Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder for valg til fondenes to bestyrelser og om det honorar, som bestyrelsesmedlemmer modtager.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser er selvsupplerende og tilstræber en sammensætning, så medlemmerne har bred indsigt i de områder, som fondene støtter.

For begge fonde gælder, at et medlem skal være efterkommer af fondenes stifter, Villum Kann Rasmussen.

Bestyrelsernes arbejde

Bestyrelserne er ansvarlige for fondenes strategier og træffer endelig afgørelse i alle uddelingssager og andre spørgsmål af betydning for fondene – fx politikker for formueforvaltning og governance og for VILLUM FONDEN også medejerskab af VKR Holding A/S. Det sker på bestyrelsesmøder ca. hver anden måned. 

Udover bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmer i en årlig strategidag, og formandskabet deltager desuden i formøder mv.

Som hovedregel deltager de enkelte bestyrelsesmedlemmer også i en eller flere af fondenes arbejdsgrupper og komitéer, der har samme mødekadence som bestyrelserne.

Valg til bestyrelserne

Ifølge fundatserne skal alle bestyrelsesmedlemmer være ’myndige, uberygtede, vederhæftige og modne personer, hvoraf halvdelen skal være bosat i Danmark’.

For VILLUM FONDEN gælder desuden, at fire af medlemmerne skal være ’forretningskyndige’, og to af medlemmerne skal ’have eller have haft tilknytning til VKR Gruppen’.

For VELUX FONDEN ønsker man desuden både at have ’forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk’ indsigt repræsenteret i bestyrelsen.

For begge fonde gælder, at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan sidde i 10 år (efterkommere af Villum Kann Rasmussen dog op til 15 år), at aldersgrænsen er 75 år, og at ét bestyrelsesmedlem er på valg hvert år efter en fast rækkefølge. Et nyt bestyrelsesmedlem indtræder i sin forgængers nummer i rækkefølgen.

Læs mere i fundatserne §4

Honorarer

VILLUM FONDENs bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar på 325.000 kr. pr. år. Formandens honorar udgør 812.500 kr. pr. år og næstformandens 542.750 kr. pr. år. Observatører modtager 110.000 kr. pr. år. 

VELUX FONDENs bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar på 150.000 kr. pr. år. Forpersonens honorar udgør 300.000 kr. pr. år og næstforpersonens 225.000 kr. pr. år. Observatører modtager 75.000 kr. pr. år.

Bestyrelsesmedlemmer modtager desuden honorar for eventuel indsats i fondenes arbejdsgrupper og komitéer.

Oversigt over arbejdsgrupper og komitéer