Fra venstre mod højre: Jens Oddershede, Marie Louise Bech Nosch, Hans Kann Rasmussen, Minik Thorleif Rosing, Lykke Ogstrup Lunde og Erik Michael Darre. 

Hans Kann Rasmussen
Bestyrelsesformand

(F. 1945)

Akademiingeniør

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 13. marts 2006. Konstitueret som formand hvert år siden 2006. Genvalgt i 2009 og 2014. Forlænget i 2016 (efter 10 års funktionstid). Genvalgt i 2019. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 2021.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barn), forretningsmæssig-økonomisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Nej 

Andre hverv: 

 • V. Kann Rasmussen Foundation (USA), næstformand
Minik Thorleif Rosing
Næstformand

(F. 1957)

Professor, lic.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 12. juni 2012. Genvalgt og konstitueret som næstformand hvert år siden 2015. På genvalg i 2020. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2022.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for miljø og bæredygtighed samt arbejdsgruppen for humanvidenskab og praksis.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Illisimatusarfik (Grønlands Universitet), bestyrelsesformand
 • Ivalo & Minik Fonden, bestyrelsesformand
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark (GEUS), bestyrelsesformand
 • Arktisk Institut, næstformand
 • Louisiana Museum of Modern Art, bestyrelsesmedlem
 • Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsesmedlem

Priser:

 • Ebbe Muncks Hæderspris, 2001
 • Danish Geology Award, 2008
 • Rungstedlundprisen, 2018
Erik Michael Darre
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Generallæge, speciallæge i ortopædkirurgi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 19. juni 2018. På genvalg i 2023. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i Danmark.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling, formand
 • Lægevidenskabelige selskaber, medlem af repræsentantskabet

Priser:

 • World Veterans Federation Rehabilitation Prize, 2012
 • Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn, 2013
Jens Oddershede
Bestyrelsesmedlem

(F. 1945)

Professor, dr.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 17. juni 2014. Genvalgt i 2018. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2020 (efter det fyldte 75. år).

Desuden medlem af arbejdsgruppen for humanvidenskabelig forskning og kultur samt Investment Commitee.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, formand
 • Præsidiet vedrørende Reformationjubilæet 2017, formand
 • Faaborg Gymnasium, bestyrelsesformand
 • Fjord&Bælt, bestyrelsesformand
 • Naturama, bestyrelsesformand
 • Lunds universitet, bestyrelsesmedlem
 • Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet, bestyrelsesmedlem
 • Universitetskanslerämbetet, bestyrelsesmedlem
 • Odense Zoo, bestyrelsesmedlem
Lykke Ogstrup Lunde
Bestyrelsesmedlem

(F. 1975)

Journalist 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet den 5. maj 2020. På genvalg i 2030. Kan forlænges i 2031 (efter 10 års funktionstid), dog maksimalt til 2036.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn). Forretningsmæssig-økonomisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • VELUX STIFTUNG (Schweiz) formand
 • Kwera Fund, Malawi, bestyrelsesmedlem
Marie Louise Bech Nosch
Bestyrelsesmedlem

(F. 1970)

Professor, cand.mag.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 16. juni 2015. Genvalgt i 2016. På genvalg i 2021. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for humanvidenskabelig forskning og kultur.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Wissenschaftliche Beirat, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Archäologischen Landesmuseum in Schleswig (Schleswig, Germany), næstformand
 • Conseil scientifique de la Maison Archéologie & Ethnologie (MAE), Université Paris X/CNRS, medlem
 • National Key Base for Textile Conservation Research, China National Silk Museum, Hangzhou, China, 2013-2020, rådsmedlem
 • Executive Committee, International Association of the Study of Silk Road Textiles, 2016-2020, medlem

Fakta om bestyrelsens medlemmer bliver opdateret løbende.

Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investeringskomité
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
 • Jens Oddershede, dr.scient., professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN