Danmark som vækstregion og center for teknologiudvikling

Science & Engineering handler om teknologiudvikling og om at skabe kreative løsninger ud fra nye teknologier.

ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) har igangsat et ambitiøst projekt, der sætter fokus på den betydning, Science & Engineering har som fundament for velstand og velfærd i Danmark. Projektet skal levere analyser, sætte dagsorden, mobilisere beslutningstagere og bidrage til en indfrielse af en vision om, at Danmark skal være blandt verdens førende Science & Engineering-regioner.

Projektets indledende fase består af en kvalitativ undersøgelse, hvor beslutningstagere i virksomheder, forskningsinstitutioner m.fl. bliver interviewet. Målet er blandt andet at opnå en dyb og nuanceret forståelse af, hvilke teknologiområder vi i Danmark skal dyrke strategisk, og hvordan vi kan udvikle vores måde at arbejde på, hvis vi skal lykkes med at omsætte Science & Engineering til bæredygtig vækst og arbejdspladser.

– Med projektet vil vi give danskerne chancen for at blive en del af en stærk region med de muligheder for vækst og arbejdspladser, der følger med. De unge ejer fremtiden, og de unge ‘stemmer med fødderne’, når de vælger, hvor de lægger deres indsats. At nå de unge vil være et gennemgående fokus i hele projektet, siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

OM SCIENCE & ENGINEERING
ATV har udviklet projektet, som i de næste fem år skal sætte en Science & Engineeringdagsorden. ATV har nedsat en komité, der består af erhvervsledere og forskningsledere med høj faglighed og bred erfaring.

Projektet er støttet økonomisk af COWIfonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Rambøll Fonden og VILLUM FONDEN samt syv universiteter.

www.atv.dk