VILLUM FONDEN ønsker at ruste Europas unge til at blive frontløbere i den digitale og grønne omstilling.

European Vocational and Training Initiative (EVI) støtter inkluderende VET med fokus på grønne og digitaliserede erhvervsuddannelser og arbejder for at fremme unges sociale færdigheder og motivation til uddannelse. Vi har primært fokus på projekter i Tjekkiet, Slovakiet, Italien og Frankrig. 

I ulige år finansierer vi projekter i Tjekkiet og Slovakiet, i lige år projekter i Italien og Frankrig. 

VILLUM FONDEN støtter kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling og prioriterer langsigtede projekter med potentiale til at skabe systemiske forandringer.

Der afsættes årligt 10-15 mio. euro til initiativet. Ansøgninger med et budget på under 150.000 euro kommer ikke i betragtning. Vi foretrækker projekter med et budget på over 500.000 euro for at have en realistisk chance for at opfylde ambitionerne.

I 2023 er der åbent for ansøgninger om bevillinger til initiativer i Tjekkiet og Slovakiet.

I 2024 er der åbent for ansøgninger om bevillinger til initiativer i Italien og Frankrig.

Fokusområder

Vores bevillinger retter sig primært mod projekter inden for to fokusområder. 

  • Fokusområde 1 støtter initiativer på institutionsniveau, finansieringsfaciliteter, uddannelse og organisatoriske ændringer
  • Fokusområde 2 vedrører unges færdigheder og motivation til at deltage i erhvervsuddannelser og uddannelse generelt. 

De to fokusområder er forbundet til hinanden og overlapper. Ansøgninger kan være rettet mod ét af fokusområderne, men vi er også åbne over for projekter, der rummer elementer fra begge fokusområder. 
 

Læs mere om vores strategi

Se opslaget på vores engelske side

'Open call: European Vocational Education and Training Initiative'. 

 

Læs om vores seneste bevillinger:
Nye digitale, grønne og sociale initiativer i Tjekkiet og Slovakiet

Ni projekter modtager bevillinger for i alt 100 mio. kr. 

 
Publikationer

A Focused Survey - Vocational and Educational Systems

Working paper

Transition to work - vocational education and training 

Sustainable Culture for Change - Aarhus University 2020

Working paper

Social Enterprises in Central & Eastern Europe - Windows
of Opportunities

 

Arbejdsgruppe for Unge og uddannelse i Europa
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse

  • Connie Hedegaard, tidl. miljøminister, klima- og energiminister, EU-kommissær mv., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse

Komite for Unge og uddannelse i Europa
  • Kasper Ottosson Kanstrup, formand, grundlægger af UNLEASH GLOBAL, arbejder som konsulent med fokus på lederskab, strategi og partnerskaber
  • Isabelle Le Mouillour, medlem, leder af direktionen VET i international sammenligning, forskning og overvågning i BIBB
  • Jan Reitz Jørgensen, medlem, privat konsulent, tidligere senior rådgiver  i Undervisningsministeriet med fokus på b.la. internationalisering i erhvervsuddannelserne 
  • Lidia Mikolajczyk-Gmur, medlem, direktør og bestyrelsesformand for VELUX i Polen, 10 års erfaring som ekstern konsulent EVI med fokus på monitotering af projekter i Tjekkiet, Slovakiet og Polen
  • Marloes DeVries, direktør og formand i bestyrelsen for Zadkine Erhvervsuddannelse College, Rotterdam, tidligere medlem af bestyrelsen for erhvervsuddannelsesskolen Da Vinci, Dordrecht
 
Kontakt os

 

Vibeke Holtum Nørgaard
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 82 71 57
Nicolas Schunck
Programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 24 46 82 97
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62
Agi Csonka
Programdirektør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 20 14 05 45