Skolarstipendier til unge øjenforskere

VELUX FONDEN tilbyder skolarstipendier indenfor øjenforskning til brug for et forskningsår for stud.med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller øjenafdelinger på hospitalerne.

Perspektivrig øjenforskning
Skolarprojektets hovedtema skal være lovende øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse (max 5 sider inkl. figurer og tabeller eksklusiv referencer)
  • Budget og tidsplan
  • Vejleders CV (max. 1 side) og studentens CV inkl. karakterer og evt. publikationer (max. 1 side eksklusiv publikationer)
  • Husningstilsagn
  • Anbefalinger

Lyder det som noget for dig?
Stipendiet skal søges af projektets hovedvejleder, som skal have akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark. Vejleder skal også opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende.

Vejleder skal stå inde for projektet og sandsynliggøre at den studerende kan gennemføre studiet, samt redegøre for kendskab til den studerende. 

VELUX FONDEN forventer at skolarprojektet har et niveau, der kan udmøntes i mindst en videnskabelig artikel i et peer-reviewed tidsskrift. 

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, en projektplan, metodisk specificering, datamateriale, originalitet, etiske forhold, resultatformidling og praktisk gennemførlighed.

VELUX FONDENs skolarstipendium har en budgetramme på i alt 145.000 kr. Heraf er 120.000 kr. til løn i 12 måneder. Derudover kan søges op til 20.000 kr. til projektomkostninger, Open Access-gebyr og konferencedeltagelse.

Det er et krav, at den studerende ikke arbejder ved siden af skolarprojektet. Den studerende må gerne modtage finansiering til dækning af driftsudgifter fra andre institutioner eller fonde, men denne finansiering må ikke dække lønomkostninger.

Ansøgninger:

Der modtages ansøgninger løbende. Du skal dog regne med en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder.

(Ansøgningerne vil blive behandlet af en bedømmere og VELUX FONDEN’s bestyrelse).

Skolarstipender 

Potentielle ansøgere bedes henvende sig til programchef Frank Ulmer Jørgensen for nærmere vejledning om ansøgning. Se kontakoplysninger nederst på siden her. 

 

Projekter, vi har støttet

Satser på de helt unge

Medicinstuderende ved Københavns Universitet Adeel Suhail Sethi har modtaget 80.000 kr. til sit forskningsprojekt.

Har du spørgsmål til ansøgningen er du meget velkommen til at kontakte os: 

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35