Skolarstipendier har været udbudt siden 2015 for at gøre de unge medicinstuderende på kandidatuddannelsen opmærksomme på forskningspotentialet indenfor øjenfaget.

 

For klinisk professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Vorum, Aalborg Universitetshospital, er det et logisk valg at etablere en ‘trædesten’ for de ganske unge: 

10 medicinstuderende har siden 2015 modtaget mellem 60.000-125.000 kr. til et skolarprojekt. De kan ansøges både forår og efterår.

– Ved at lade de unge komme i forskerlære på fuld tid i et år kan den studerende afprøve sine forskningsevner. Dels kan der komme ganske meget relevant forskning ud af bestræbelserne, og dels kan det sikre motiverede studerende, bedre projekter og ikke mindst en større base at rekruttere fra. - Det vil give os en sund, øget konkurrence om de efterfølgende forskningsprojekter, så vi fortsat kan sikre et højt fagligt niveau, siger  Henrik Vorum.

Ny operationsteknik ved skelen

Medicinstuderende ved Københavns Universitet Adeel Suhail Sethi har modtaget 80.000 kr. til sit forskningsprojekt. Projektet handler om to forskellige operationsteknikker til patienter med abducensparese og Duanes syndrom, hvor den ene øjenmuskel er lammet med det resultat, at øjet ikke kan dreje udad, så det skeler. I 2015 indførte Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup en ny teknik kaldet Hunters metode, som er blevet udviklet på Children Hospital Boston & Havard Medical School og kun anvendes få steder i verden. Formålet med skolarprojektet er at vurdere effekten og risici af Øjenklinikkens nye operationsteknik i forhold til den tidligere operationsteknik.

"Jeg har længe vidst, at jeg ville være øjenlæge
og også gerne forske"

Adeel studerer medicin på 11. semester. Allerede på 1. semester hørte han om øjenområdet på en introduktionsdag på Aarhus Universitet, hvor en overlæge fortalte levende om øjet. At høre om nethindens 10 cellelag som nystartet medicinstuderende inspirerede Adeel til at gå dybere ind i oftalmologien, og han fortæller passioneret om sit fag:
– Jeg har selv skelet, efter jeg fik foretaget en kæbekirurgisk operation, og blev opereret for det som ung, så området har interesseret mig længe, men det er nærmest et skæbnesammenfald, at jeg nu forsker i det. Jeg har længe vidst, at jeg ville være øjenlæge og også gerne forske – så da jeg efterlyste mulige forskningsprojekter på Øjenklinikken i Glostrup, præsenterede overlæge Jon Peiter Saunte mig for Hunters operationsmetode, som han selv havde lært og indført på Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup siden 2015. Metoden ser umiddelbart ud til at være succesfuld, men der mangler simpelthen videnskabelige data og statistik til at kunne dokumentere dens sikkerhed og effektivitet.

Adeel har fået mulighed for at præsentere sine resultater på den årlige AAPOS-ISA konference inden for øjenforskning og skelen hos børn og voksne i Washington, D.C. i marts 2018.

– Jeg havde et job som lægevikar på grå stær-afdelingen på Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, men da jeg fik den unikke mulighed for at forske via VELUX FONDENs skolarprojekter, har jeg valgt at koncentrere mig om det 100 %.

- Med mit forskningsarbejde håber jeg at kunne inspirere andre medicinstuderende til at gøre det samme. Jeg mener, at det er særdeles vigtigt at få udviklet et godt og kompetitivt forskningsmiljø på hospitalerne, således alle vores fremtidige kliniske guidelines vil blive baseret på forskning fremfor subjektive kliniske erfaringer.

Hvorfor skeler man?

Skelen kan være medfødt eller erhvervet. Skelen resulterer i en vis form for dobbeltsyn, der kan få kosmetiske og sociale konsekvenser som fx mobning hos børn og lavt selvværd hos unge og voksne. Skelen kan også vise sig ved en kompensatorisk hoveddrejning, hvilket kan resultere i nakkesmerter, især hos voksne.
Herudover kan ubehandlet skelen hos nyfødte føre til udvikling af et ‘dovent øje’, hvilket betyder markant nedsat syn på dette øje. Så der er mange gode argumenter for at udvikle gode operationsteknikker, da der alene på Øjenklinikken på Rigshospitalet – Glostrup bliver gennemført omkring 700 skeleoperationer årligt.

Vil du vide mere om vores støtte til øjenforskning, så kontakt os gerne:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35