Fra venstre mod højre: Christian Søndergaard Jensen, Connie Hedegaard, Eva Zeuthen Bentsen, Jens Kann-Rasmussen, Anja Boisen, Kristian H. Kann Rasmussen og Jørgen Tang-Jensen. 
 

Jens Kann-Rasmussen
Bestyrelsesformand

(F. 1969)

Civilingeniør, tidl. afdelingsleder VELUX A/S

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 11. marts 2014. Konstitueret som formand hvert år siden 2015. Genvalgt 2017 og 2023. Kan forlænges i 2024 (efter 10 års funktionstid), dog maksimalt til 2029.

Medlem af fondens arbejdsgruppe for Kultur og samfund, Investment Committee samt nomineringskomiteen. 

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn), forretningskyndig, tidl. ansat i VELUX A/S.

Besiddelser i dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: 
Bestyrelsens formand ejer <5% B-aktier i VKR Holding A/S.

Vederlag fra Fondens datterselskaber og associerede virksomheder: Nej.

Anses som uafhængigt medlem: Nej, aktionær i VKR Gruppen.

Andre hverv: 

 • ApS JERA, bestyrelsesmedlem
 • Trafalgar Estate Limited, bestyrelsesformand
 • ApS GIN, bestyrelsesmedlem
 • ADDEK ApS, bestyrelsesmedlem
 • Wide Invest ApS, bestyrelsesmedlem

Eva Zeuthen Bentsen
Næstformand

(F. 1964)

Ph.d., cand.merc., partner Zeuthen Storm

Indtrådt i bestyrelsen 10. marts 2015. Genvalgt i 2016 og 2022. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Medlem af arbejdsgruppen for Sociale indsatser i udlandet og Børn, unge og science, samt nomineringskomiteen.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig.

Anses som uafhængigt medlem: Nej, medlem af bestyrelsen i KR Foundation.

Andre hverv:

 • Synoptikfonden, bestyrelsesmedlem
 • CBS Executive, bestyrelsesformand
 • Robert Delfer Invest ApS, bestyrelsesmedlem
 • ​KR Foundation, bestyrelsesmedlem 
 • Grosserer Robert Delfers Mindefond, bestyrelsesmedlem

Anja Boisen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1967)

Professor, ph.d., cand.scient., Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 10. marts 2015. Genvalgt i 2019. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Medlem af arbejdsgruppen for Teknisk og naturvidenskabelig forskning samt årslegatkomitéen.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Nej, grundet ansættelse ved forskningscenter støttet af fonden.

Andre hverv: 

 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), medlem
 • Danmarks Grundforskningsfonds og VILLUM FONDENs Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics (IDUN), leder
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • LEO Fondet, bestyrelsesmedlem
 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • Lightnovo ApS, bestyrelsesmedlem
 • Heliac A/S, bestyrelsesmedlem
Christian Søndergaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1963)

Professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 13. marts 2018. Genvalgt i 2021. På genvalg i 2027. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Medlem af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: --

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • Scientific Advisory Board, Norwegian Research Center for AI Innovation, bestyrelsesformand
 • Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Informatics, bestyrelsesmedlem
 • Danmarks Grundforskningsfond, næstformand 
 • Det amerikanske datalogiselskab ACM (Association for Computing Machinery), Fellow
 • Den faglige sammenslutning IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Fellow
 • Academia Europaea, medlem
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), medlem
 • Præsident for styrekomitéen, Det Schweiziske Nationale Forskningsprogram for Big Data
Jørgen Tang-Jensen
Bestyrelsesmedlem

(F. 1956)

Tidl. Direktør for VELUX A/S (2001-2017)

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 20. marts 2019. På genvalg i 2024. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2029.

Medlem af arbejdsgruppen for kultur og samfund, Investment Committee samt nomineringskomiteen 

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig, tidl. adm. direktør VELUX A/S.

Vederlag fra Fondens datterselskaber og associerede virksomheder: Bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S, modtager det af generalforsamlingen fastsatte honorar herfor.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv: 

 • Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, bestyrelsesmedlem
 • Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S and Maj Invest Equity A/S, bestyrelsesmedlem
 • ROCKWOOL A/S, bestyrelsesmedlem
 • VKR Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • Tænketanken Europa, bestyrelsesformand
 • Senior Industrial Advisor, Axcel
Connie Hedegaard
Bestyrelsesmedlem

(F. 1960)

Cand.mag. i historie og litteraturvidenskab, tidl. miljøminister, klima- og energiminister, EU-kommissær mv.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 20. marts 2023. På genvalg i 2026. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2033.

Medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i udlandet og arbejdsgruppen for børn, unge og science.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningskyndig

Anses som uafhængigt medlem: Nej, grundet bestyrelsesformand i KR Foundation og CONCITO

Andre hverv: 

 • KR Foundation, bestyrelsesformand
 • CONCITO, bestyrelsesformand
 • EU's rammeprogram: Tilpasning til klimaforandringer inklusive omstilling af samfundet, bestyrelsesformand
 • OECD's Round Table for Sustainable Development, formand
 • Grønnegårds Teatret, bestyrelsesformand
 • Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, næstformand
 • Fonden af 28. maj 1948, bestyrelsesformand
 • KIRKBI A/S, bestyrelsesmedlem
 • Danfoss A/S, bestyrelsesmedlem
 • European Climate Foundation, medlem af supervisory board
Kristian H. Kann Rasmussen
Observatør

(F. 1979)

Selvstændig

Indtrådt i bestyrelsen ved årsskiftet 2017/2018.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn).

Anses som uafhængigt medlem: Nej.

Andre hverv: 

 • V. Kann Rasmussen Foundation (USA), medlem
Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investment Committee
 • Lykke Ogstrup Lunde, journalist, forperson for VELUX FONDEN
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, tidl. afdelingsleder VELUX A/S, formand for VILLUM FONDEN
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Frederik Skoglund, cand.merc.fir., Chief Investment Officer (CIO), VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Michael Nellemann Pedersen, cand.polit., direktør Investeringer, PKA, eksternt medlem
 • Pernille Jessen, PhD, Finance, CIO hos AP Pension, eksternt medlem