Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder for valg til fondenes to bestyrelser og om det honorar, som bestyrelsesmedlemmer modtager.

VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bestyrelser er selvsupplerende og tilstræber en sammensætning, så medlemmerne har bred indsigt i de områder, som hhv. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter.

For begge fonde gælder, at et medlem skal være efterkommer af fondenes stifter, Villum Kann Rasmussen.

Valg til bestyrelserne

Ifølge fundatsen skal alle bestyrelsesmedlemmer være ’myndige, uberygtede, vederhæftige og modne personer, hvoraf halvdelen skal være bosat i Danmark’.

For VILLUM FONDEN gælder desuden, at fire af medlemmerne skal være ’forretningskyndige’, og to af medlemmerne skal ’have eller have haft tilknytning til VKR Gruppen’.

For VELUX FONDEN ønsker man desuden både at have ’forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk’ indsigt repræsenteret i bestyrelsen.

For begge fonde gælder, at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan sidde i 10 år (efterkommere af Villum Kann Rasmussen dog op til 15 år), at aldersgrænsen er 75 år, og at ét bestyrelsesmedlem er på valg hvert år efter en fast rækkefølge. Et nyt bestyrelsesmedlem indtræder i sin forgængers nummer i rækkefølgen.

Læs mere i fundatserne §4

Honorarer

VILLUM FONDENs bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar for deres indsats på 200.000 kr. pr. år. Formanden modtager 500.000 kr. pr. år og næstformanden 334.000 kr. pr. år. Observatører modtager 100.000 kr. pr. år. 

VELUX FONDENs bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar for deres indsats på 140.000 kr. pr. år. Formanden modtager 280.000 kr. pr. år og næstformanden 210.000 kr. pr. år. Observatører modtager 70.000 kr. pr. år.

Bestyrelsesmedlemmer modtager desuden honorar for eventuelt indsats i fondenes arbejdsgrupper og komitéer.

Oversigt over arbejdsgrupper og komitéer