som et vidensbaseret samfund. Jeg er meget begejstret for VILLUM FONDENs nye virkemidler, der har forskerens styrke som omdrejningspunkt. ’VILLUM Eksperimentet’ med den skæve idé er et forfriskende nyt virkemiddel i fondslandskabet, der utvivlsomt vil føre til nytænkning og uventede gennembrud”.

Dekan og professor Niels Chr. Nielsen, Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet

DEN VILDE IDÉ:

VILLUM Experiment: Til den dristige forskningsidé, der har det vanskeligt i et klassisk peer review-bevillingssystem. Programmet er åbent for alle forskere uanset nationalitet og kan søges af aktive forskere uanset alder.

Dette program er skabt til helt særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. For at sikre, at forskerne tør fremsende deres mest ambitiøse idéer, uden at blive ’hængt ud’ af deres fagfæller, der skal vurdere deres forskningsidé, er ansøger anonym for bedømmerne. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud. Måske vil kun et ud af ti projekter vise sig at skabe noget unikt. Det bevilgede beløb er på 1-2 mio. kr., og det skal dække en forskningsperiode på 1-2 år. Pengene skal primært bruges til egen løn, udstyr og materialer.

”Et eksperiment er bedre end 1.000 ekspertantagelser”.

Dette motto var fondenes stifter, civilingeniør Villum Kann Rasmussen, ophavsmand til. Han var som en idérig og nytænkende opfinder altid i gang med at eksperimentere. Borde, stole, kaffemaskiner, vindmøller og så naturligvis VELUX ovenlysvinduet, der blev hans mest kendte opfindelse.

Villum Kann Rasmussen hyldede det gode initiativ og den gode idé. Med VILLUM Eksperimentet håber vi at uddele midler til de krøllede forskerhjerner, der måtte komme op med et nyt, vildt og dristigt forskningsprojekt.

Alle nationaliteter er velkomne

Alle tre virkemidler er åbne for alle forskere uanset nationalitet. Forskningen skal blot have afsæt ved et dansk universitet eller anden dansk forskningsinstitution.

For forskningsdirektøren er barren sat højt:

”Vores mål er at skabe forskning i verdensklasse forankret ved de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Som en almennyttig, privat fond uddeler vi ’frie midler’ og har mulighed for at give nysgerrige, talentfulde forskere gode rammer til at skabe banebrydende forskning.  Ved at støtte de dygtigste lader vi pengene følge forskeren fremfor projektet. Vi kan tage flere chancer og satse på forskning, der måske fejler i første omgang eller først langt ude i fremtiden kan levere svar på kendte udfordringer. Især på de danske universiteter skal der være plads og midler til de kreative hjerner, der kan formulere nybrud i forskningen, da det ofte er dem, der er med til at skabe afgørende resultater og udfolde nye forskningsfelter. Resultater, der meget gerne skal ende med, at investeringerne giver mening og værdi for det danske samfund”, slutter Thomas Sinkjær.

Har du spørgmål til vores strategi indenfor teknik og naturvidenskab, så kontakt os gerne:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35
Lars Arnskov Olsen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 26 17 08 39
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89