Vil du arbejde for at styrke dansk teknisk og naturvidenskabelig forskning på højeste internationale niveau?

VILLUM FONDEN søger en programchef til vores forskningsfinansierende aktiviteter. Som programchef vil du være ansvarlig for at drive et eller flere af fondens forskningsstøtteprogrammer på det tekniske og naturvidenskabelige område.

Fonden har forskningsstøtte som sin kerneopgave og har gennem de seneste år udviklet sig til at være en markant bidragsyder til forskning på universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark. Vi uddeler i gennemsnit ca. 500 mio. kr. om året til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Som en almennyttig privat fond er det vores privilegium at kunne tænke forskningsstøtte både langsigtet og risikovilligt og - i samarbejde med universiteterne - komplementere den offentlige forskningsstøtte.

Omdrejningspunktet for fondens støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning er tre fokuserede programmer. To programmer støtter excellente, nysgerrighedsdrevne forskere: Villum Investigator og Villum Young Investigator. Villum Experiment-programmet støtter den innovative og dristige forskningsidé. To nye programmer er på vej, herunder et program med fokus på interdisciplinært samarbejde om datadrevet forskning.

Arbejdsopgaver

Som programchef skal du:

 • være ansvarlig for gennemførelse af ansøgningsrunder, herunder udvælge internationale bedømmere
 • rådgive bevillingshavere, universiteternes forskningsstøtteenheder og andre samarbejdspartnere
 • følge op på bevillinger, herunder løbende rapportering og regnskaber
 • sikre god professionel dialog med og udarbejde materiale af høj kvalitet til uddelingsområdets arbejdsgruppe og fondens bestyrelse
 • løbende udvikle programmer og processer, der kan fremme og stimulere fremragende forskning.
 • afholde og udvikle netværksaktiviteter for bevillingshavere.

Kvalifikationer

Vi ser gerne, at du har:

 • indsigt i teknisk og naturvidenskabelig forskning på ph.d.-niveau
 • indsigt i forskningsadministration og -finansiering. Konkret erfaring vil være en fordel.
 • kendskab til forskningsvurdering og -evaluering
 • er kvalitetsbevidst og kan skabe effektive processer
 • kendskab til forsknings- og innovationssystemet i Danmark
 • gode kommunikations- og analytiske evner
 • gode samarbejdsevner, som gælder både internt i teamet og fonden, samt udadtil til universiteterne, andre fonde etc.
 • god til engelsk i skrift og tale, da en stor del af kommunikationen med bevillingshavere og komitéer foregår på engelsk.

Organisering

Som programchef vil du referere til VILLUM FONDENs forskningsdirektør, professor Thomas Bjørnholm. Du bliver en del af et fagligt stærkt team på i alt 3-4 medarbejdere i uddelingsområdet teknisk og naturvidenskabelig forskning og samtidig en del af VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fælles sekretariat i Søborg. Tilsammen er vi omkring 50 medarbejdere i et hus med højt til loftet, hvor der er plads til faglig udvikling og nytænkning.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er onsdag den 19. juni 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 26. Der kan anvendes test i forbindelse med samtaler. Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest muligt derefter. Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Ansøgning og CV mv. sendes via Jobindex:

Jobindex

VILLUM FONDEN støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning 

Spørgsmål kan rettes til: 

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV