VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre vilkår og fremtidsmuligheder for unge i Europa, særligt Central- og Østeuropa. 

Vi støtter unges overgang til arbejdslivet med fokus på erhvervsuddannelse og relaterede aktiviteter. Intentionen er at medvirke til et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, da der er et stort behov for unge med sådanne uddannelser, som matcher arbejdslivets behov.

Vi støtter særligt projekter udviklet af civil­samfunds­organisationer, engagerede ildsjæle, skoler og offentlige aktører, og modtager ansøgninger omhandlende aktiviteter i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. 

Fokusområder

Vi prioriterer langsigtede sociale investeringer i mønsterværdige og eksemplariske uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede projekter for unge. Der sigtes mod projekter, som indeholder et potentiale for systemisk forandring bl.a. indenfor:

  • Mobilitetsprogrammer blandt elever, lærere, ledere og andre med væsentlig indflydelse på uddannelsernes udvikling og indhold. Mobilitet kan styrkes gennem samarbejdsaftaler og stipendier, udveksling og hjemtagning af nye metoder og nyt indhold.
  • Excellenceprogrammer som i bredere kredse anses for at være unikke for udvikling af mere hensigtsmæssige erhvervsuddannelser, herunder ’work-based learning’, ’recognition of prior learning’, ’soft skills’ and high-level vocational training’.
  • i-VET udvikling, som en socialt orienteret indsats ift. særlige målgrupper og særlige geografiske områder, hvor en sådan indsats er hensigtsmæssig.

Vi støtter innovative projekter såvel som initiativer, der i andre sammenhænge har vist værdi ift. udvikling af langsigtet social bæredygtig udvikling.

Vi støtter renovering og erhvervelse af ejendom, hvis sådanne initiativer er nødvendige for projekterne, og hvis det styrker forankring og bedre fremtidsmulighederne for indsatsen.

Læs mere om vores strategi

Vil du søge?

Læs mere om frister og krav til ansøgning på vores engelske website.

 
Hvad har vi støttet?

I perioden 2007-2016 har VILLUM FONDEN støttet en lang række projekter udenfor Danmark; i Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet og i Grønland. 

Få mere at vide om projekterne i publikationerne, videohilsnerne og det interaktive kort herunder.

Videohilsner

Se rækken af videohilsner fra vores projekter i udlandet (på engelsk)

Geografisk oversigtskort

Find mere information om de enkelte projekter, vi har støttet, på kortet.

 
Publikationer

Children and youth in Greenland and Central and Eastern Europe

Læs om de projekter, vi har støttet i 2017.

Få et blik ind i projekterne i Europa

Læs mere om projekterne og menneskene bag i denne publikation (på engelsk).

Projekter i Bulgarien

I denne elektroniske publikation kan du læse mere om de projekter i Bulgarien, som VILLUM FONDEN har støttet (på engelsk).

Sociale indsatser i Grønland 2001-2017

 
Kontakt os

 

Jens-Jørgen Pedersen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 20 28 95 53
Billede er på vej
Lea Kaliszan
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 36 28 35
Conni E. Cederholm
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62