Bygningskomponentprisen bliver uddelt hvert andet år. Næste gang er i 2019.

Bygningskomponentprisen uddeles til personer, som har gjort en særlig indsats til forståelse af bygningskomponenters værdi og betydning - herunder den praktiske anvendelse i dagliglivet. Prisen uddeles til en enkeltperson eller en mindre gruppe af prismodtagere.

Bygningskomponentprisen er på 100.000 kr. 

Hvad er Bygningskomponentprisen?

Prisen skal skabe bevågenhed om bygningskomponenters værdi, betydning og praktiske anvendelse i dagliglivet. Den særlige anerkendelse kan vedrøre såvel idéudvikling og design som opbygning af produktionsapparat og markedsføring eller en kombination af disse aktiviteter. 

Bygningskomponenter defineres som delkomponenter, præfabrikeret i en industriel proces som efterfølgende indgår som en del af en bygning. Det kan dreje sig om etablerede såvel som nye produkter. Bygningskomponenter der kan komme på tale skal have et betydeligt dansk islæt – oprindelse, historie, produktion eller på anden vis være forankret i Danmark.

Krav til indstilling

• Kandidaten/kandidaternes navne baggrunde og virke.

• Kort beskrivelse af bygningskomponenten, funktion, materialer, distribution, bæredygtig tilgang, tilgængelighed etc. Herunder beskrivelse af hvordan komponenten har skabt særlig værdi og betydning i den praktiske anvendelse i dagliglivet.

• Begrundelse for hvordan kandidaten/kandidaterne har gjort en særlig indsats vedrørende udvikling og udbredelse af industrielt fremstillede bygningskomponenter.

• Illustrationer og eller links til mere information om komponenten.

• Navn og kontaktoplysninger på indstiller.

Indstillingskomite

• Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, repræsentant for VILLUM FONDEN, formand for indstillingskomiteen

• Kurt Bering Sørensen, CEO BeringBoard, fhv. adm. direktør

• Søren Nielsen, partner, Tegnestuen Vandkunsten

• Arne Becker, koncerndirektør i MT Højgaard A/S, repræsentant for DI Byg

• Ole Bønnelycke, sekretariatschef i Byggeskadefonden

• Ellen Kathrine Hansen, lektor, Ph.d., Aalborg Universitet København, koordinator for Bygningskomponentprisen

Spørgsmål kan rettes til koordinator af prisen, Ellen Kathrine Hansen på info@veluxfoundations.dk

Bygningskomponentprisen 2017 blev uddelt ved en ceremoni i VILLUM Window Collection i Søborg, den 1. november 2017.

Direktør for Troldtekt modtog 

Bygningskomponentprisen 2017

Designer og arkitekt Claus Dyre modtog 
Bygningskomponentprisen 2015