Science i fritiden: StreetSTEM, søundersøgelser og stjernestunder

Otte projekter får bevillinger på i alt 24 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at give børn, unge og familier adgang til sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag.

Børn, unge og science

Science i fritiden er et af VILLUM FONDENs fokusområder under uddelingsområdet Børn, unge og science. 

Området bidrager til konkrete løsninger og nationale initiativer med et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.

Når corona-restriktionerne letter, og børn og unge igen lander i deres fritidsaktiviteter, kommer der nye tilbud på hylden: Gå til science i fritiden.

Otte projekter med aktiviteter rundt om i landet vil åbne døre og natur for seje science-aktiviteter for børn og unge og deres familier. Måske var det noget, at gå til STEM-gadeidræt og lære svedige moves med naturvidenskabeligt indhold? Få stjernestunder i et mobilt observatorium? Eller ta’ med venner på mission i nærnatur og ”forvilde” hverdagens udearealer? De mange forskellige tilbud vil i løbet af de næste par år inkludere tusindvis af børn og unge.

Der bliver også masser af aktiviteter målrettet familier. Familien er et stærkt kort i indsatsen for at skabe større begejstring for naturvidenskab og teknologi hos børn og unge. Og hundredvis af familier skal udforske og lege med naturvidenskab i videnskabsklubber og på Experimentarium og deltage i citizen science-aktiviteter og hjælpe forskere med at skaffe vigtig viden om vores natur.

Oplevelser styrker science-kapital

VILLUM FONDEN giver i alt 24 mio. kr. fordelt på de otte projekter. Bevillingerne giver nogle af de fritidsorganisationer og institutioner, som allerede har et godt tag i de unge, mulighed for at dyrke og styrke interessen for naturvidenskab og teknologi:

”Målet med vores satsning på science i fritiden er, at give flere børn og unge og deres familier adgang til sjove og lærerige fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag. Alle de otte projekter vil skabe inspirerende oplevelser og vigtige øjenåbnere og på den måde bidrage til at styrke børnenes samlede science-kapital – dvs. deres viden, forståelse og oplevelser om naturvidenskab og teknologi,” siger programchef Agi Csonka fra VILLUM FONDENs uddelingsområde for Børn, unge og science.

 

SE DE OTTE PROJEKTER:

 

Børn på mission i nærnatur

Projekt: Naturagenter
V/ Danmarks Naturfredningsforening, 4.980.000 kr.

Naturfredningsforeningen vil sammen med Praktisk Økologi hjælpe 6-12 årige ”Naturagenter” fra fritidsordninger og  spejdergrupper ud på vigtige missioner i deres nærnatur. På seks missioner på seks uger skal børnene hjælpe og lære mere om, hvordan de kan ”forvilde” nogle af de udearealer, de møder i deres hverdag.

Børnene skal blandt andet bygge insekthoteller, etablere vandhuller og indrapportere data om biodiversitet. Projektet skal fange og øge børnenes interesse for den vilde natur og give dem ny naturvidenskabelig viden til gavn for både børn og biodiversitet. I projektet stifter de bekendtskab med naturvidenskabelige metoder og får erfaring med konstruktion, innovation og udeforsøg. Som led i projektet bliver der udviklet information til de voksne deltagere og projektmaterialet bliver delt via skoletjeneste, hjemmeside, nyhedsbreve m.v.   

Stjernestunder til fritidsordninger i Holbæk

Projekt: Science i SFO'en
V/ Holbæk Kommune/Brorfelde Observatorium, 4.545.250 kr.

I Holbæk Kommune kommer et mobilt observatorium fyldt med science-oplevelser til at rejse rundt mellem kommunens 18 skolefritidsordninger fra 2022-2025.

Projektet bliver udviklet og drevet fra det naturvidenskabelige opdagelsescenter i Observatoriet i Brorfelde. Hver SFO vil få besøg fire gang årligt, hvor børnene skal være med i aktiviteter med udgangspunkt i biologi, astronomi og geologi. Udstyret med lupper, teleskoper og mikroskoper samt engagerede naturvejledere skal projektet motivere børnene til at se deres velkendte skolegård på nye måder – fra de travle myrer i græsset til hvordan vi rejser gennem universet. Familierne til de børn, der har besøgt det rullende observatorium, får invitation til at deltage i Brorfelde Observatoriums familieklub, hvor der vil være aktiviteter for familierne.

Projektet vil skabe en tidlig begejstring for naturvidenskab ved at gøre det til en sjov del af børnenes hverdag og synliggøre, hvor betydningsfuldt det er for vores liv.

Børn fra Ishøj bliver klogere på dyr i Zoologisk Have

Projekt: Gå til ZOOscience i fritiden
V/ Zoologisk Have København, 634.000 kr.

Zoologisk Have i København arbejder sammen med Ishøj Kommune og Københavns Professionshøjskole om fritidsaktiviteter, hvor børn i Ishøj gennem undersøgelser og eksperimenter bliver klogere på dyr og naturen. Projektet løber over 22 måneder og er rettet mod børn i Ishøj Kommune, som savner anderledes og faglige udfordringer.

Under de fire overskrifter: ”På vingerne”, ”Fra nord til syd”, ”Med lyden som indsats” og ”Når småt bliver endnu mindre” skal børnene deltage i aktiviteter 4-5 dage i deres fritid - både i Zoologisk Have og på Ishøj Kommunes Naturcentre. Børnene vil efter hver gang kunne tage noget med hjem til deres familier, og  i løbet af projektperioden bliver der afholdt to familiedage, hvor børnene formidler oplevelser og vigtig viden til deres familier

400 familier skal lege og udforske på Experimentarium

Projekt: Experimentarium-familier
V/ Eksperimentarium, 4.636.750 kr.

I samarbejde med Rødovre Kommune og Gentofte Kommune vil Experimentarium invitere 400 familier med børn i 6-12 års alderen på specialudviklede forløb, hvor de skal udforske og lege med naturvidenskab og teknologi.

De deltagende familier vil være med i et forløb, der gennem et halvt år blandt andet rummer fem besøg på Experimentarium med tematiserede workshops og aktiviteter. Undervejs vil familierne blive introduceret for fem naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder; ”Observation”, ”Prøv dig-frem”, ”Spørg”, ”Læs og Søg”, og ”Eksperiment og Modeller” og få konkrete redskaber til at forstå naturvidenskaben med hjem. De første forløb bliver gennemført i foråret 2022, og projektet løber til 2025.

3000 børn og unge skal samle vigtig viden om søer

Projekt: Søer i fritiden - søøkologi og Citizen Science
V/ Syddansk Universitet, Odense, 3.447.480 kr.

Syddansk Universitet (SDU) inviterer i samarbejde med SFO’er, naturskoler, biblioteker og frivillige foreninger børn og unge til at blive klogere på vandkvaliteten og plante- og dyrelivet i de danske søer og vandhuller. I deres fritid skal børnene og de unge gennem en række aktiviteter være små ferskvandsbiologer og bidrage med data og ny viden om dyreliv og vandkvalitet i søerne.

Projektet består af fire hovedaktiviteter: Bibliotekerne udlåner 20 sæt ”søkufferter” med udstyr og vejledninger til SFO’er, foreninger og borgere. Der arrangeres ”søcamps” i samarbejde med SFO’er og naturskoler. Man kan booke en formidler fra SDU til formidling i lokalmiljøerne og i citizen science-aktiviteten ”Find en sø” kan børn, unge og familier udstyret med en frysepose, en mobiltelefon, en kuglepen og et par gummistøvler hjælpe forskere med at tage vandprøver

Projektet løber frem til 2025, og man forventer, at omkring 3000 børn og unge vil deltage. Fyns Stiftstidende bidrager til formidling af projektet, som også vil have en søkanal på Youtube og sociale medie-kanaler.

Gadeidræt med indbygget naturvidenskab

Projekt: STREET MIX: STEM-gadeidræt aktiviteter for børn og unge
V/ GAME Danmark, 1.586.300 kr.

I tilknytning til to allerede eksisterende ’Streetmekkaer’ i København og Viborg skal projektet udvikle og implementere gadeidrætsaktiviteter med naturvidenskabeligt indhold. Målet er at vække interesse for science hos unge i alderen 10-15 år.

Gadeidrætsinstruktørerne vil blive uddannet til at kunne planlægge og facilitere STEM-gadeidræt-aktiviteter for målgruppen. 50 børn og unge skal deltage i udviklingsprocessen, og 600 børn og unge skal deltage i aktiviteterne i løbet af projektperioden. Projektet vil inkludere en mangfoldig gruppe af børn og unge på tværs af køn, etnisk baggrund og socioøkonomisk status, og der vil blive arbejdet for, at 50 % af deltagerne er piger.

Projektet bliver drevet af nonprofitorganisationen GAME, og der bliver samarbejdet med foreningerne High5girls, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) og GoZebra.

Videnskabsklub for familier

Projekt: Videnskabsklub for familier
V/  Videnskabsklubben, 3.751.000 kr.

I Videnskabsklubben skal børn på 9-13 år kunne gå til science med hele familien. Her mødes familierne af faglige eksperter, forskere, frivillige gymnasieelever og studerende, som vil vejlede gennem naturvidenskabelige aktiviteter med eksperimenter, praktiske øvelser, observationer og databehandling på en sjov og undersøgende måde. Det kan for eksempel handle om mikrober, primater eller biodiversitet. Der vil indgå eksperimenter og praktiske øvelser, som familierne efterfølgende kan gennemføres derhjemme.

Projektet løber frem til 2024, og projektet forventer at have gennemført 68 forløb med cirka 2500 deltagere i projektperioden - fordelt over hele landet.

Scienceklub for børn og unge på Bornholm

Projekt: NaturBornholms Science Klub
V/ Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm, 680.000 kr.

På Naturcenter Bornholm bliver der oprettet en scienceklub for børn og unge på 10-15 år. I scienceklubben kan interesserede børn i 2022 og 2023 ”gå til science” på 10 science-camps.

Aktiviteterne bliver gennemført på NaturBornholms faciliteter i Aakirkeby suppleret med felt-aktiviteter. Her skal klubbens medlemmer tæt på naturen i landskabet, skove, enge, marker, kyster, vandløb og søer involveres i konkrete naturprojekter og klimaindsatser, der kan skabe positive forandringer. Science-klubben arbejder med citizen science, hvor børn og unge indgår i konkrete forskningsprojekter eksempelvis registreringsopgaver eller indsatser i forbindelse med naturpleje og/eller -genopretning.

 

Kontakt:
...