Bygningskomponentprisen er sidst uddelt i november 2023. 

Prisen uddeles til enkeltpersoner eller mindre grupper, som har gjort en særlig indsats til forståelse af bygningskomponenters værdi og betydning - herunder den praktiske anvendelse i dagliglivet. 

Bygningskomponentprisen er på 100.000 kr. 

Hvad er Bygningskomponentprisen?

Prisen skal skabe bevågenhed om bygningskomponenters værdi, betydning og praktiske anvendelse i dagliglivet. Den særlige anerkendelse kan vedrøre såvel idéudvikling og design som opbygning af produktionsapparat og markedsføring eller en kombination af disse aktiviteter. 

Bygningskomponenter defineres som delkomponenter, præfabrikeret i en industriel proces som efterfølgende indgår som en del af en bygning. Det kan dreje sig om etablerede såvel som nye produkter. Bygningskomponenter der kan komme på tale skal have et betydeligt dansk islæt – oprindelse, historie, produktion eller på anden vis være forankret i Danmark.

Innovativ byggetrio modtager Bygningskomponentprisen 2023 

Jury
  • Anna Mette Exner, indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur
  • Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten
  • Frank Jensen, administrerende direktør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Jacob Steen Møller, fhv. campusdirektør, DTU
  • Mette Tony, partner, Praksis Arkitekter, forperson for juryen 
  • Torben Sørensen, vice president, VKR Holding A/S 

Tidligere modtagere

Claus Juul Nielsen modtog 

Bygningskomponentprisen 2021   

Lauritz Rasmussen modtog Bygningskomponentprisen 2019

Direktør for Troldtekt modtog Bygningskomponentprisen 2017

Designer og arkitekt Claus Dyre modtog 
Bygningskomponentprisen 2015