Her kan du se, hvordan vi behandler og passer på de persondata, du bliver bedt om at give, når du søger en bevilling.

Den 25. maj 2018 trådte EU Persondataforordningen (GDPR) i kraft og dermed skærpede regler for behandling af persondata. 

Vi beder derfor som udgangspunkt ansøgere og medansøgere om samtykke til, at vi kan behandle og opbevare persondata, der afgives i forbindelse med en ansøgning.

Sådan bruger vi persondata

Vi behandler persondata digitalt og bruger dem dels i vurderingen af en ansøgning, dels til at få overblik over bevillinger, ansøgere og modtagere.

Derudover bruger vi oplysninger i forbindelse med projektomtale i årsskrift, på hjemmeside eller i andre formidlingssammenhænge.

Vi opbevarer som minimum persondata, indtil der er truffet afgørelse om din ansøgning. Hvilke persondata, vi opbevarer herefter, og hvor længe vi opbevarer dem, afhænger af, om du modtager en bevilling eller ej.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine data – både hvis du modtager en bevilling, og hvis du får et afslag på din ansøgning.

Læs mere i samtykkeerklæringen

Info til medansøgere

Vi skelner mellem hovedansøgere og medansøgere. Hvis du har medansøgere på din ansøgning, skal de også give samtykke til, at vi kan opbevare persondata. Samtykkeerklæringen til medansøgere kan du se herunder. Den kan også downloades, når du indsender en ansøgning.

Samtykkeerklæring til medansøgere

Særligt for medansøgere under ’aktive ældre’

Medansøgere under VELUX FONDENs uddelingsområde ’aktive ældre’ skal ikke udfylde samtykkeerklæringen herover. De skal i stedet orienteres af hovedansøgeren omkring fondens opbevaring og behandling af persondata.  

Orientering til medansøgere under 'aktive ældre'

Info til projektdeltagere

Vi skelner mellem medansøgere og projektdeltagere, da projektdeltagere ikke er direkte genstand for vores behandling af persondata. Projektdeltagere behøver derfor ikke at give samtykke. De skal derimod orienteres om hvorledes, vi håndterer deres persondata. Det kan læses i denne privatlivspolitik.

Privatlivspolitik til projektdeltagere

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det kan dog betyde, at din ansøgning ikke kan behandles, eller at en bevilling må trækkes tilbage.

Hvis du ønsker at få indsigt i eller få slettet de data, vi har registreret om dig, kan du kontakte os på info@veluxfoundations.dk.