De danske øjenforskningsmiljøer kan med fordel etablere projekter, hvor flere grupper af forskere med unikke kompetencer samarbejder på tværs af universiteterne.

Dermed kan forskerne gensidigt supplere hinanden og i fællesskab være med til at løfte faget som helhed på nationalt plan.

VELUX FONDEN opfordrer derfor løbende til etablering af ‘store øjenprojekter’ og har bl.a. støttet projekt ‘Sikker øjenkirurgi’, der er et samarbejde mellem en række aktører på øjenområdet; Øjenklinikken på Rigshospitalet, CAMES (Copenhagen Academy for Education and Simulation) i Region Hovedstaden og MidtSim i Region Midtjylland.

Ann Sofia Skou Thomsen arbejder på et af de store samarbejdsprojekter til gavn for hele øjenområdet.

Projekt 'sikker øjenkirurgi'

Der bliver årligt udført knap 50.000 operationer for grå stær i Danmark, hvilket gør det til den hyppigste form for kirurgi. Patienter, der opereres for grå stær af mindre erfarne kirurger, oplever flere  komplikationer sammenlignet med patienter, der opereres af mere erfarne kirurger. Komplikationerne er typisk nethindeløsning og infektion i øjet.

Læge og ph.d. Ann Sofia Skou Thomsen, der leder projekt ‘Sikker øjenkirurgi’, har tidligere vist, at simulationstræning forbedrer nyuddannede kirurgers tekniske kompetencer ved operationer for grå stær.
Hun ønsker med projektet at bidrage til at udbrede forskningen og træningen til også at gælde vitreoretinal kirurgi (fx ved nethindeløsning) og undersøgelse af robotkirurgiske teknikker.

Har du spørgsmål til fondens støtte til øjenforskning, så er du velkommen til at kontakte os:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35