VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs fælles miljøprogram har siden starten af 2015 haft fokus på Brug af land, Det danske hav samt Forbrug af ressourcer og materialer.

Rapport med overblik

I sommeren 2015 bad vi professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet om at udarbejde en kort, up-to-date redegørelse om havmiljøets status og de faktorer, der påvirker det.

Rapporten samler på små 50 sider de seneste 30 års forskning. Den kortlægger havets miljømæssige status og analyserer hvordan blandt andet offshore-industri, OSPAR-konvention, saltindhold, næringsstoffer og lystfiskeri påvirker det. Samtidig peger rapporten på muligheder og barrierer for en bæredygtig udvikling af det danske hav, krydret med diagrammer og illustrationer.

I efteråret 2015 inviterede fondene en række centrale parter fra erhvervslivet, brancheorganisationer, grønne organisationer og ministerier til at drøfte rapporten. Et velbesøgt arrangement med stor diskussionslyst.

Efterfølgende i januar 2016 fik vi mulighed for at præsentere rapporten for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, som tog rapporten til efterretning.

Rapporten: Status og muligheder for det danske hav

Rapport til VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs miljøprogram.

 

Hent