Science i fritiden: Robotterne kommer… på sommercamps

Flere børn og unge får nu mulighed for være med til øjenåbnende fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag. VILLUM FONDEN giver 23 millioner kr. til otte initiativer, der gør science sjovt og lærerigt overalt i fritids-Danmark  – fra camps og klubber til kulturinstitutioner og ude i det fri.  

Børn, unge og science

Science i fritiden er et af VILLUM FONDENs fokusområder under uddelingsområdet Børn, unge og science. Området bidrager til løsninger og nationale initiativer med et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.

Science er ikke bare noget, der sker henne i skolen. Der er science overalt omkring os – i havet der stiger, rapsmarker der gror, fly der letter og algoritmer, der former vores billeder af verden.

I programmet Science i fritiden støtter VILLUM FONDEN fritidsorganisationer og institutioner, der skaber sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der giver børn og unge mulighed for at dyrke og styrke interessen for naturvidenskab og teknologi:

”Børn og unges interesse for science bliver ikke kun stimuleret af dygtige lærere i skolen. Det er vigtigt, at de oplever hands-on, hvordan science har betydning for deres hverdag, og at de får gode oplevelser med science i fritiden – sammen med netværk og familie. De otte projekter, der nu får bevillinger, vil de næste år åbne både døre og natur for et væld af spændende science-aktiviteter for børn og unge rundt om i landet,” siger fondsrådgiver Marianne Lomholt fra VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Høje fritidsforventninger

Evaluering

VILLUM FONDEN har fået Rambøll og Københavns Professionshøjskole til at evaluere Science i fritiden-programmet. Læs de to rapporter:

Evaluering af science i fritiden, 2. rapport, 2023
Midtvejsevaluering, 1. rapport 2022 

VILLUM FONDEN giver 23 millioner kr. til de otte projekter, der alle inviterer til inspirerende og engagerende science-fritidsaktiviteter med relevant og horisontudvidende science-indhold med fokus på fællesskab og inddragelse. Flere af årets projekter sætter spot på bæredygtighed og klimaaftryk - man kan fx eksperimentere med bæredygtigt byggeri ved hjælp af bio-hybrid arkitektur, der udforsker kombinationen af tekniske elementer med levende organismer som svampe. Og man kan møde både SciencePirater og JuniorRangers.

SE DE OTTE PROJEKTER:
 
Børn og unge fra Gellerup gransker grøn omstilling 

Projekt: Junior Rangers - Unges stemme i den grønne omstilling
V/ Brabrand Boligforening med det Det Boligsociale Hus, 2.033.047 kr.

Det Boligsociale Hus i Gellerup og Toveshøj vil med Junior Rangers styrke unges forhold til natur og science gennem forløb for unge i alderen 10-18 år, der vokser op i udsatte boligområder. Science-forløbene vil tage afsæt i temaerne bæredygtighed og ressourceforbrug, og de unge bliver rustet til at kunne være mere bevidste om den grønne omstilling. 

Projektet er inddelt i fire læringsforløb for børn og unge, der går i de lokale klubber. Forløbene vil blive faciliteret og gennemført af unge fra området, der bliver klædt på til at være unge science-formidlere, Junior Rangers. De unge Junior Rangers vil også blive støttet i at arrangere og afvikle større events i lokalområdet samt arrangere inspirerende ture ud i den omkringliggende natur med børnene og deres familier.

Fem fritidsklubber skal afprøve børnekulturelle science-aktiviteter 

Projekt: Alkymister, superhelte og andre videnskabsfolk - der er science i børnekultur!
V/Professionshøjskolen Absalon, 1.960.410 kr.

Professionshøjskolen Absalon vil i et partnerskab med forskere og praktikere med speciale indenfor hhv. science-pædagogik og fritidspædagogik udvikle og afprøves 20 intensive science-uger i fem fritidsklubber med i alt 500 børn i alderen 10-13 år.  Projektet involverer fritidspædagoger, forskere og fagspecialister til at udvikle og evaluere forløbene. 

Målet er at styrke børnenes science-kapital og identitetsdannelse ved at give dem positive oplevelser med science inden for deres kendte kulturelle rammer. Børnenes deltagelse sikres ved, at aktiviteterne bliver etableret i fritidsklubbernes populære værksteder, som dagligt samler mange børn. Gennem tematiske tilgange, der bygger på børnenes interesser som gaming, rollespil og kreative værksteder, ønsker projektet at inspirere børnene til at forfølge videnskabelige tilgange i deres leg og hverdag.

Sommercamps for børn og unge

Projekt: Robot- og Teknologicamps 
V/ Teknologiskolen, 2.476.059 kr.

Teknologiskolen vil udvikle og afholde 11 robot- og teknologiorienterede sommercamps med deltagelse af i alt ca. 530 børn og unge i alderen 10-16 år i de etablerede afdelinger under Teknologiskolen. Projektet, som byger videre på en tidligere bevilling under puljen Science i Fritiden,  har fokus på at nå børn og unge, der ikke normalt interesserer sig for science. De 11 sommercamps, som afholdes i 2024 og 2025,  vil blive brugt til at skabe opmærksomhed omkring Teknologiskolens længere sæsonforløb.  

De frivillige i projektet bliver uddannet til opgaven, og der bliver udviklet manualer til de frivillige undervisere og læringsmaterialer. Der vil bl.a. blive skabt en pulje af 10 færdige teknologiprojekter med tilhørende indkøbsguides, komponenter og tegninger, så det bliver let at printe eller laserskære de mekaniske dele, der skal bruges. 

70.000 SciencePirater i de fem største spejderkorps

Projekt: SciencePirater
V/SPEJDERNE, 4.999.461 kr.

Projekt "SciencePirater" bygger videre på et projekt, som er blevet støttet i et tidligere opslag om Science i Fritiden. Fortsættelsen skal  styrke science-kompetencer og positive science-værdier hos børn og unge i spejderbevægelsen. 

Projektet fokuserer på klima og involverer børn og unge i udviklingen af aktiviteter, der har en tydelig science-komponent. Aktiviteterne omfatter madlavning, spejderlejre, undersøgelse af havets biodiversitet og opfindelser. Der vil være fokus på bæredygtighed og klimaaftryk, og spejderne vil deltage i start- og slutsessioner, hvor de reflekterer over aktiviteternes påvirkning af klimaet. Projektet omfatter science-aktiviteter, udvikling af aktivitetsmaterialer, uddannelse af unge og voksne frivillige og oprettelsen af en hjemmeside til formidling og spredning af aktiviteterne. Målgruppen er børn og unge i alderen 10-18 år inden for spejderbevægelsen, og man forventer at nå 70.000 spejdere i de fem største spejderkorps i Danmark.

Eksperimenter med biobaserede byggematerialer i arkitekturlab

Projekt: Utzons Arki-Lab
V/ Utzon Center A/S, 4.957.750 kr.

Utzon Centeret i Aalborg vil med projektet øge børn og unges interesse for biobaserede byggematerialer og den grønne omstilling. Gennem forskellige aktiviteter med omdrejningspunkt i  et arkitekturlaboratorium kaldet Utzons Arki-Lab vil børn, unge og deres voksne kunne eksperimentere med at skabe nye bæredygtige arkitektoniske muligheder.  

Arki-Lab vil fokusere på bio-hybrid arkitektur, der udforsker kombinationen af tekniske elementer med levende organismer. Projektet omfatter også eksperimenter med digital teknologi og svampe, lyskodning med microbit og træfletning. Projektet involverer i alt 4000 børn og deres voksne i forskellige aktiviteter, herunder et 36-ugers forløb for 10-13-årige, 5-ugers forløb for børn, unge og voksne, 1-dags workshops, 5-dages sommerforløb og eksterne workshops uden for Utzon Center.

Fritidsfysik og fællesskab for 14-18 årige 

Projekt: Fysikklub - Fysik og science klubber i region Syddanmark
V/ Syddansk Universitet, 2.833.117 kr.

Syddansk Universitet vil i samarbejde med gymnasier og ungdomsskoler i Region Syddanmark etablere og understøtte fysikfritidsklubber i Region. Unge mellem 14-18 år vil blive introduceret til fysik, astronomi og rumvidenskab gennem faglige og sociale fællesskaber. To klubber er allerede etableret, og op til 10 klubber vil blive oprettet som en del af projektet. Der vil også blive afholdt enkeltstående forløb og camps på ungdomscentre, ungdomsklubber og festivaler for at skabe opmærksomhed om fysikklubberne.

Projektet vil bruge hands-on undervisningsudstyr såsom et mobilt planetarium, radioteleskoper, satellitmodtagere, undervisningsrobotter og en NASA-undervisningsrover. 

750 15-18 årige skal på ScienceCamps 

Projekt: UNF ScienceCamps 2023-2025
V/ Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), 1.500.000 kr.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) afholder ScienceCamps, der giver unge mellem 15-18 år mulighed for at udforske og lære om matematik, fysik, computer science, design af computerspil og kemi på en anderledes og engagerende måde. Formålet med ScienceCamps er at vække interesse og nysgerrighed for naturvidenskab blandt unge og skabe et fællesskab centreret omkring naturvidenskab. Det er frivillige rollemodeller, der arrangerer og afholder de forskellige ScienceCamps, og projektet forventer, at ca. 750 unge vil deltage i løbet af en tre årig periode.

UNF er ansøgeren, og deres samarbejdspartnere, herunder Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, stiller lokaler, laboratorier og udstyr til rådighed under de forskellige ScienceCamps.

Unge får hænderne i jorden i biodiversitets makerspaces

Projekt: Plads til liv
V/ Statens Naturhistoriske Museum, 2.499.420 kr.

Med Plads til liv vil Statens Naturhistoriske Museum (SNM) på Københavns Universitet i samarbejde med en række etablerede ungdomsklubber facilitere et fritidstilbud til unge med fokus på naturforståelse og biodiversitets- og klimakrisen. I projektet skal de unge bl.a. skabe nye - eller forbedre eksisterende - grønne områder i ungdomsklubberne , så områderne kan blive levested for så mange hjemmehørende arter som muligt. Projektet skal desuden samarbejde med elselskabet Cerius-Radius om at gøre deres mange grønne arealer mere naturvenlige. 

Forløbet tager udgangspunkt i lokalt oprettede “biodiversitets makerspaces”, hvor de unge bogstaveligt talt får hænderne i jorden. De unge vil opleve, at de gør en reel forskel for deres nærmiljø, og få en forståelse for, at det er muligt at give plads til mere natur, hvis vi prioriterer det. Indsatsen initieres, anlægges og følges af eksperter fra SNM med udgangspunkt i de unges engagement og motivation. Projektet bliver gennemført i tre faser og vil udvikle en best practice-model og dele erfaringer på en hjemmeside til gavn for ungdomsklubber og andre interesserede.

 

Kontakt:
Marianne Lomholt
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 20 83 45 22