VILLUM FONDEN anvender værktøjet ’Researchfish’, så forskere kan indberette resultater af deres forskning på det tekniske- og naturvidenskabelige område.

VILLUM FONDEN beder bevillingsmodtagere tage Researchfish i brug, når resultater skal rapporteres til fonden. Det gælder alene forskere med en bevilling fra det tekniske og naturvidenskabelige område: VILLUM Young Investigator, VILLUM Investigator, VILLUM Eksperiment, Centres of Excellence, infrastrukturprojekter og forskningsprojekter. Både private og offentlige forskningsfonde anvender allerede Researchfish.

Hvad er Researchfish?

Researchfish er et afrapporteringssystem, der oprindeligt er udviklet i Storbritannien til de engelske forskningsråd. Det anvendes i dag i stor udstrækning af en bred vifte af forskningsråd og -fonde på tværs af alle hovedområder både i Storbritannien og internationalt.

Researchfish

I Researchfish kan forskere registrere deres forskningsresultater på konkrete bevillinger og indberette det til relevante forskningsråd og fonde.

Hvorfor gør vi det?

VILLUM FONDEN anvender Researchfish for at få et godt samlet billede af, hvad der kommer ud af vores støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Det giver os bedre mulighed for at følge forskningen, og vi kan analysere og monitorere, hvordan vores programmerne virker.

Det er væsentligt for os at lette forskernes administrative opgaver fx med afrapportering, og Researchfish gør det muligt at genbruge data fra år til år, og samtidig nedbringer vi kravene til den skriftlige rapport.

I de senere år er interessen for de private fondes indsats øget. Det giver anledning til, at vi medvirker til at skabe gennemsigtighed omkring de resultater, der skabt på baggrund af fondens bevillinger. Flere andre danske fonde anvender også Researchfish: Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og LEO Fondet.

Hvad er din opgave?

Hvert år, når du skal rapportere om dit forskningsprojekt, er der tre elementer at opfylde:

1. Indberetning til Researchfish
2. Send os en kort skriftlig rapport. Find skema til årsrapport her.
3. Send os revideret budget og regnskab

Hvad bruger vi det til?

Researchfish giver os adgang til data om forskningens resultater, som vil blive anvendt til fondens bestyrelse og ledelse.
Data vil også blive anvendt i den løbende opfølgning på VILLUM FONDENs programmer.

Hvad er dit ansvar som bevillingsmodtager?

Når du har modtaget en bevilling fra VILLUM FONDEN, beder vi dig årligt at indberette resultaterne af din forskning. Det vil sige publikationer, samarbejdspartnere, formidlingsaktiviteter, patenter, brug af faciliteter etc.
VILLUM FONDEN sender dig automatisk en invitation til Researchfish, så du kan oprette og registrere dig i systemet.

Fakta og support

Vi anbefaler, at du bruger tid på at orientere dig i systemet, fx via:

Webinarer: Researchfish afholder jævnligt webinarer – de kan bookes via Researchfish, de tager omkring ½ time.
Hjælpevideoer: Søg i Researchfish eller på Youtube 

Bistand til systemet fås ved at rette kontakt til Researchfish eller VILLUM FONDEN

Researchfish Live chat: tilgængelig man-fre kl. 9-17 (Engelsk tid - GMT)
Researchfish Email: Support@researchfish.com

Introduktion til Researchfish

Hent

 

Har du brug for yderligere informationer, så kontakt os:

Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
...