Bemærk: Ansøgningsfristen var 1. juni 2021 kl 13.00 
 

Har du et projekt, der kan bringe mere dagslys og frisk luft ind i vores hverdag?

Nu åbner vi igen for ansøgninger med originale og inspirerende projektidéer til at flytte flere af dagligdagens aktiviteter udenfor i dagslys og frisk luft, hvor de skal bidrage til et sundere hverdagsmiljø for både børn og voksne. Det sker som en del af VILLUM FONDENs aktiviteter inden for området 'Kultur og samfund'.

Flere aktiviteter udendørs

I den vestlige verden tilbringer vi i dag op mod 90% af døgnets timer indendørs til trods for, at den positive effekt af et ophold udendørs i dagslys og frisk luft er rigt dokumenteret. Dagslys og frisk luft forbedrer vores fysiske trivsel, højner vores energiniveau og koncentrationsevne og giver os mentalt overskud.   

VILLUM FONDEN ønsker at modtage projektidéer til, hvordan vi kan øge den daglige eksponering af dagslys og frisk luft i vores hverdag ved at rykke traditionelle indendørsaktiviteter ud – og derved få det sundere udemiljø ind i hverdagens rutiner.

VILLUM FONDEN har afsat i alt 20 mio. kr. i to puljer:

 • 5 mio. kr. til mindre projekter
 • 15 mio. kr. til større bygningsrelaterede projekter

Hvem kan søge puljerne:

 • Borgere, kolleger, naboer, venner, ildsjæle, klassekammerater m.fl., der har anderledes, inspirerende og/eller kreative idéer til, hvordan udefaciliteter kan etableres eller forbedres og dermed få os ud i den friske luft. Både i skole- og arbejdstid, når vi har fri eller måske er på vej til noget 
 • Organisationer, der har innovative projektidéer til, hvordan man kan motivere til at flytte kulturelle og rekreative aktiviteter udendørs
 • Arkitekter og bygherrer, der har idéer til nytænkning eller videreudvikling af arkitektoniske koncepter, der beskæftiger sig med overgangen mellem inde og ude

Mindre projekter (op til 500.000 kr.)

Her ønsker vi en bred vifte af inspirerende projektidéer, der kan flytte nogle af hverdagens mange indendørsaktiviteter udenfor og dermed bidrage til et sundere hverdagsmiljø. 
Idéerne skal kunne realiseres gennem konkrete, mindre projekter, gerne af eksperimenterende karakter. Puljen er forbeholdt borgere - private som offentlige grupper eller enkeltpersoner, der har idéer til, hvordan man integrerer sædvanlige indendørsaktiviteter til legepladsen, skolegården,  gårdrum, parker og pladser, skoven m.m.      

Det gode mindre projekt

Vi efterlyser projekter, der: 

 • er baseret på originale idéer og nytænkning af, hvordan vi kan få mere dagslys og frisk luft ind i hverdagen ved at rykke traditionelle indendørsaktiviteter udenfor – eller som gentænker grænsen mellem inde og ude
 • inviterer til aktiv brugerinddragelse, oplevelser og samvær
 • kan opfylde nødvendige behov og skabe værdi for flere
 • inkluderer og beskriver konkrete idéer til, hvilke aktiviteter projektet vil sætte i gang- det gælder i særlig grad, hvis der ansøges om midler til anskaffelse af materiel eller udstyr: Hvordan skal det bruges, og hvem vil det komme til gode?   
 • positivt danner nye samarbejder mellem forskellige aktører
 • kan realiseres ved en bevilling fra os - eller med mindre øvrig ekstern finansiering
 • umiddelbart eller inden for en overskuelig tidsramme kan igangsættes efter en eventuel bevilling 
 • kan inspirere andre - også efter projektet er afsluttet

Dragør skole modtog i 2019 en bevilling på 2,6 mio. kr. til en ny trappe, der skal skabe et fælles opholds- og undervisningssted i det fri.

Større projekter (1-5 mio. kr.)

Her ønsker vi projekter fra professionelle aktører, der udvikler og implementerer innovative løsninger, som kan rykke traditionelle indendørsaktiviteter udendørs i dagslys og frisk luft. 

Vi byder idéer velkomne, der bygger videre på arkitekturens og byggeriets eksisterende erfaringer; eksempelvis friluftsundervisningsrum på skoler eller nyfortolkninger af atriumgårde, arkader og andre uderum, der skaber nye overgange mellem ude og inde. De enkelte projekter skal demonstrere, hvordan idéen kan realiseres i en arkitektonisk, byggeteknisk og driftsmæssig sammenhæng.

Det gode større projekt

Vi efterlyser projekter, der:

 • er baseret på originale idéer og nytænkning af, hvordan vi kan få mere dagslys og frisk luft ind i hverdagen ved at rykke traditionelle indendørsaktiviteter udenfor – eller som gentænker grænsen mellem inde og ude
 • tager udgangspunkt i en forståelse for bestemte brugergruppers behov og muligheder
 • kan skabe værdi for flere  
 • kan inspirere andre og derved udbredes også efter projektet er afsluttet
 • danner nye samarbejder mellem forskellige aktører og interessenter
 • kan realiseres ved en bevilling fra os - eller med mindre øvrig ekstern finansiering
 • umiddelbart eller inden for en overskuelig tidsramme kan igangsættes efter en eventuel bevilling 

Ved den endelige udvælgelse af projekter tilstræbes en bred geografisk spredning og variation af projekter, målgrupper og ansøgere. 

Har du en idé?

Dit projekt skal aktivt bidrage til at udvikle og udbrede hverdagens udendørs aktiviteter for børn og unge og/eller voksne og ældre.

Læs om sidste års bevillinger og få inspiration til din ansøgning

Det støtter vi ikke
 • Større generelle renoveringer eller bygningsmæssig opgradering af bygninger, såsom udskiftning af større vinduespartier, ventilationssystemer eller opførelse af tilbygninger m.m.
 • Projekter, hvis hovedfokus ikke har direkte forbindelse til at optimere adgang til dagslys og frisk luft    
 • Restfinansieringsprojekter
 • Private projekter, der ikke har et udadvendt/almennyttigt formål
 • Virksomhedsprojekter med kommercielle formål 

Ansøgningsproces og tidsplan

 • Læs vores vejledning til den gode ansøgning her

 • Hent vores budgetskabelon her 

De indkomne ansøgninger bliver i efteråret vurderet og kvalificeret i VILLUM FONDENs arbejdsgruppe med faglig sparring fra hhv. Ellen Katrine Hansen, PhD, lektor i lysdesign, Aalborg Universitet i København, og Per Arnold Andersen, arkitekt MAA, særlig rådgiver i VELUX Gruppen.

Alle ansøgninger bliver behandlet af VILLUM FONDENs bestyrelse.

Ansøgere kan forvente svar medio november.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50