BEMÆRK: Ansøgningsfristen var 1. februar 2022 kl. 13.00.

Med initiativet Ældre med Synstab ønsker VELUX FONDEN at gøre en forskel for ældre over 55 år, hvor nedsat syn påvirker hverdagslivet. 

Formålet med initiativet er at styrke de ældres egne ressourcer og medvirke til at sikre den nødvendige hjælp i tide, så de kan fortsætte som aktive samfundsborgere og beholde livskvaliteten trods synstabet. 

Vi inviterer derfor forskere ved universiteter, universitetshospitaler, professionshøjskoler eller tilsvarende til at indsende nye ideer til projekter, der kan være med til at bremse udviklingen af alvorligt synstab hos ældre.  

Der kan maksimalt ansøges om 4 mio. kr. 

Der kan bevilges til:
  • forskningsprojekter, der kan medvirke til tidlig opsporing af aldersbetingede øjensygdomme, herunder selv-test og pilotafprøvninger. 
  • forskningsprojekter, der har fokus på at forebygge eller at bremse udviklingen af aldersbetingede øjensygdomme. 
  • forskningsprojekter, der har fokus på rehabilitering eller kompenserende strategier ved synstab hos den ældre del af befolkningen (55 år eller ældre), fx omkring mobilitet, kommunikation, belysning mm.  
Det ideelle projekt:
  • adresserer et vigtigt problem eller en barriere vedrørende ældre med synstab og udmønter sig i konkrete anvendelige tiltag, der kommer de ældre mennesker til gavn   
  • vil kunne bidrage til at styrke de ældres handlekompetence og levede liv 
  • er tværfagligt 
  • har brugerinvolvering i forskningsprocessen. 

 

Læs om tidligere bevillinger

Brugerinvolvering i forskning

Ifølge Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) defineres brugerinddragelse i forskning, som forskning hvor patienter eller pårørende aktivt indgår i forskningsarbejdet. Således skelnes der mellem forskning på patienter og pårørende, og forskning med patienter og pårørende.  

Forskning med brugerinddragelse kan eksempelvis sikres ved at brugere indgår som medforskere, som en del af styregruppen, eller i paneldeltagelse, der alle løbende bidrager med relevante perspektiver på forskningsarbejdet. De kan deltage aktivt i dele af eller hele forskningen, lige fra projektideen formuleres til konklusionerne formes, og endda bidrage til den videnskabelige formidling.  

Patienter og pårørende udgør en unik kilde til viden gennem deres erfaringer, og de kan derved vurdere, hvad forskningen bør fokusere på. De kan også vurdere, hvor realistisk brugerinddragelsen er beskrevet og tilrettelagt i et projekt, samt bidrage i evalueringen af projekter. Det bør øge relevansen og kvaliteten af projektet, samt øge chancerne for at projektet, og den viden der generes, kan gøre en forskel i samfundet.  

Læs mere om brugerinvolvering i forskning her.

Ansøgningsprocessen 

I første omgang indsendes en kort interessetilkendegivelse på dansk. Et skema for interessetilkendegivelsen finder du  her og i vores ansøgningsportal.  

Interessetilkendegivelsen vil blive bedømt af et panel af personer med kendskab til målgruppen. De forskningsideer, der vurderes at have den største konkrete betydning for ældre mennesker og deres syn, udvælges til indsendelse af fuld ansøgning. 

Den fulde ansøgning skal være på engelsk og vil blive bedømt af et internationalt forskningspanel. Deadline for indsendelse af interessetilkendegivelse: den 1. februar 2022 kl. 13.00. Primo marts får du besked, om vi ønsker at se en fuld ansøgning vedrørende din projektidé.  Deadline for indsendelse af fulde ansøgninger er 5. april 2022.  

Imødekomne ansøgninger bevilges i slutningen af juni 2022 og forventes at kunne opstarte i 2. halvår af 2022. Ansøgninger vedrørende ren laboratorieforskning eller grundvidenskabelig forskning i øjensygdommes ætiologi vil ikke komme i betragtning. 

Vi vil gerne blive klogere på, hvordan forskning kan bidrage til at bremse konsekvenserne af øjensygdomme i den ældre del af befolkningen. Så tag gerne en snak med os, inden du sender din interessetilkendegivelse afsted, eller hvis du har gode forslag og viden på området. 

Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80