OBS Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (17. maj 2021 kl. 13.00).

Vi søger gode ideer til mindre projekter med stort potentiale for mennesker i en socialt udsat position. 

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet

 

Sociale indsatser 

VELUX FONDEN støtter sociale indsatser i Danmark, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber.

Læs mere om uddelingsområdet for sociale indsatser.

Har jeres forening eller organisation en spændende idé, metode eller et initiativ, som I drømmer om at prøve af? VELUX FONDEN ønsker at give klart afgrænsede projektideer med stort potentiale mulighed for at blive til virkelighed og teste nye løsninger på centrale sociale problemer. Der er afsat i alt 5 mio. kr. til puljen, og der er mulighed for at søge 0,5 - 1 mio. kr. 

VELUX FONDEN er optaget af at skabe fællesskaber for alle. Projektideerne skal derfor have fokus på at nytænke muligheder for, at mennesker i en socialt udsat position kan deltage aktivt i samfundets konstruktive fællesskaber og øge livskvaliteten for de mennesker – uanset om fællesskaberne er fysiske eller digitale og fast eller løsere organiseret. 

Hvem kan søge? 

  • Civilsamfundets foreninger og organisationer, herunder lokalforeninger og lokale organiseringer.  
  • Offentlige institutioner, private virksomheder og privatpersoner vil ikke komme i betragtning.  

Hvad lægger vi vægt på i udvælgelsen? 

Vi prioriterer enkle pilotprojekter, der: 

  • er nytænkende og afprøver en god ide, som der endnu ikke er erfaringer med. Og afprøver, om der reelt er fundament for at videreudvikle ideen.
  • adresserer konstruktive fællesskaber for borgere i en socialt udsat position. 
  • skaber en umiddelbar positiv forskel og forbedret livskvalitet for mennesker i en socialt udsat position. 
  • er realiserbar for ansøger, inden for et budget på 0,5-1 mio. kr. 
  • fortrinsvist udføres af mindre organisationer og foreninger. 
  • er interessante afprøvninger i sig selv og for ansøger selv. 
  • omfatter en dokumentation af, om den afprøvede idé kan bruges i praksis. 

Ansøgning  

Puljen kan ikke lægere søges. Ansøgningsfristen var den 17. maj 2021 kl. 13.00.  

Ansøgningsskema

Budgetvejledning

Hvornår hører I fra os? 

Hvis der er noget i jeres ansøgning, vi ønsker uddybet, kontakter vi jer i juni 2021. I kan forvente at få svar på jeres ansøgning i oktober. Vi forventer, at bevilgede projekter starter senest 15. november 2021.

 
Kontakt os:

I er meget velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Jimmie Gade Nielsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 27 39 57
Ane Grubb
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 21 46 61 19