OBS Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (1. november 2021 kl. 12.00).

Børn og unge skal møde mere undersøgende, virkelighedsnær og handlingsorienteret klimaundervisning i grundskoler og ungdomsuddannelser. VILLUM FONDEN åbner derfor en pulje på 30 millioner kroner.

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet.

Opslaget er lanceret af VILLUM FONDENs uddelingsområde for børn, unge og science som en del af VELUX Fondenes store klimaprojekt '70i30'. Med en jubilæumsbevilling på i alt 320 millioner kroner støtter VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og KR Foundation en række sammenhængende klimainitiativer inden for hhv. viden og kommunikation, folkeligt engagement og uddannelse.

Læs mere om alle 70i30-initiativerne på KR Foundations hjemmeside.

God klimaundervisning styrker børn og unges forståelse for klimaudfordringernes teknologiske, samfundsmæssige og humanistiske perspektiver og dilemmaer. Og engagerer dem i konkrete løsninger med ny viden, færdigheder og handlekraft.

Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange udfordringer og dilemmaer knyttet til klimaændringer og klimatilpasninger, når vi skal indrette fremtidens samfund. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere med en balanceret forståelse af naturvidenskab og nye teknologer. Der er brug for børn og unge, der kan tage kvalificeret stilling, finde effektive løsninger og træffe kloge beslutninger på klimaudfordringer i et samfund med demokrati, frihed og lighed.

Derfor åbner vi i VILLUM FONDEN en pulje på 30 millioner kroner til ansøgninger inden for klimaundervisning.

Vi støtter klimaundervisning kendetegnet ved:

 • Den har et fokus på klimaforandringer, klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser og løsninger på udfordringer, skabt af klimaforandringerne
 • Den er undersøgende, virkelighedsnær og gerne handlingsorienteret.
 • Den har et naturfagligt indhold, men er tværfaglig eller flerfaglig og inddrager både naturfaglige,  samfundsfaglige og humanistiske elementer. 
 • Den fremmer handlelyst, innovation og handlekompetence og modvirker et dystopisk fremtidsbillede, der skaber angst og apati hos børn og unge.
 • Der er en høj grad af elevinddragelse i læreprocesserne.

Vi ser gerne, at undervisningsforløbene bygger bro mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Og at der i det hele taget samarbejdes med andre læringsmiljøer og eksterne aktører, som fx virksomheder, science-centre, museer etc. Alle forløb og undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed for alle.  Vi lægger desuden vægt på, at projekterne har potentiale til at blive udbredt og forankret bredt. 

Målgruppen

Den primære målgruppe for aktiviteterne er børn og unge i grundskole, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. En sekundær målgruppe er undervisere, der kompetenceudvikles i forbindelse med projekterne.   

Hvem kan søge?

Organisationer, foreninger og institutioner, der har erfaring med at udvikle undervisningsforløb for grundskole eller ungdomsuddannelser. Der kan være tale om både lokale, regionale og mere landsdækkende projekter.

Ansøger kan fx være: Uddannelsesinstitutioner, skoler, videncentre, kommuner, organisationer, skoletjenester m.fl. Vi ser gerne ansøgninger, hvor flere aktører  samarbejder i brede solide partnerskaber.

Det støtter vi:
 • Udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb
 • Kompetenceudvikling af undervisere i projekterne
 • Udvikling, produktion og deling af gratis undervisningsmidler
Det støtter vi ikke:
 • Kommerciel virksomhed
 • Enkeltstående events
 • Ombygninger
 • Anlægsarbejder, ombygninger mv.
 • Rejser

Budget- og tidsramme

Den økonomiske ramme for bevillinger i kaldet er 30 millioner kroner. Der kan ansøges om mellem 100.000 kr. og 2.500.000 kr.

Informationsmøder

Der bliver holdt tre virtuelle informationsmøder på Teams for potentielle ansøgere og andre interesserede:

 • Onsdag den 23. juni 2021 kl. 14.00 – 15.30 
 • Onsdag den 18. august 2021 kl. 13.00-14.30 
 • Mandag den 30. august 2021 kl. 13.00-14.30 (dette møde er målrettet erhvervsuddannelser)

Er du interesseret i at deltage eller høre mere om informationsmøderne, så send en besked med dit navn og din e-mail til Ole Laursen oll@veluxfoundations.dk

Ansøgningsfrist og bevillingstidspunkt

Ansøgningsfristen er mandag den 1. november 2021 kl. 12.00.

Ansøgningerne er færdigbehandlet til bevilling i marts 2022.

 

 

Kontakt:
...