Fra venstre mod højre: Lykke Kann Ogstrup Lunde, Erik Michael Darre, Marie Louise Bech Nosch og Anne-Marie Mai.

Lykke Kann Ogstrup Lunde
Forperson

(F. 1975)

Journalist 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet den 5. maj 2020. Konstitueret som forperson den 11. maj 2021. Genvalgt i 2022. På genvalg i 2027. Kan være medlem af bestyrelsen indtil 2030 (efter 10 års funktionstid), men med mulighed for forlængelse til 2035.

Medlem af Investment Commitee. 

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn). Forretningsmæssig-økonomisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • VELUX STIFTUNG (Schweiz), forperson
 • Kwera Fund, Malawi, bestyrelsesmedlem
 • ADDEK ApS, næstforperson
Anne-Marie Mai
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Professor, lic.phil.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmøde d. 11. maj 2021. Genvalgt i 2023. Kan være medlem af bestyrelsen til 2029 (efter det fyldte 75. år).

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv:

 • Odense Katedralskole, formand for bestyrelsen
 • Kulturministeriets Bogpanel, formand
 • Det Danske Akademi, medlem
 • Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg, medlem
 • Dansk Selskab for 1700-talsstudier, medlem af bestyrelsen
Erik Michael Darre
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Generallæge, speciallæge i ortopædkirurgi, tidl. chef for Forsvarets Sundhedstjeneste og klinikchef på Rigshospitalet.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 19. juni 2018. Genvalgt i 2022. På genvalg i 2027. Erik Michael Darre kan være medlem af bestyrelsen til 2028.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling, formand
 • Lægevidenskabelige selskaber, medlem af repræsentantskabet
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, medlem af advisory board

Priser:

 • World Veterans Federation Rehabilitation Prize, 2012
 • Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn, 2013
Marie Louise Bech Nosch
Bestyrelsesmedlem

(F. 1970)

Professor, cand.mag.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 16. juni 2015. Genvalgt i 2016 og 2021. Kan være medlem af bestyrelsen til 2025.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2020-2024, præsident
 • Niels Bohr Fondet, bestyrelsesmedlem 
 • H. P. Hjerl Hansens Mindefondet for Palæstinaforskning, bestyrelsesmedlem
 • Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat til fremme af videnskabelige, særlig historiske og sproglige studier ved Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem
 • Elisabeth Munksgaard Fonden, bestyrelsesmedlem, 
 • C.L. Davids Fond og Samling, bestyrelsesmedlem 
 • Det Danske Institut i Damaskus, bestyrelsesmedlem
 • Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker, medle
Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investment Committee
 • Lykke Ogstrup Lunde, journalist, forperson for VELUX FONDEN
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, tidl. afdelingsleder VELUX A/S, formand for VILLUM FONDEN
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Frederik Skoglund, cand.merc.fir., Chief Investment Officer (CIO), VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Michael Nellemann Pedersen, cand.polit., direktør Investeringer, PKA, eksternt medlem
 • Pernille Jessen, PhD, Finance, CIO hos AP Pension, eksternt medlem