VILLUM FONDEN  og VELUX FONDEN har tilsluttet sig de offentlige forskningsråd og fondes Open Access-politik

Det sker med tilpasning til VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bevillinger. Krav om overholdelse af politikken er indføjet i vores bevillingsbreve til forskningsprojekter. Bevillingshavere skal redegøre for forhold vedrørende Open Access i den årlige og afsluttende afrapportering til den pågældende fond.

Open Access-politik

Med denne politik er det ønsket at udbrede Open Access som standard i videnskabelig publicering. Målet er, at alle videnskabelige artikler, som er kvalitetssikrede i peer review og optaget i et videnskabeligt tidsskrift, skal kunne læses og distribueres uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner.

Af politikken følger, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra fondene skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN ønsker med denne politik ligeledes at sikre forskerne et bedre ståsted med hensyn til ophavsret til egne artikler i forbindelse med videnskabelig publicering.

Krav til bevillingshaveren

Hvis tidsskriftet tillader det, bliver bevillingshaveren pålagt at parallelpublicere en digital version af den endelige, peer reviewede videnskabelige artikel, der er antaget af et videnskabeligt tidsskrift. Artiklen, der er et resultat af hel eller delvis finansiering fra fondene, skal parallelpubliceres i et institutionelt eller emnespecifikt repositorium, dvs. et digitalt arkiv.

Parallelpubliceringen af den videnskabelige artikel kan - hvis tidsskriftet forlanger det - ske efter en karensperiode, dvs. en periode, hvor artiklen udelukkende er tilgængelig i det videnskabelige tidsskrift, på op til seks måneder efter publicering i det videnskabelige tidsskrift.

Den endelige, peer reviewede videnskabelige artikel skal inkludere samtlige grafiske og øvrige materialer, der er udarbejdet til artiklen. Forskningsdata er undtaget herfor.

Bevillingshaver er ansvarlig for at sikre, at relevante publicerings- eller copyrightaftaler med forlag er i overensstemmelse med fondenes bevillingsbetingelser i forbindelse med parallelpublicering.

Overholdelse af disse bevillingsbetingelser skal ske i overensstemmelse med gældende ophavsretlige regler.

Hvilke typer af publikationer er omfattet?

Kravet om parallelpublicering omfatter udelukkende artikler i tidsskrifter, dvs. periodika eller serier med et videnskabeligt sigte, og som er udgivet i en analog eller digital publiceringskanal, der har rutiner for kvalitetssikring i peer review. Kravet om parallelpublisering omfatter således ikke:

Parallelpublicering omfatter således ikke 

  • Monografier
  • Antologier
  • Bøger
  • Populærvidenskabelige artikler, dvs. journalistisk bearbejdede artikler uden kvalitetssikring i peer review.
Hvad betyder det for bevillingshaver?
  •  At bevillingshaver i forbindelse med godkendelse af en artikel til publicering i et videnskabeligt tidsskrift skal søge at bibeholde rettighederne til at parallelpublicere en udgave af den peer reviewede og antagede videnskabelige artikel.

Dette kan sikres ved brug af udkast til brev og tillæg til udgivelsesaftale til forlag/tidsskrifter, som findes i menuen til højre på dansk og engelsk. Hvis forlaget accepterer anmodningen, bevarer bevillingshaver en ikke-eksklusiv og ikke-kommerciel rettighed til at offentliggøre egne videnskabelige artikler. Ovenstående krav om publicering via Open Access kan ligeledes opfyldes, ved at bevillingshaver publicerer direkte i et Open Access-tidsskrift (fuld eller hybrid). 

Kontaktbrev til forlag

Tillæg til udgivelsesaftale

Det er vigtigt, at bevillingshaver ikke går på kompromis med kvaliteten af det tidsskrift, man ønsker at publicere i. Derfor anbefales det udelukkende at publicere i et Open Access-tidsskrift, hvis der indenfor fagområdet vurderes at være et sådant på et højt, anerkendt kvalitetsniveau.

  • At bevillingshaver i forbindelse med publicering muligvis efter endt karensperiode sikrer, at artiklen parallelpubliceres i et institutionelt eller et emnespecifikt repositorium.

Ved tvivlspørgsmål om den konkrete fremgangsmåde ved parallelpublicering bedes forskningsbiblioteket på den relevante institution eller den ansvarshavende operatør af det emnespecfikke digitale arkiv kontaktet. 

  • At bevillingshaver i forbindelse med afrapportering til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN angiver links til de videnskabelige publikationer, der er parallelpubliceret i Open Access som følge af hel eller delvis finansiering herfra.

I afrapporteringen angives links til de videnskabelige artikler, der er publiceret som Open Access (evt. med en markering af karensperiode, hvis denne ikke er endt ved afrapportering). 
Hvis artikler, som følge af hel eller delvis finansiering fra fondene, publiceres i Open Access efter den afsluttende afrapportering, kan links eftersendes særskilt til fonden.

Oversigt over tidsskrifters Open Access-politik