Find den rigtige skabelon til at rapportere om dit projekt

Afhængig af, hvilket område din bevilling hører under, ønsker vi at modtage en række halvårs, helårs -og slutrapporter. Støt dig til dit bevillingsbrev, som du modtog som bekræftelse på bevillingen og læs nærmere om,  hvad der gælder for din bevilling.

Humanvidenskab, aldrings- og øjenforskning
 
Teknisk og naturvidenskabelig forskning
Børn, unge og science

 

Miljø og Sociale projekter i Danmark