Ansøgningsfrister 2018 er den 18. april og den 5. september. Begge dage kl. 13.00.

Skolarstipendium 2018 til unge øjenforskere

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2018 skolarstipendier indenfor øjenforskning til brug for et forskningsår for stud.med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller øjenafdelinger på hospitalerne.

Perspektivrig øjenforskning
Skolarprojektets hovedtema skal være lovende øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse (max 5 sider inkl. figurer og tabeller eksklusiv referencer)
  • Budget og tidsplan
  • Vejleders CV (max. 1 side) og studentens CV inkl. karakterer og evt. publikationer (max. 1 side eksklusiv publikationer)
  • Husningstilsagn
  • Anbefalinger

Lyder det som noget for dig?

Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder, som skal have akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark. Vejleder skal også opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende.

Vejleder skal stå inde for projektet, og dermed kunne sandsynliggøre at den studerende kan gennemføre studiet, samt hvordan vejleder kender den studerende.  

VELUX FONDEN forventer at skolarprojektet har et niveau, der kan udmøntes i en videnskabelig artikel i et peer-reviewed tidsskrift. 

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, en projektplan, metodisk specificering, datamateriale, originalitet, etiske forhold, resultatformidling og praktisk gennemførlighed.

VELUX FONDENs skolarstipendium har en budgetramme på i alt kr. 125.000 kr., hvilket kan dække løn i op til 12 måneder og finansiering af eventuelle driftsudgifter.

Det er et krav, at den studerende ikke arbejder ved siden af skolarprojektet. Den studerende må gerne modtage finansiering til dækning af driftsudgifter fra andre institutioner eller fonde, men denne finansiering må ikke dække lønomkostninger.

Ansøgningerne vil blive behandlet af en fagjury og VELUX FONDEN’s bestyrelse.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist for skolarstipendierne onsdag den 5. september 2018 kl. 13.00 og de indsendes via VELUX FONDENs digitale ansøgningsportal. Ansøgningerne vil blive behandlet af en fagjury og VELUX FONDEN’s bestyrelse. Fonden forventer projektstart i forårssemesteret 2019.

Har du spørgsmål til ansøgningen er du meget velkommen til at kontakte os: 

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54